Nyheder
Indkaldelse til Generalforsamling Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling for medlemmer af 3F Sydsjælland

Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.00 på Holsted Park 29, 4700 Næstved

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling for medlemmer af 3F Sydsjælland

Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.00 på Holsted Park 29, 4700 Næstved


Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Lønudvalgets beretning
5. Regnskab
6. Orientering fra a-kassen
7. Indkomne forslag
8. Ændring af vedtægter
9. Valg af Formand
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af bestyrelsessuppleanter
12. Valg af lønudvalg
13. Valg af fanebærer
14. Valg af FH-repræsentanter
15. Valg af kongresdelegerede
16. Valg af bilagskontrollør
17. Valg af bilagskontrollørsuppleant
18. Valg til Legatstiftelsen Nøddehaven
19. Eventuelt.


Forslag (bortset fra personvalg, jf. dog § 11, stk. 5 i afdelingens vedtægter*), som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest tirsdag den 15. marts 2022.

* Modkandidater til den siddende formand skal i henhold til afdelingens vedtægters § 13, stk. 6 indgives skriftligt til bestyrelsen ved afdelingsformanden senest fredag den 11. marts 2022.


På bestyrelsens vegne
Kim Rozalski, formand

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt