Nyheder
Bygherren bryder loven på Femern - ikke de russiske søfolk Giver Femern-forbindelsen mulighed for gode jobs på danske løn og arbejdsvilkår? I princippet ja. Belært af erfaringer fra andre store anlægsarbejder skulle det milliarddyre anlægsarbejde være sikret mod social dumping.

Alligevel har vi været vidner til en politiaktion mod en russisk besætning, der er blevet udvist af Danmark for at overtræde dansk lov om arbejds- og opholdstilladelse.

Skumle russere
Drejer denne sag sig om skumle russere, som stjæler vores arbejdspladser?
Nej, virkelighedens skurke befinder sig et helt andet sted

Det er i mondæne kontorer, at forbrydelsen sker. Bygherren Femern A/S har hyret det hollandske entreprenørkonsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC), som har hyret en russisk underentreprenør, der har leveret russiske slæbebåde bemandet med russiske søfolk.

Arbejdsgiveren har ansvaret 
Vi udpeger bygherren og entreprenørerne som de ansvarlige for at overtræde dansk lov. Samtidig siger vi nej til at kriminalisere søens folk. Det er altid arbejdsgiveren, som har det overordnede ansvar for de ansatte. Søfolk er oftest uvidende om, hvilke regler der gælder, der hvor de bliver hyret til at arbejde.

Den ansvarshavende entreprenør FBC nægter at betale alle bøder og varsler samtidig et erstatningskrav over for de danske myndigheder for underentreprenørens tabte indtjening på grund af de udviste russiske søfolk.

Hoved entreprenøren mener, at det er en fejlfortolkning af udlændingelovens bestemmelser at forlange dansk arbejds- og opholdstilladelse for ansatte søfolk. Det fremgår af en redegørelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra bygherren Femern A/S. Ifølge redegørelsen har kammeradvokaten udtrykt en såkaldt ikke-uvæsentlig fortolkningstvivl om arbejde til søs er omfattet af reglerne om opholds- og arbejdstilladelser. Dermed stiller bygherren spørgsmål ved, om dansk lov også gælder i dansk farvand.

Ikke-uvæsentlig fortolkningstvivl 
I 3F Sømændene har vi den opfattelse, at man både skal have arbejds- og opholdstilladelse for arbejde på land og på den danske kontinentalsokkel.

Vi ser frem til, at kammeradvokatens ikke-uvæsentlige fortolknings tvivl om dansk arbejds- og opholdstilladelse bliver gransket, når retten skal tage stilling til spørgsmålet.

Retssagen begynder den 22. juni 2021.

Ironisk nok er bygherren Femern A/S ejet af den danske stat. En bygherre, der brillerer ved at ignorere dansk lovgivning og almindelig viden om dansk geografi og den danske kontinentalsokkel. Men også en bygherre, der i virkeligheden kan sætte rammerne for byggeriet. Som kan kræve, at både miljøkrav og almindelige danske løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt og sikre, at danske rederier og danske søfolk kan deltage i en fair konkurrence.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt