Skattefri præmie

Du har mulighed for at optjene skattefri præmie, hvis du opfylder 2-års-reglen.

For at opfylde 2-års-reglen må du tidligst går på efterløn 2 år efter efterlønsbevistidspunktet, og du skal som fuldtidsforsikret i 2 års-perioden have haft mindst 3.120 løntimer (indberettet til indkomstregistret) eller i en tilsvarende periode have drevet selvstændig virksomhed med et overskud der, omregnet med omregningssatsen på 121,29 (2019), svarer til mindst 3.120 timer. Timer med sygedagpenge i et ansættelsesforhold eller samtidig med drift af selvstændig virksomhed medregnes også.

Så meget kan du få

Du optjener en præmieportion, hver gang du har haft 481 løntimer. Timer med sygedagpenge i et ansættelsesforhold eller samtidig med drift af selvstændig virksomhed medregnes også

Sygedagpenge i et ansættelsesforhold og timer fra godkendt selvstændig bibeskæftigelse, tæller også med i optjeningen til præmieportioner.

Du kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie, uanset om du har arbejdet flere timer. I det maksimale antal arbejdstimer foretages der fradrag for timer, for hvilke der er udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge i perioden.

Hver portion udgør 13.584  kroner for fuldtidsforsikrede. Præmien kan højst blive på i alt 163.008 kroner.

A-kassen udbetaler præmien som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Har du drevet selvstændig virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller haft en B-indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregisteret, kan vi først opgøre alle dine præmieportioner, når din årsopgørelse er endelig – altså den 1. juli året efter. Derfor kan det være, at dine præmieportioner bliver udbetalt i i rater i takt med at din årsopgørelse foreligger.