Als
Kontingent Her finder du en oversigt over kontingentpriser for 3F Als

Kontingentpriser for år 2021

   A-kassen  Fagligt  I alt
 Heltidsforsikring  524,00 kr.  406,50 kr.  930,50 kr.
 Deltidsforsikring  401,00 kr.  315,50 kr.  716,50 kr.
 Efterlønsmodtagere  520,00 kr.  260,00 kr.  780,00 kr.
 Lærlinge    65,00 kr.  65,00 kr.
 Fritidsjob under 18 år    52,50 kr.  52,50 kr.

 

  • Fritidsulykkesforsikring koster 38,00 kr. pr. måned.
  • Efterlønsbidrag for fuldtidsforsikrede koster 520,00 kr. pr. måned.
  • Efterlønsbidrag for deltidsforsikrede koster 394,00 kr. pr. måned.
  • Klubkontingentet udgør på de fleste arbejdspladser 6,00 kr. pr. måned.
  • Øvrige kontingentpriser kan oplyses ved henvendelse i afdelingen.

Kontakt