Nyheder
Byggeriet: 1. maj er en fridag for de fleste i BJMF Ved en faglig voldgift i 2021 blev der indgået en aftale mellem 3F og Dansk Byggeri (DI) om 1. maj er en fridag.

1.maj er en i fridag for hovedparten af byggeoverenskomsterne. Ved en faglig voldgift tilbage i 2021 blev der indgået en aftale mellem 3F og Dansk Byggeri (DI) om  at 1. maj er en fridag.

Aftalen slår ligeledes fast at evt. arbejde 1. maj skal betragtes som overarbejde og aflønnes i henhold til overenskomsten.

Aftalen gælder for følgende overenskomster: Bygge- og anlæg, 3F/Industri, Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde, Bygningsoverenskomsten, og Gulvoverenskomsten.

Aftalens ordlyd:

DI DTO III og 3F Byggegruppen er enige om følgende vedrørende arbejde på 1. maj på følgende overenskomster:

 • Bygge- og anlægsoverenskomsten
 • 3F/Industrioverenskomsten
 • Overenskomst for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde
 • Bygningsoverenskomsten
 • Gulvoverenskomsten

Parterne er enige om, at 1. maj er en fridag, jf. Bygge- og anlægsoverenskomstens § 16, stk. 1, 3F/Industrioverenskomstens § i6, stk. i, Overenskomst for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde § 13, stk. 1, Bygningsoverenskomstens § 18, stk. 1 samt Gulvoverenskomstens § 16, stk. 1.

Parterne er enige om, at virksomheder ikke kan pålægge medarbejdere arbejde på 1. maj, medmindre pålægget er hjemlet i den relevante overenskomst i henhold til reglerne om pålæg af overarbejde.

Parterne er endvidere enige om, at virksomheder og medarbejdere ved enighed kan lade arbejdet udføre den 1. maj, dog ikke ved arbejde i København og Nordsjælland 1. og 2. zone dækket af Overenskomst for Murer- og murerarbejdsmandsarbejde.

Parterne er enige om at arbejde på 1. maj, uanset om det er pålagt overarbejde eller frivilligt arbejde på 1. maj, anses for overarbejde.

Medarbejderen honoreres på samme måde som arbejde på en fridag efter følgende bestemmelser;

 • Bygge- og anlægsoverenskomstens § 20 stk. 4.
 • 3F/Industrioverenskomstens § 76 stk. 4, § 90 stk. 4, § 101, § 131.
 • Overenskomst for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde § 14.
 • Bygningsoverenskomstens § 21 stk. 3.
 • Gulvoverenskomstens § 20 stk. 2.

Parterne er enige om, at denne aftale omfatter alle igangværende sager vedrørende arbejde 1. maj 2020 samt eventuelle sager vedrørende arbejde 1. maj 2020, hvor der endnu ikke er indledt fagretlig behandling.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt