Satser

Se de aktuelle satser for 2018

Vend telefonen for en bedre visning af tabellen

Satser 2018

Forsikringsart

Sats pr. måned

Dagpenge lønmodtagere

Fuldtid

18.633


Deltid

12.422

  Mindstesats   15.279

Dimittend fuldtid -med forsørgerpligt

(82% sats)

15.279
 

Dimittend deltid - med forsørgerpligt

(82% sats)

 10.186

Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt

(71,5% sats)

13.323

 

Dimittend deltid - uden forsørgerpligt

(71,5% sats)

8.882

Dagpenge, selvstændige

Maksimal sats

18.633


Mindstesats

                         15.279

Midlertidigt ophør (82% sats)

                         15.279

Efterløn

Fuldtid (91% sats)

                          16.956

Fuldtid (100% sats)

                         18.633

Deltid (91% sats)

                         11.304

Deltid (100% sats)

12.422
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.317

Deltid

                         6.211
Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid                                  14.906

Deltid                          9.938
Dagpenge under
uddannelsesløft ved uddan-
nelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019. 
Fuldtid  18.633
  Deltid   12.422
VEU-godtgørelse
860

G-dage:

Hel dag

            860

Halv dag

            430

Omregningssatsen

235,60

Skattefri præmie
Fuldtid

 

1 portion 13.416 kr. Max antal portioner 12 = 160.992 kr.

Skattefri præmie
Deltid

 

1 portion 8.944 kr. Max antal portioner 12 =107.328 kr.

Du finder dit dagpengekort på www.mit3f.dk (NemID)