Fradrag i dagpenge

Løn- og arbejdstimer trækkes fra dine dagpenge.

Løntimer og arbejdstimer modregnes dine dagpenge. Det gælder også:

  • Løntimer indenfor en opsigelsesperiode, selvom du er fritstillet.
  • Godtgørelse i stedet for løn i en opsigelsesperiode.
  • Lønarbejde uden for normal arbejdstid betyder nedsættelse i dine dagpenge.
  • Ulønnet arbejde giver en nedsættelse i dagpengene.

Her bliver du også trukket i dine dagpenge

Udover løn og arbejdstimer trækkes følgende fra i dine dagpenge:

Pension
Du bliver trukket i dagpenge, hvis du får udbetalt pension fra et tidligere ansættelsesforhold.

Pensionen omregnes til timer ved at dele pensionsbeløbet med omregningssatsen, der i 2019 er på 241,73 kroner.

Feriedage og g-dage m.v.
Du kan ikke modtage dagpenge for dage, hvor du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og/eller får en eller anden form for kontant dækning.  Det gælder blandt andet feriedage og g-dage.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du kunne modtage feriedagpenge fra a-kassen for feriedagene.

Frivilligt ulønnet arbejde
Særlige regler gør det muligt for dig at arbejde frivilligt, uden at du bliver trukket i dagpengene. Kontakt altid din afdeling, inden du går i gang med ulønnet arbejde, så du undgår misforståelser.

Selvstændig bibeskæftigelse
Har du selvstændig bibeskæftigelse, fratrækkes de timer, du arbejder i virksomheden, i dine dagpenge.

Sygdom
Her kan du læse, hvilke regler der gælder, hvis du bliver syg. 

Supplerende dagpenge
Her kan du læse om retten til supplerende dagpenge.