Bjerringbro-Silkeborg
Om 3F Bjerringbro-Silkeborg Som medlem af 3F Bjerringbro-Silkeborg er du medlem af en stærk fagforening, der varetager dine interesser.

Fagforeningen er din organisation ‑ du er også medbestemmende til, at den fungerer. Brug din fagforening og vær med til at skabe en mere aktiv bevægelse. 

Hos din lokale afdeling får du altid den bedste faglige hjælp. Vi kender dit fag, din overenskomst og reglerne på arbejdsmarkedet, og vi er en kvalificeret modpart til din arbejdsgiver.

Du kan altid få en snak med os, og sammen finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. Intet spørgsmål er for småt eller stort. Kontakt os for at høre om dine muligheder og rettigheder.

Læs afdelingens vedtægter
Overgangsbestemmelser i forbindelse med fusion
Hvem er vi?

3F Bjerringbro-Silkeborg er en blandet afdeling, så hvis du arbejder inden for industri, træindustri, transport, bygge og anlæg, tekstil, det grønne område, hotel- og restauration, privat service eller det offentlige område, er vi din fagforening.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i Silkeborg og tidligere Bjerringbro, Hvorslev og Karup Kommune.

Værd at vide Som medlem af fagforeningen og a-kassen opnår du en lang række rettigheder:
 • Hjælp i faglige sager.
 • Hjælp til at tjekke din lønseddel for at se, om du får den korrekte løn og pension.
 • Hjælp ved afskedigelse.
 • Hjælp ved forhandlinger om løn, efteruddannelse og jobskifte.
 • Hjælp ved arbejdsskade/ulykke.
 • Hjælp hvis der der problemer med arbejdsmiljøet.
 • Hjælp hvis du bliver udsat for seksuel chikane eller mobning på din arbejdsplads.
 • Økonomisk hjælp ved strejke og konflikt.
 • Hjælp hvis din virksomhed går konkurs.
 • Vejledning i uddannelse og karriere.
 • Gruppelivsforsikring.
 • Fritidsulykkesforsikring (tillægsforsikring).
 • Telefonisk advokatrådgivning i private sager.
 • Efterløns- og pensionistklub.
 • Fagbladet, som er forbundets talerør.
 • Rabat på forsikringer.
 • PlusKort, som giver adgang til forskellige rabatter.

Samarbejde med fagforbund på Sri Lanka
3F Midtjylland, 3F Randers og 3F Silkeborg har i februar 2018 lavet en Fælles Solidaritetsgruppe for bedre, at kunne støtte og samarbejde med især tekstil- og beklædningsarbejdere i Asien. Solidaritetsgruppens første samarbejdspartner er fagforbundet FTZ & GSEU fra Sri Lanka.

FTZ har især kæmpet for retten til fagforeninger i eksportzonerne i Sri Lanka. Det lykkedes efter flere års hårdt arbejde.

Efter at borgerkrigen på Sri Lanka sluttede i 2009, arbejder FTZ nu hårdt på at opbygge fagforeninger i de nordlige, tamilske områder i Sri Lanka. Landets tøjindustri flytter nemlig meget af produktionen herop, fordi lønnen er lavere.

Allerede 1. maj i år havde vi i 3F travlt med at samle penge ind til støtte for Sri Lanka's tamilske arbejdere. Og vi nåede et flot resultat på næsten 44.000 kroner.

Vores Fælles Solidaritetsgruppe startede en samarbejdsaftale med FTZ i oktober 2018, hvor vi støttede FTZ med 50.000 kroner.

Pengene skal i det nordlige Sri Lanka bruges til:

 • at få 1000 medlemmer, især fra tekstilfabrikkerne.
 • at få lavet 3 nye fabriksfagforeninger.
 • at få uddannet 15 kvindelige aktivister til ledelserne i fagforeningerne.
 • at få uddannet aktivister til undervisere i fagforeningerne.
 • medlemslister i rettigheder og forhandling.

I sidste uge af oktober kommer 3 fagforeningsfolk fra FTZ på besøg i Danmark. De skal besøge arbejdspladser og vores 3 afdelinger. Og de skal fortælle om deres erfaringer i kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår.

I 3F Midtjylland, 3F Randers og 3F Silkeborg håber og tror vi på, at det bliver en rigtig god start på samarbejdet med FTZ. 

500 arbejdere strejker på Sri Lanka 
Lige nu er FTZ ude i en hård kamp med firmaet ATG Ceylon, som især fremstiller gummihandsker. Siden 11. januar har 500 FTZ-medlemmer, der arbejder på ATG, været i strejke. ATG har i flere år chikaneret og bekæmpet fagforeningen på ATG. Ledelsen nægter at snakke med fagforeningsledelsen (svarer til vores TR’ere eller klubbestyrelse). Og her i det nye år fyrede ATG så 5 fra fagforeningsledelsen.

Firmaets meget tynde begrundelse var, at fagforeningen havde brugt opslagstavler på fabrikken uden at få lov. Det var sket i 2015, da fagforeningen fejrede sin 2 års fødselsdag på ATG Ceylon ved at lave en kampagne for at få arbejdere til at melde sig som bloddonorer. En kampagne lavet i samarbejde med Sundhedsministeriet. Derfor nedlagde arbejderne arbejdet og krævede, at de 5 fyrede skulle genansættes.

FTZ har sammen med de strejkende lavet demonstrationer og protester til regering og præsident mod ATG’s klare brud på landets arbejdsmarkedslovgivning. Og FTZ har travlt med at samle mad og penge ind til de strejkende.

Vores 3 3F-afdelinger har sendt protestskrivelser til Sri Lanka’s præsident og premierminister og har sendt 4.500 kr. til de strejkende. Vi følger situationen tæt.

Rapport fra FTZ & GSEU
Rejserapport fra Sri Lanka
Rejserapport fra Sri Lanka - Del 2
 • Formand Bent S. Madsen
 • Næstformand Johnni Kenneth Christensen
 • A-kasseleder Jannie Linnebjerg
 • Medarbejderrepræsentant Jørn Wulff
 • Casper Rask Thorendahl
 • Ronni Kjær Laumann
 • Ole Andersen
 • Klaus Pedersen
 • Hans Christian Nielsen
 • Anette R. Kristensen 
 • Poul Erik Christensen
 • Jesper Grusgaard
 • Carsten Hørup Christensen
 • Mariann Bloch
 • Tina Jensen
 • Brian Nørgaard Pedersen
 • Norma Tolstrup
 • Ulla Bønding Jensen
 • Rikke Skovgaard Jensen
Efterløns- og pensionistklubberne

Klubben i Silkeborg har egne vedtægter og valg. Den blev stiftet den 29. januar 1979.

Klubben er medlem af landsklubben 3F Seniorer og af Faglig Seniorer.

Du kan blive medlem ved at kontakte én af os i bestyrelsen:

Bestyrelsen 

 • Næstformand Ingolf Kristensen
  Smingevej 34, 8600 Silkeborg
  Tlf.  40 33 34 46, mail: ingolf75@outlook.dk
 • Kasserer Per Pedersen
  Funder Bygade 2B, vær. 411, 8600 Silkeborg
  Tlf. 20 11 82 17/86 81 06 81, mail: perpedersen1942@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Palle Søndergård
  Bergensvej 1, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 29 28 69 29, mail: Palle.hanne@hotmail.dk
 • Bestyrelsesmedlem Karl Nielsen
  Skolegade 55, st.tv, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 51 31 10 00, mail: Karlloeb@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Peter Fisker Sørensen
  Guldbergsgade 53, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 24 84 94 40, mail: peterfisker1950@gmail.com
 • Bestyrelsessuppleant Kurt Mogensen
  Ligustervej 8, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 29 61 33 44, mail: il-birch_km@mail.dk
 • Revisor Knud Erik Jensen
  Ligustervej 6, 8600 Silkeborg
  Tlf.: 22 89 52 80, mail: Kej@Lite.dk
 • Revisorsuppleant

Kontingent 

 • Kontingentet til klubben er 50 kroner om året for medlemmer af 3F Bjerringbro-Silkeborg
 • For ægtefæller er beløbet 150 kroner om året.

Du skal være medlem af 3F for at være med i klubben.

Bestyrelsen udarbejder hvert halve år et program for klubbens aktiviteter. Der kan være en deltagerbetaling på arrangementerne. Betalingen bliver fastsat fra gang til gang.

Vi holder møde om tirsdagen fra kl. 14.00 -17.00 i afdelingens lokaler på Granhøjvej 16 i Silkeborg. Nogle gange med foredrag, men altid med kaffe og snitter og en sang fra arbejdersangbogen. Vi slutter med lotterispil og et slag kort.

 • Kaffe og snitter koster 10 kroner.
 • Til lotterispillet koster en plade 10 kroner.

Kom og vær med - det er rigtig hyggeligt.

 

Vedtægter for klubben i Silkeborg
Folder med tilmelding til klubben i Silkeborg
Program 1. halvår 2024

Det koster 100 kroner om året i kontingent, og du kan blive medlem af klubben i Bjerringbro ved at kontakte én af os i bestyrelsen:

 • Næstformand Aase Øgendahl
  Bjerring Byvej 8b, 8850 Bjerringbro
  Tlf 20 15 18 48, mail: oegendahl@privat.dk
 • Bestyrelsesmedlem Svend Sørensen
  Skovbakkevej 5, 8850 Bjerringbro
  Tlf 61 78 85 00, mail jbsrs1954@gmail.com
2022 Aktiviteter for klubben i Bjerringbro
Brancher Branchebestyrelsen
 • Her kommer navnene snart
Branchebestyrelsen
 • Her kommer navnene snart
Hvad er den offentlige branche?

Den offentlige brancheklub er en af seks brancher under 3F Bjerringbro-Silkeborg. Den er oprettet for at samle de offentlige ansatte. Det vil sige ansatte ved stat, region og kommune for af den vej i fællesskab at fremme og styrke indflydelsen på løn og arbejdsforholdene for de ansatte inden for området.

Dette sker blandt andet ved at stille krav i forbindelse med fornyelse af overenskomster, at arrangere informative møder om emner, der berører branchens løn- og arbejdsforhold og søge maksimal faglig og politisk indflydelse på alle områder, der direkte eller indirekte berører branchens medlemmer. Dette arbejde foregår både lokalt og i samarbejde med offentlige 3F-medlemmer i andre 3F-afdelinger.

En gang om året afholder vi generalforsamling i branchen, og her har alle 3F-medlemmer mulighed for at møde frem og påvirke branchens holdninger og aktiviteter. Det er her, man kan være med til at bestemme, hvem der sidder i bestyrelsen og også selv stille op eller bringe kollegaer i valg. Det er altså her, man har mulighed for at påvirke branchens arbejde.

Branchebestyrelsen  
Offentlig gruppe består af seks bestyrelsesmedlemmer valgt på branchens generalforsamling.

 • Brancheformand Ronnie Kjær Laumann, Entreprenørgården
 • Bestyrelsesmedlem Gitte Ry, 3F Bjerringbro-Silkeborg
 • Bestyrelsesmedlem John Iversen, Entreprenørgården
 • Bestyrelsesmedlem John Andersen, Dybkær Specialskole Silkeborg Kommune
 • Bestyrelsesmedlem Lise Sigaard, Regionshospital Silkeborg
Vedtægter for Offentlig brancheklub i 3F Silkeborg
Referat branchegeneralforsamlingen 2. marts 2020
Referat branchegeneralforsamlingen 2019
Privat Service, Hotel & Restaurationsgruppen, også kaldet PSHR-gruppen.
PSHR-gruppen består af omkring 400 medlemmer beskæftiget med alt privat rengøring, serviceopgaver, hotel og restaurationsbranchen i Silkeborg Kommune. Du hører under PSHR-gruppen, hvis du er ansat:
 • I et privat rengøringsfirma
 • I et skadeservicefirma
 • Som handicaphjælper uden personlig pleje
 • I en kantine
 • I et cafeteria, quickfood, supermarkeder m.v.
 • På et hotel
 • På en restaurant
 • På en café
 • På et værtshus/bodega
 • På et pizzaria
 • I et diner transportable firma
 • I en fast food/take away forretning
 • I en kaffebar
 • På et musik- eller spillested
 • Eller hvis du er uddannet inden for gastronomi og ansat hos en slagtermester, offentlige køkkener og kantiner.

Vi hjælper dig bl.a. med spørgsmål om overenskomsten - herunder uddannelse, barsel, opsigelser, løn, oprettelse af faglige klubber, arbejdsforhold og lokale forhandlinger med virksomhederne i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Og kigger du forbi med din lønseddel, giver vi den et grundigt tjek!  

Så har du brug for råd, hjælp eller vejledning og er du medlem eller gerne vil være medlem af 3F-PSHR, så er det os, du skal kontakte.

I PSHR-gruppen er det faglig sekretær Kristina Steenkjær Laursen, kristina.laursen@3f.dk, 28 45 67 99, du skal have fat i. 

Branchebestyrelsen 

 • Her kommer navnene snart
Vedtægter for PSHR brancheklub i 3F Bjerringbro-Silkeborg

Træ- og møbelklubbens formål er at samle medlemmer, der arbejder på træ- og møbelområdet i 3F Bjerringbro-Silkeborg.

På den måde kan vi styrke sammenholdet i branchen og udbygge samarbejdet med andre faggrupper.

Vi arbejder for, at de gældende overenskomster bliver overholdt, og vi drøfter løn- og arbejdsvilkår. En vigtig del af vores indsats er at formulere nye krav til overenskomstforhandlingerne.

Vi overvåger arbejdsgiverne, så de overholder de love og overenskomster, der gælder, og vi er bindeleddet mellem fagforeningen og medlemmerne.

Træ- og møbelklubben forsøger også at oprette arbejdspladsklubber, og vi sætter en ære i, at alle på arbejdspladsen er medlem af fagforeningen og klubben.

Vi arbejder på et tæt samarbejde mellem træ- og møbelklubberne i Region Midtjylland.

Branchebestyrelsen

 • Konstitueret brancheformand Frank Andersen, Tvilum
 • Bestyrelsesmedlem Jane Bartram, Tvilum
 • Bestyrelsesmedlem Kirsten Laursen Johansen, Tvilum Vest (Steens)
 • Bestyrelsesmedlem Brian Nørgaard Pedersen, Unik Funkis

 

Vedtægter for 3F Bjerringbro-Silkeborgs Træ- og møbelklub


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt