Nyheder
”Jeg kalder det Silkeborgs farligste arbejdsplads” Han pegede på en række sikkerhedstrusler i kraft af sin status som arbejdsmiljørepræsentant, så Bradals Produkthandel smed en fyreseddel. Vi kommer efter dem hver eneste gang, siger 3F

Da formanden bad Thomas Kristensen om at komme med ind på kontoret, anede han ikke, hvad der var i vente. Få minutter senere var han i gang med at tømme sit skab med besked om, at han skulle forlade pladsen.

”Jeg fik et ”fratrædelsestilbud”, hvor der stod, at jeg fik 50.000 kroner, hvis jeg skrev under. Begrundelsen var, at jeg skulle have opildnet til strejke,” fortæller Thomas Kristensen, der havde været ansat som ufaglært maskinfører hos Bradals Produkthandel i syv år.

De seneste to år var han arbejdsmiljørepræsentant, og han havde gjort opmærksom på en del huller i sikkerheden.

”Der stod gasflasker, hvor der ikke måtte være gas, og jeg ved som frivillig brandmand, at det kan være livsfarligt. Jeg har spurgt til lynafledere på gravemaskiner, der står på stålplader, men intet er sket,” fortæller han blandt andet.

Den sidste der forlader virksomheden
Han skrev ikke under, og efter ”fratrædelsestilbuddet” gik Thomas Kristensen til 3F Bjerringbro-Silkeborg, hvor Lars Helmer overtog sagen.

Virksomheder kan kun fyre en tillidsvalgt, hvis der er ”tvingende omstændigheder”. Det betyder, at den tillidsvalgte nærmest er den sidste, der forlader virksomheden.

”Vi værner om vores tillidsvalgte medlemmer på virksomhederne, for de skal netop være beskyttede, når de påpeger ting ved produktionen, der kan være farlige for de ansatte. Vi kommer efter dem hver eneste gang,” understreger Lars Helmer, der sendte et krav til Bradals Produkthandel for uberettiget fyring.

Thomas Kristensen var helt slået ud over oplevelsen. Der var hverken mundtlige eller skriftlige advarsler forud for mødet med formanden. Han gik rundt hjemme hos familien i en boble, hvor han ikke hørte, hvad der blev sagt, og han sov ikke om natten.

”Jeg var rigtigt glad for mit arbejde og for mine kolleger. Vi fik også en god løn hos Bradal, men der skete ting på pladsen, som var så farlige, at jeg kalder det Silkeborgs farligste arbejdsplads,” fortæller maskinføreren.

Afgjort med et forlig
Efter 14 dage meldte virksomheden pludselig tilbage til Lars Helmer hos 3F, at Thomas Kristensen slet ikke var fyret, og at han skulle møde ind på arbejde.

”Jeg kunne slet ikke overskue at sætte mine ben på pladsen igen, så jeg blev nødt til at ringe og sygemelde mig,” fortæller Thomas Kristensen, der også var forbi sin læge med stresssymptomer.

Sagen blev afgjort med et forlig efter to en halv måned, hvor virksomheden udbetalte 75.000 kroner plus fuld løn under sagen.

”Mit liv var sat fuldstændig i stå i to en halv måned. Jeg fortæller min historie, fordi mine tidligere kolleger hos Bradals Produkthandel virkeligt har brug for nogle rettigheder. Jeg håber, at det kan få folks øjne op for, at der mangler en overenskomst på stedet, så behandlingen af medarbejderne bliver mere retfærdig,” fastslår han.

Bradals Produkthandel har læst artiklen og sendt følgende kommentar, som vi her bringer uredigeret:

Vi kan som virksomhed på ingen måde genkende det billede af arbejdsmiljøet i virksomheden, som Thomas Kristensen forsøger at skabe, på et ganske udokumenteret grundlag. Vi tager som virksomhed arbejdsmiljøet meget alvorligt. At vi skulle have negligeret og undladt at handle på faremomenter, må vi konstatere ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Vi kan i øvrigt oplyse at virksomheden har Arbejdstilsynets grønne arbejdsmiljø Smiley.

Thomas Kristensen fik ikke tilbudt en fratrædelsesaftale på baggrund af sit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant. Det var faktisk det modsatte. Virksomheden blev bekendt med at Thomas brugte en del tid på at opfordre kollegerne til at nedlægge arbejdet, og dermed ikke bidrog til det gode samarbejde på virksomheden. Samtidig betød hans ageren at det psykiske arbejdsmiljø blev påvirket i negativ retning. Virksomheden, så derfor ikke anden udvej, end at forsøge at lave en fratrædelsesaftale, hvor Thomas blev behandlet ordentligt.

At forhandlingsforløbet trak ud, og efterlod Thomas i en uvis periode, skyldes primært at 3F Silkeborg aflyste en planlagt forhandling af sagen, som skulle have været afholdt 14 dage efter at Thomas havde fået tilbudt en fratrædelsesaftale. I stedet overlod 3F forhandlingerne til deres advokat, hvilket desværre gav et markant længere forløb.

Vi er glade for at Thomas tilkendegiver at han var glad for både arbejdet og en god løn i virksomheden. Forliget i sagen ligger tæt på det virksomheden fra starten tilbød Thomas, og markant under det som 3F krævede. At vi har forligt sagen, er ikke et udtryk for en anerkendelse af, at vi som virksomhed usagligt har opsagt Thomas, men et hensyn til at Thomas skal kunne komme videre og en vurdering af de ressourcer vi som virksomhed skulle bruge hvis sagen skulle for en dommer.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt