Medlemsblade
Nyt fra 3F Skive-egnen nr. 4 Afdelingsblad 4/2020 fortæller om de indefrosne feriepenge, COVID-19 som arbejdsskade og nyt fra A-kassen.

Kontakt