Karantæne - mistet ret til dagpenge i en periode

En karantæne er en periode uden dagpenge.

Du mister retten til dagpenge i 3 uger (karantæne), hvis du uden gyldig grund:

 • Siger nej til et henvist arbejde.
 • Selv siger op eller afskediges. 
 • Siger nej til at være med til at skabe eller ændre ”Min Plan” fra jobcentret eller anden aktør.
 • Siger nej til et tilbud, på grund af manglende pasningsmuligheder af børn/familiemedlemmer (med mindre du har oplyst jobcentret, om problemet da du blev ledig). 

Du mister fuldstændig retten til dagpenge, hvis du

 • 2 gange inden for 12 måneder får karantæne. 

Du kan igen få ret til dagpenge, når du som:

 • fuldtidsforsikret har fået indberettet 300 løntimer til Indkomstregistret inden for 3 sammenhængende måneder (månedsindberetninger) eller 276 løntimer inden for 12 sammenhængende uger (uge- eller 14-dages- indberetninger).
 • deltidsforsikret har fået indberettet henholdsvis 150 løntimer eller 138 timer.

Har din arbejdsgiver fået tilskud til din løn, tæller timerne ikke med.

Ingen karantæne ved gyldige grunde

Har du en gyldig grund til at afslå et arbejde/tilbud fra jobcentret eller ophøre et arbejde/tilbud, får du ikke karantæne. 

En gyldig grund kan for eksempel være:    

 • Du har lægeattest på, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan udføre arbejdet
 • Dine muligheder for offentligt transport til dit arbejde er ophørt.
 • Du skal begynde på en uddannelse af minimum 1 års varighed.
 • Du overtager andet varigt arbejde med samme eller højere ugentligt timetal.
 • Du opbruger din ret til supplerende dagpenge.

Husk altid at kontakte din lokale 3F a-kasse, inden du siger op.

 

Fejl i Mit3F ved brug af app'en på tablets og mobiltelefon: Hvis du skal udfylde og sende månedskort eller blanketter - eller se dine blanketkvitteringer i Mit Arkiv, skal du logge på med NemID. Bruger du en tablet eller din mobiltelefon skal du anvende en browser på enheden og logge på med NemID. Du kan ikke anvende app'en til dette formål.