Når du vender tilbage til Danmark

Hvis du vender tilbage til Danmark, efter at du i en periode har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, kan du igen blive medlem af en dansk a-kasse, selvom du ikke har arbejde.

Du skal opfylder følgende betingelser:

  • du har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste fem år.

  • du søger om at blive optaget igen og afleverer din optagelsesblanket i den danske a-kasse senest otte uger efter, at du udtræder af forsikringen i det andet EØS-land (dette vil typisk være ved arbejdsophøret i det andet EØS-land). 

Tilflytning til dansk a-kasse

Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste fem år, kan du i nogle tilfælde få din anciennitet fra det andet EØS-land med. Du skal dog opfylde følgende betingelser:

  • du skal begynde på arbejde og søge om optagelse senest 8 uger efter, at du er udtrådt af forsikringen i det andet EØS-land
  • du skal arbejde i Danmark mindst 296 timer inden for 12 uger/tre måneder for fuldtidsforsikrede og 148 timer for deltidsforsikrede