Medlemsblade
Nyhedsbrev nr. 2 2020 Afdelingsblad 2/2020 fortæller om overenskomstforhandlinger 2020, nyt fra Skive-egnen og lønkompensation.

Kontakt