Satser

Se satserne for 2018 og 2019

Vend telefonen for en bedre visning af tabellen

Se satserne for 2019 her.

Satser 2018

Forsikringsart

Sats pr. måned

Dagpenge lønmodtagere

Fuldtid

18.633


Deltid

12.422

  Mindstesats   15.279

Dimittend fuldtid -med forsørgerpligt

(82% sats)

15.279
 

Dimittend deltid - med forsørgerpligt

(82% sats)

 10.186

Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt

(71,5% sats)

13.323

 

Dimittend deltid - uden forsørgerpligt

(71,5% sats)

8.882

Dagpenge, selvstændige

Maksimal sats

18.633


Mindstesats

                         15.279

Midlertidigt ophør (82% sats)

                         15.279

Efterløn

Fuldtid (91% sats)

                          16.956

Fuldtid (100% sats)

                         18.633

Deltid (91% sats)

                         11.304

Deltid (100% sats)

12.422
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.317

Deltid

                         6.211
Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid                                  14.906

Deltid                          9.938
Dagpenge under
uddannelsesløft ved uddan-
nelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019. 
Fuldtid  18.633
  Deltid   12.422
VEU-godtgørelse
860

G-dage:

Hel dag

            860

Halv dag

            430

Omregningssatsen

235,60

Skattefri præmie
Fuldtid

 

1 portion 13.416 kr. Max antal portioner 12 = 160.992 kr.

Skattefri præmie
Deltid

 

1 portion 8.944 kr. Max antal portioner 12 =107.328 kr.

Dagpengesatser 2019

Satser pr. 1. januar 2019

Forsikringsart

Sats pr. måned

Dagpenge lønmodtagere

Fuldtid

18.866


Deltid

12.577


Dimittend fuldtid - med forsørgerpligt
(82% sats)

15.470

Dimittenddeltid - med forsørgerpligt
(82% sats)

10.313

Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt
(71,5% sats)

13.489

Dimittend deltid - uden forsørgerpligt
(71,5% sats)

8.993

Dagpenge, selvstændige

Maksimal sats

18.866


Midlertidigt ophør (82% sats)

15.470

Efterløn

Fuldtid (91% sats)

17.168

Fuldtid (100% sats)

18.866

Deltid (91% sats)

11.445

Deltid (100% sats)

12.577
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.433

Deltid

6.289
Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid 15.093

Deltid 10.062
Dagpenge under
uddannelsesløft ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019.
Fuldtid 18.866
Deltid 12.577
VEU-godtgørelse
871

G-dage:

Hel dag

871

Halv dag

436

Omregningssatsen

241,73

Skattefri præmie
Fuldtid

 

1 portion 13.584 kr. Max antal portioner 12 = 163.008 kr.

Skattefri præmie
Deltid

 

 

1 portion 9.055 kr. Max antal portioner 12 = 108.660 kr. 


Du finder dit dagpengekort på www.mit3f.dk (NemID)