Bjerringbro-Silkeborg
Om 3F Bjerringbro-Silkeborg Som medlem af 3F Bjerringbro-Silkeborg er du medlem af en stærk fagforening, der varetager dine interesser.

Fagforeningen er din organisation ‑ du er også medbestemmende til, at den fungerer. Brug din fagforening og vær med til at skabe en mere aktiv bevægelse. 

Hos din lokale afdeling får du altid den bedste faglige hjælp. Vi kender dit fag, din overenskomst og reglerne på arbejdsmarkedet, og vi er en kvalificeret modpart til din arbejdsgiver.

Du kan altid få en snak med os, og sammen finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. Intet spørgsmål er for småt eller stort. Kontakt os for at høre om dine muligheder og rettigheder.

Læs afdelingens vedtægter
Hvem er vi?

3F Bjerringbro-Silkeborg er en blandet afdeling, så hvis du arbejder inden for industri, træindustri, transport, bygge og anlæg, tekstil, det grønne område, hotel- og restauration, privat service eller det offentlige område, er vi din fagforening.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i Silkeborg Kommune.

Værd at vide

Som medlem af fagforeningen og a-kassen opnår du en lang række rettigheder. Det drejer sig bl.a. om:

 • Hjælp i faglige sager.
 • Hjælp til at tjekke din lønseddel for at se, om du får den korrekte løn og pension.
 • Hjælp ved afskedigelse.
 • Hjælp ved forhandlinger om løn, efteruddannelse og jobskifte.
 • Hjælp ved arbejdsskade/ulykke.
 • Hjælp hvis der der problemer med arbejdsmiljøet.
 • Hjælp hvis du bliver udsat for seksuel chikane eller mobning på din arbejdsplads.
 • Økonomisk hjælp ved strejke og konflikt.
 • Hjælp hvis din virksomhed går konkurs.
 • Vejledning i uddannelse og karriere.
 • Gruppelivsforsikring.
 • Fritidsulykkesforsikring (tillægsforsikring).
 • Hjælp til advokatbistand.
 • Efterløns- og pensionistklub.
 • Fagbladet, som er forbundets talerør.
 • Rabat på forsikringer.
 • LO plus kort, som giver adgang til rabatter i en række butikker.

3F Silkeborgs efterløns- og pensionistklub er en selvstyrende klub under 3F Bjerringbro-Silkeborg med egne vedtægter og valg. Klubben blev stiftet den 29. januar 1979. Klubben får medlemmer i dag af forbund, der er sammenlagt med 3F Tekstil forbundet, KAD, og RBF forbund samt TIB Silkeborg.

Klubben er en del af 3F Bjerringbro-Silkeborg afdeling, 3F forbundet - og er medlem af landsklubben 3F Seniorer og af Faglig Seniorer.

Du kan blive medlem ved at kontakte en i efterløns- og pensionistklubben.

Bestyrelsen 

 • Formand Knud Sørensen
  Kvædevej 27, 8600 Silkeborg
  Tlf. 86 81 13 36/20 86 13 35, mail: lenaogknud@webspeed.dk
 • Næstformand Ingolf Kristensen
  Smingevej 34, 8600 Silkeborg
  Tlf.  86 85 34 46/40 33 34 46, mail: ingolf@fibermail.dk
 • Sekretær Vibeke Bødtger
  Lyngbygade 29, 8600 Silkeborg
  Tlf. 21 39 66 13/86 82 99 13, mail: von-spitzie@mail.tele.dk
 • Kasserer Per Pedersen
  Smedebakken 38, 2.tv., 8600 Silkeborg
  Tlf. 20 11 82 17/86 81 06 81, mail: perpedersen1942@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Palle Søndergård
  Bergensvej 1, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 29 28 69 29, mail: Palle.hanne@hotmail.dk
 • Bestyrelsesmedlem Kaja Pedersen
  Julsøvej 163, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 20 52 52 68, mail: kajamaulPedersen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Kanni Møller
  Brombærvej 26, Sejs, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 93 84 50 93, mail: kanni@fiberpost.dk
 • Bestyrelsessuppleant Peter Fisker Sørensen
  Guldbergsgade 53, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 24 84 94 40, mail: peterfisker@sol.dk
 • Bestyrelsessuppleant Niels Erik Kjeldsen
  Dalvejen 1, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 40 31 74 92, mail: n_e_kjeldsen@live.dk
 • Revisor Birthe Pedersen, tlf.: 40 89 55 34
 • Revisorsuppleant Jette Salomonsen, tlf.: 23 23 84 76

Kontingent 

 • Kontingentet til klubben er 50 kroner pr. år for medlemmer af 3F Bjerringbro-Silkeborg
 • For ægtefæller er beløbet 150 kroner pr. år.

Der skal være et medlemskab af 3F for at blive medlem af klubben.

Bestyrelsen udarbejder hvert halve år et program for klubbens aktiviteter. Der kan være en deltagerbetaling på arrangementerne, der fastsættes fra gang til gang.

Vi holder møde om tirsdagen fra kl. 14.00 -17.00 i afdelingens lokaler på Granhøjvej 16 i Silkeborg. Nogen gange med foredrag, men altid med kaffen og snitter og en sang fra arbejdersangbogen. Vi slutter med lotterispil og med kortspil.

 • For kaffen med snitter betales pr. gang 10 kroner
 • Til lotterispillet er pladeprisen 10 kroner pr. stk.

Kom og vær med - det er rigtig hyggeligt

Program for efterårets aktiviteter
Telefonliste
Program for juletur

Samarbejde med fagforbund på Sri Lanka
3F Midtjylland, 3F Randers og 3F Silkeborg har i februar 2018 lavet en Fælles Solidaritetsgruppe for bedre, at kunne støtte og samarbejde med især tekstil- og beklædningsarbejdere i Asien. Solidaritetsgruppens første samarbejdspartner er fagforbundet FTZ-GSEU fra Sri Lanka.

FTZ har især kæmpet for retten til fagforeninger i eksportzonerne i Sri Lanka. Det lykkedes efter flere års hårdt arbejde.

Efter at borgerkrigen på Sri Lanka sluttede i 2009, arbejder FTZ nu hårdt på at opbygge fagforeninger i de nordlige, tamilske områder i Sri Lanka. Landets tøjindustri flytter nemlig meget af produktionen herop, fordi lønnen er lavere.

Allerede 1. maj i år havde vi i 3F travlt med at samle penge ind til støtte for Sri Lanka's tamilske arbejdere. Og vi nåede et flot resultat på næsten 44.000 kroner.

Vores Fælles Solidaritetsgruppe startede en samarbejdsaftale med FTZ i oktober 2018, hvor vi støttede FTZ med 50.000 kroner.

Pengene skal i det nordlige Sri Lanka bruges til:

 • at få 1000 medlemmer, især fra tekstilfabrikkerne.
 • at få lavet 3 nye fabriksfagforeninger.
 • at få uddannet 15 kvindelige aktivister til ledelserne i fagforeningerne.
 • at få uddannet aktivister til undervisere i fagforeningerne.
 • medlemslister i rettigheder og forhandling.

I sidste uge af oktober kommer 3 fagforeningsfolk fra FTZ på besøg i Danmark. De skal besøge arbejdspladser og vores 3 afdelinger. Og de skal fortælle om deres erfaringer i kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår.

I 3F Midtjylland, 3F Randers og 3F Silkeborg håber og tror vi på, at det bliver en rigtig god start på samarbejdet med FTZ. 

500 arbejdere strejker på Sri Lanka 
Lige nu er FTZ ude i en hård kamp med firmaet ATG Ceylon, som især fremstiller gummihandsker. Siden 11. januar har 500 FTZ-medlemmer, der arbejder på ATG, været i strejke. ATG har i flere år chikaneret og bekæmpet fagforeningen på ATG. Ledelsen nægter at snakke med fagforeningsledelsen (svarer til vores TR’ere eller klubbestyrelse). Og her i det nye år fyrede ATG så 5 fra fagforeningsledelsen.

Firmaets meget tynde begrundelse var, at fagforeningen havde brugt opslagstavler på fabrikken uden at få lov. Det var sket i 2015, da fagforeningen fejrede sin 2 års fødselsdag på ATG Ceylon ved at lave en kampagne for at få arbejdere til at melde sig som bloddonorer. En kampagne lavet i samarbejde med Sundhedsministeriet. Derfor nedlagde arbejderne arbejdet og krævede, at de 5 fyrede skulle genansættes.

FTZ har sammen med de strejkende lavet demonstrationer og protester til regering og præsident mod ATG’s klare brud på landets arbejdsmarkedslovgivning. Og FTZ har travlt med at samle mad og penge ind til de strejkende.

Vores 3 3F-afdelinger har sendt protestskrivelser til Sri Lanka’s præsident og premierminister og har sendt 4.500 kr. til de strejkende. Vi følger situationen tæt.

Rapport fra FTZ-GSEU
Rejserapport fra Sri Lanka
Rejserapport fra Sri Lanka - Del 2
 • Formand Bent S. Madsen
 • Næstformand Jens Svenningsen
 • A-kasseleder Kristian Yde
 • Medarbejderrepræsentant Jørn Wulff
 • Casper Rask Thorendal
 • Tony Märcher
 • Jane Bartram
 •  Ronni Kjær Laumann
 • Inge Johansen
 • Johnni Kenneth Kristensen
 • Heidi Godthåb 
 • Ole Andersen
 • Klaus Pedersen
 • Anette Iisager
 • Conni Gregersen Pedersen
 • Hans Christian Nielsen
 • Anette R. Kristensen 
 • Lisa Ritter
 • Poul Erik Christensen
 • Birgit Krag
 • Jesper Grusgaard
 • Jan Pedersen
 • Carsten Hørup Christensen
 •  Nikolaj Thøgersen
 •  Jesper Dalsgaard Christensen
 • Tina Jensen
 • Brian Nørgaard Pedersen
 • Norma Tolstrup
Brancher Branchebestyrelsen
 • Her kommer navnene snart
Branchebestyrelsen
 • Her kommer navnene snart
Hvad er den offentlige branche?

Den offentlige brancheklub er en af 6 brancher under 3F Bjerringbro-Silkeborg. Den er oprettet for at samle de offentlige ansatte, det vil sige ansatte ved stat, region og kommune, for af den vej, i fællesskab, at fremme og styrke indflydelsen på løn og arbejdsforholdene for de ansatte inden for området.

Dette sker bl.a. ved at stille krav op i forbindelse med fornyelse af overenskomster, at arrangere informative møder om emner, der berører branchens løn og arbejdsforhold og søge maksimal faglig og politisk indflydelse på alle områder, der direkte eller indirekte berører branchens medlemmer. Dette arbejde foregår både lokalt og i samarbejde med offentlige 3F-medlemmer i andre 3F afdelinger.

En gang om året afholdes der generalforsamling i branchen og her har alle 3F-medlemmer mulighed for at møde frem og påvirke branchens holdninger og aktiviteter og være med til at bestemme, hvem der sidder i bestyrelsen og også selv opstille til den eller bringe kollegaer i valg. Det er altså her man har mulighed for at påvirke branchens arbejde.

Branchebestyrelsen  
Offentliggruppe består af seks bestyrelsesmedlemmer valgt på branchens generalforsamling.

 • Branche formand Ronnie Kjær Laumann, Entreprenørgården
 • Bestyrelsesmedlem Gitte Ry, Rengøringsenheden Silkeborg Kommune
 • Bestyrelsesmedlem John Iversen, Entreprenørgården
 • Bestyrelsesmedlem John Andersen, Dybkær Specialskole Silkeborg Kommune
 • Bestyrelsesmedlem Lise Sigaard, Regionshospital Silkeborg
 • Bestyrelsesmedlem Hanne Teilmann, Regionshospitalet
 • Bestyrelsesmedlem Morten Kidmose, Entreprenørgården
Vedtægter for Offentlig brancheklub i 3F Silkeborg
Referat branchegeneralforsamlingen 2. marts 2020
Referat branchegeneralforsamlingen 2019
Privat Service, Hotel & Restaurations gruppen. også kaldet PSHR-gruppen.
PSHR-gruppen består af omkring 400 medlemmer beskæftiget med alt privat rengøring, serviceopgaver, hotel og restaurationsbranchen i Silkeborg Kommune. Du hører under PSHR-gruppen, hvis du er ansat:
 • I et privat rengøringsfirma
 • I et skadeservicefirma
 • Som handicaphjælper uden personlig pleje
 • I en kantine
 • I et cafeteria, quick-food, supermarkeder m.v.
 • På et hotel
 • På en restaurant
 • På en café
 • På et værtshus/bodega
 • På et pizzaria
 • I et dinner transportable firma
 • I en fast food/take away forretning
 • I en kaffebar
 • På et musik- eller spillested
 • Eller hvis du er uddannet inden for gastronomi og ansat hos en slagtermester, offentlige køkkener og kantiner.

Vi hjælper dig bl.a. med spørgsmål om overenskomsten - herunder uddannelse, barsel, opsigelser, løn, oprettelse af faglige klubber, arbejdsforhold og lokale forhandlinger med virksomhederne i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Og kigger du forbi med din lønseddel, giver vi den et grundigt tjek!  

Så har du brug for råd, hjælp eller vejledning og er du medlem eller gerne vil være medlem af 3F-PSHR, så er det os, du skal kontakte.

I PSHR-gruppen er det faglig sekretær Jesper Steen Kristensen jesper.k@3f.dk,  28 45 67 99, du skal have fat i. 

Branchebestyrelsen 

 • Her kommer navnene snart
Vedtægter for PHSR brancheklub i 3F Bjerringbro-Silkeborg
Træ- og møbelbrancheklubbens formål er, at medvirke til at medlemmer med samme faglige baggrund mødes omkring aktiviteter, hvor de kan udveksle erfaringer og viden fra deres fælles arbejdsområde.

Fire gange om året mødes branchebestyrelsen og stiller skarpt på situationen i branchen. Vi ser på faglige sager, nye regler, taler om konkrete arbejdspladsers uddannelsesmuligheder, arbejdsmiljø og muligheder for aktiviteter.

Træ- og møbelgruppen vil gerne være primus motor for aktiviteter for medlemmerne. Vi hører gerne fra medlemmer, der har en god ide til et møde eller et foredrag, som vi skal arrangere.

Træ- og møbelgruppen har cirka 800 medlemmer, som hovedsageligt er fra det gamle TIB-område. Gruppen omfatter følgende overenskomster:

 • Træ- og møbeloverenskomsten med Dansk Industri
 • Industri-, træ- og møbeloverenskomsten med Dansk Byggeri
 • Auto- og boligmonteringsoverenskomsten med Dansk Håndværk

Johnni Kenneth Christensen er formand for brancheklubben, og Jens Svenningsen fra 3F Silkeborg er tilforordnet.

Branchebestyrelsen 

Træ- og møbelgruppen består af følgende bestyrelsesmedlemmer valgt på branchens generalforsamling:

 • Her kommer navnene snart.
Vedtægter for 3F Bjerringbro-Silkeborgs Træ- og møbelklub

Kontakt