Nyheder
En arbejdsulykke ændrede Ullas liv En arbejdsulykke en aften i september 2015 ændrede Ullas liv drastisk.

Ulla arbejdede på en brødfabrik, hvor hun passede et palleteringsanlæg (et anlæg, der automatisk sætter brødkasserne på paller).
Denne aften i september 2015 var der en palle, der satte sig fast i anlægget. Når en palle sætter sig fast, så stopper pakkebåndet. Produktionen af brød i bageriet fortsætter, så der går ikke lang tid, før brødet vælter ud på gulvet. Derfor skulle Ulla meget hurtigt løsne pallen og få gang i anlægget igen. Den dag sad pallen urokkeligt fast, så hun var nødt til at kravle op på pallebåndet for at få pallen fri. Af en eller anden uvis årsag, så var adgangsvejen til pallebåndet aldrig lavet færdig.
Der var ikke monteret trin eller andet til brug for at kravle op på det 1,2 meter høje bånd. Det var så ”heldigt”, at der sad en ledningsboks, som kunne bruges som trin, så den boks havde man i årevis brugt som trin. Da Ulla den dag skulle ned, valgte ledningsboksen at opgive ævred, boksen knækkede af, da hun satte foden på den.

Det betød, at Ulla faldt ned, og – med hele sin vægt – landede på den ene fod. Da Ulla ikke kunne støtte på sin smertende fod, blev hun hastet på hospitalet.
Det viste sig, at der var adskillige skader i foden. Trods flere operationer over et par år, lykkedes det ikke kirurgerne at få ordnet foden.
I dag har Ulla konstante smerter i foden og kan nærmest ikke gå. På en god dag bruger hun en krykkestok, men oftest er det nødvendigt at bruge rollator. I dag har Ulla fleksjob i butik som kasseekspedient, og kan maks. arbejde 4 timer om ugen.

Ulykken blev selvfølgelig anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) som en arbejdsskade. AES har afgjort, at Ulla har 15% mén hvilket gav en udbetaling på godt 127.000 kr. i mén erstatning. Derudover vurderer AES, at Ulla har 30% erhvervsevnetab. Det betyder, at AES supplerer flekslønnen hver måned, så Ullas løntab er begrænset.

Derudover vurderede vi i 3F, at der skulle kræves erstatning i henhold til erstatningsansvarsloven. Vores vurdering var, at de manglende trin gjorde, at arbejdsstedet ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarlig i henhold til arbejdsmiljøloven. Sagen blev sendt til advokat. Advokaten var helt enig i vores vurdering og stævnede firmaet. Firmaet nægtede totalt at være ansvarlig for ulykken. Firmaet påstod faktisk, at Ulla selv var skyld i ulykken. Et af firmaets argumenter var, at når der et eller andet sted på fabrikken stod en elefantfod, så burde hun have ledt efter elefantfoden og brugt den til at kravle op på båndet. Da firmaet nægtede at være ansvarlige, var næste skridt byretten, som behandlede sagen i sommeren 2020. Dommeren var enig med 3F: ”Ulykken kunne være undgået, hvis der havde være en sikker adgangsvej op og ned ad rullebåndet”.

Arbejdsgiver var ikke tilfreds med at tabe i byretten og ankede dommen til Landsretten. I maj 2021 måtte vi så i Landsretten. Her gav tre dommere igen 3F medhold i sagen. Arbejdsgiver blev dømt til at betale, og har betalt 240.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste, 75.000 kr. i svie/smerte godtgørelse, samt 118.000 kr. i renter.

Arbejdsgiver var tydeligt meget utilfreds med dommen i Landsretten og har derfor anmodet om at få sagen for Højesteret. Den anmodning har procesbevillingsnævnet i Højesteret for nylig afvist, da sagen ikke er af principiel karakter.

I dag har Ulla affundet sig med sit nye liv med rollatoren som sin nærmeste ven. Hun er glad for at have et arbejde, selvom den effektive arbejdstid kun er 2 timer om ugen. Ulla ved, at hun ved den begrænsede arbejdsevne kan søge førtidspension. Hun skal ”bare” henvende sig på kommunen med en ansøgning, så burde kommunen rimeligt hurtigt bevilge førtidspensionen.

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt