Bjerringbro-Silkeborg
Kontingent Månedkontingent for medlemmer af 3F Silkeborg

Unge med fritidsjob under 18 år  30 kroner 
Lærlinge   65 kroner 
Medlem af fagforeningen   426 kroner 
Medlem af fagforeningen og a-kassen   950 kroner 
Medlem af fagforeningen, a-kassen og efterløn   1.163 kroner 

Det faglige medlemskab indeholder en gruppelivsforsikring, som ikke kan fravælges. Prisen for gruppelivsforsikring er 32,50, og er ikke fradragsberettiget.

På alle kategorier, der indeholder et fagligt medlemskab, kan man tegne en fritidsulykkesforsikring. Fritidsulykkesforsikringen koster ekstra 38 kroner pr. måned - og er ikke fradragsberettiget.

Er du elev/lærling kan vi tilbyde medlemskab med gratis a-Kasse fra 65 kroner pr. måned, afhængig af alder, uddannelsesaftale osv. Kontakt os i afdelingen og forhør nærmere!

Er du voksenlærling er der andre regler og priser, så kontakt afdelingen.

Nedsættelse af forbundskontinget

Du har mulighed for at få nedsat de forbundskontingent, hvis du som fuldtidsforsikret medlem har en bruttoindkomst, der er mindre end 12.600 kroner, eller hvis du som deltidsforsikret medlem har en bruttoindkomst, der er mindre end 8.350,33 kroner. Dette gøres ved at kontakte afdelingen. Nedsættelsen bevilges for et halvt år ad gangen, og man skal selv sørge for at ansøge om en ny periode.

Du skal være opmærksom på, at straks din løn bliver større, skal du kontakt afdelingen.

Kontanthjælpsmodtagere, som modtager forsørgertillæg, kan også søge om forbundsnedsættelse.


Kontakt