Indkomstregistret - sådan fungerer det

Danske arbejdsgivere har pligt til at indberette dine løn- og arbejdstimer til et centralt register - indkomstregistreret.

Din a-kasse henter dokumentation for dine løn- og arbejdstimer i Indkomstregistreret i stedet for at bede om lønsedler. 

Alle oplysninger i Indkomstregistret kan ses på www.borger.dk eller www.skat.dk. Her kan du kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Du skal logge sig ind med NemID for at få adgang til disse personlige oplysninger.

A-kassen sammenholder dine oplysninger

Hver måned sammenholder vi dine oplysninger på dagpengekortet med oplysningerne fra Indkomstregistret.