Nyheder
Leder oktober 2019

En helt fantastisk Kongres er nu slut, og vi har lagt linjen for arbejdet de næste 3 år. Det var en hård kongres denne gang, flere dage var vi først færdig kl. 21 og en enkelt aften var vi først færdige med arbejdet kl. 00.30.  

Det var dog også de gode lange debatter, der gjorde kongressen ekstra god denne gang. De delegerede fra hele landet havde meget på hjertet og bød ind med rigtig gode input til Formandens beretning.

Formandens beretning havde 3 hovedbudskaber.

 • Retning
 • Retfærdighed
 • At gøre en forskel

(link: https://getvisualtv.net/kongres/3f-kongres-2019/?video=361507903&start=0&dagsordenspunkt=40&delt=ja)

Disse 3 budskaber var inde over de fleste emner i talen. 

Jobformidling, arbejdsmiljøet, organisering, overenskomster, ulighed, velfærdssamfundet, pensionsalderen og de tillidsvalgte i 3F var nogle af de emner der blev lagt fokus på.

Kampen mod de falske fagforeninger bliver intensiveret i de næste 3 år, og vi vil med vores gode historier og vores gode arbejde blive bedre til at fortælle, hvorfor 3F har sin berettigelse i den danske velfærdsmodel. ”Lad os afslører de gule fagforretninger for det de er: forretninger uden varer på hylderne” sagde Per Christensen på talerstolen.

3Fs værdi for samfundet, er næsten uvurderlig. Men vi har forsøgt at lave en undersøgelse der værdisætter netop det arbejde vi laver. 3F håndterer over 40.000 konflikter om året, men 30.000 af de sager bliver håndteret lokalt af vores tillidsvalgte, inden de ender i retssager. Det betyder en kæmpe besparelse for samfundet og virksomhederne.

Et Danmark næsten uden konflikt, er også en kæmpe besparelse for samfundet, virksomhederne og den enkelte medarbejder på virksomheden. Vores aftalesystem, og vores overenskomster gør Danmark helt unik. Havde vores system været som i Frankrig ville strejker og konflikter koste samfundet op mod 5. mia. om året.

3F Jobformidling der virker. Vi har i 2018 formidlet over 12.000 jobs til vores ledige medlemmer i 3F – fordi vi kender vores medlemmer, og fordi vi kender virksomhederne. De ledige der står uden fagforening er i gennemsnit ledige 18 uger længere end et medlem af 3F. 

Danmark er det land i EU hvor uligheden er steget mest. Under den borgerlige regering er Danmark det land der har haft den største stigning i uligheden. De rigeste er blevet meget rigere, og de fattige er blevet meget fattigere. Vi har den største børnefattigdom nogensinde – over 60.000 fattige børn – børn der ikke har råd til fodbold, skolefritidsordning, eller bare det at få en madpakke med i skole. Samtidig med at direktørerne har givet sig selv rekord høje lønstigninger, og bankerne har mistet alt tillid og anstændighed overfor dem de burde servicere.

Bekæmpe, stoppe og sikre. Bekæmpe uligheden, stoppe udhulingen af dagpengene og sikre den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarked. Det er 3Fs vigtigste politiske dagsorden i de næste 3 år. Derfor kom der også et stærkt signal fra kongressen om at sige stop til den stigende pensionsalder – vi skal alle være raske når vi går på pension.

Social dumping er stadig et kæmpe problem. Det har vi set gentagne gange i denne kongresperiode, inden for næsten alle brancher. Vi vil fortsat kæmpe for, at alle på det Danske arbejdsmarked bliver behandlet anstændigt. Vi vil kæmpe til det sidste mod plattenslagerne der bevidst prøver at udhule det danske arbejdsmarked.

FN verdensmål er nu en del af 3Fs fagpolitiske grundlag.

 1.  Afskaf fattigdom 
 2.  Stop sult
 3.  Sundhed og trivsel
 4.  Kvalitetsuddannelse
 5.  Ligestilling mellem kønnene
 6.  Rent vand og sanitet
 7.  Bæredygtig energi
 8.  Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9.  Industri, innovation og infrastruktur
 10.  Mindre ulighed
 11.  Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12.  Ansvarligt forbrug og produktion
 13.  Klima-indsats
 14.  Livet i havet
 15.  Livet på land
 16.  Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17.  Partnerskaber for handling.

Vi kunne næsten have skrevet dem selv – FNs verdensmål handler netop om vores værdier, og selvfølgelig skal vi tage dem til os og arbejde efter dem i alt hvad vi foretager os.

Lidt om Lufthavnssagen. Vi skal naturligvis ikke true kollegaer fordi de ikke ønsker at være medlem af den overenskomstbærende fagforening. Vi skal altid organisere vores kollegaer med de gode argumenter der er, og de gode varer vi i 3F har på hylderne. 

Det er dog vigtigt at huske på, at vi har retten – og pligten – til at organisere os på arbejdspladsen. Vi skal ikke bare acceptere, at kolleger ikke vil være en del af fællesskabet. Derfor er det også vigtigt at forklare hvorfor fællesskabet på arbejdspladsen er så vigtigt, og hvad man kan udrette når man står sammen. Det er ikke kun tillidsmandens opgave, det er alles opgave.

Foreningsfrihed, er en ret vi har, og skal have, men det er da underligt hvis vi bare accepterer, at man kan stå i den forening man har lyst til – uanset om den har noget formål med vores arbejde. Vi ville da aldrig acceptere, at en kollega tog med på alle personaleudflugter og ville have gaver af personaleforeningen, hvis ikke han også betalte til personaleforeningen. Det er i bund og grund samme princip for fagforeningen – hvis man ikke vil være en del af det fællesskab der bærer overenskomsten på virksomheden, burde man nok finde sig et arbejde hvor der ikke er en overenskomst.

Frank Tronborg
Formand 3F SkagerakKontakt