Genoptjening af ny dagpengeperiode

Er din ret til dagpenge udløbet, har du mulighed for at optjene en ny periode.

Når du har 1.924 timers arbejde (svarende til 1 år på fuld tid), genoptjener du en ny dagpengeret. Retten genoptjenes på baggrund af de samme aktiviteter, som bruges til indkomstkravet. Har du lønarbejde, tæller dine timer med. Andre indtægter, fx fra selvstændig virksomhed omregnes til timer.