Nyheder
Generalforsamling Industri og Servicegruppen 2023

Ordinær generalforsamling Industri & Service
27. april 2023

Generalforsamlingen starter kl. 19:00 – Der er spisning for tilmeldte kl. 18:00

Dagsorden:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Godkendelse af forretningsorden.

5. Valg af stemmeudvalg.

6. Beretning.

7. Indkomne forslag.

8. Vedtægter.

9. Valg af Gruppeformand.
På valg er: Jens Peter Bostrup

10. Valg af Gruppebestyrelse og suppleanter.
På valg er:

a) Michael Morsing

b) Tina Jacobsen

c) Susanne Christensen

d) Tom Pedersen

e) Vakant

1. suppleant:   Vakant

2. suppleant:   Vakant

11. Valg af delegerede og suppleanter til 3F kongres
På valg er:
a) Tom Pedersen
b) Susanne Christensen
1. suppleant:   Vakant
2. suppleant:   Vakant

12. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nye kandidatforslag til gruppeformandsposten samt kandidatens accept, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form, senest 5 dage før valget.

Generalforsamlingen starter kl. 19:00 – Der er spisning for tilmeldte kl. 18:00

Tilmelding kan ske på mail til: skagerak@3f.dk eller telefon 70 300 850 senest den 25. april 2023, kl. 16:00.

Filer Dagsorden til generalforsamling Industrigruppen 2023 136 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt