Vælg en tillidsrepræsentant når I kan det

Der er ikke nogen god grund til at stikke hovedet i hullet og finde sig i hvad som helst.

Medarbejderne har faktisk ret til at have indflydelse på mange beslutninger omkring løn- og ansættelsesforhold, hvis de arbejder i en virksomhed med overenskomst. En overenskomst bestemmer nemlig reglerne for de ansattes ret til at vælge en tillidsrepræsentant, som har overenskomstmæssig ret og beskyttelse, til at forhandle lokalaftaler m.m. for sine kolleger.

En tillidsrepræsentant vælges ikke for at skulle slås med arbejdsgiveren, men for at være de ansattes repræsentant til fremme af et gensidigt godt samarbejde med ledelsen, som det foreskrives i overenskomsten.

Der er en lang række forskellige overenskomster, bare inden for 3F området, men fælles for dem alle er, at der kan vælges en tillidsrepræsentant, typisk når der er 5 medarbejdere eller flere i virksomheden. Tillidsrepræsentanten vælges blandt de medarbejdere som er organiseret i den overenskomstbærende organisation, f.eks. 3F.

Alle medlemmer af 3F, kan, hvis de er i tvivl, henvende sig i deres lokale 3F afdeling og få oplyst, om der er overenskomst på deres arbejdsplads og de specifikke regler for valg af en tillidsrepræsentant, i den overenskomst som dækker den pågældende arbejdsplads. 3F hjælper også gerne med det praktiske for at få valget gennemført.

Når en medarbejder er valgt som tillidsrepræsentant, er det første der skal ske, at valget meddeles skriftligt til virksomhedens ledelse og til den lokale fagforening som den nyvalgte er medlem af. En nyvalgt 3F tillidsrepræsentant i 3F Varde-Billunds område, vil også få hjælp og støtte til at blive meldt på de fornødne grundkurser, som tilbydes alle tillidsvalgte i 3F.

Kurserne skal naturligvis aftales og planlægges i samråd med ledelsen, så det generer arbejdspladsen mindst muligt, men som tillidsvalgt har man ret til den fornødne frihed for at kunne dygtiggøre sig til- og udføre tillidshvervet. I det omfang kurser og møder er aftalt med 3F, ydes der løntabsgodtgørelse efter gældende regler, som du også kan få oplyst, ved henvendelse til din lokale afdeling.

Menu