Genoptjening af ny dagpengeperiode

Er din ret til dagpenge udløbet, har du mulighed for at optjene en ny periode.

Du kan genoptjene ret til en ny dagpengeperiode, når du har haft 52 ugers arbejde (1.924 løntimer) inden for 3 år. Overarbejde tæller med i de 1.924 løntimer inden for 3 år.

Som deltidsforsikret skal du have haft 1.258 løntimer.