Min plan

Alle ledige skal have en plan. Den kaldes ”Min Plan”. Du kan se ”Min Plan” på jobnet.dk.

I ”Min Plan” beskrives, hvordan dine muligheder for komme i job igen kan forbedres.

Det er a-kassen, der sammen med dig som ledig sætter udarbejdelsen af ”Min Plan” i gang. Jobcenteret følger op ved de efterfølgende samtaler med dig.

Det skal ”Min Plan” indeholde

Oplysninger om:

  • beskæftigelses- eller uddannelsesmål
  • planer for og aftaler om tilbud, herunder uddannelsespålæg
  • ansvar for tilmelding til tilbud
  • tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud, test og andre aktiviteter
  • ansvar og tidspunkt for opfølgning

I ”Min Plan” kan du også se "Krav til jobsøgning", som er fastlagt af a-kassen i forbindelse med cv-samtalen.

Ved nye tilbud og andre ændringer revideres ”Min Plan”.

Mulighed for at klage

Du kan klage over de tilbud, du får fra jobcentret, eller hvis du får afslag på et tilbud, du beder om.

Jobcentret og anden aktør skal altid vejlede om, hvordan du kan klage i forbindelse med tilbud eller afslag. 

Vær godt forberedt

Inden møderne med a-kassen og jobcentret skal du tænke over din fremtid og muligheder. Jo bedre forberedt du er, desto bedre resultat og større mulighed har du for at få opfyldt dine ønsker.

Læs mere om mulighederne for 6 ugers jobrettet uddannelse, uddannelsesløft og andet, der kan hjælpe dig tættere på et job eller uddannelse.

Kontakt din lokale 3F a-kasse, hvis du har spørgsmål.