Nyheder
Københavns Kommune: 3F'ere i aktion mod kommunal overvågning Teknik- og Miljøforvaltningens ønske om at bruge GPS-registreringer i medarbejdersager bliver mødt med protester fra specialarbejdere og gartnere i forvaltningen

I 2012 vedtog borgerrepræsentationen i Københavns Kommune en klimaplan og med planen blev der indført GPS i alle kommunens biler. GPS skulle bruges til at sørge for klimavenlig kørsel og at bilerne blev udnyttet ordentligt.

Dengang forsikrede ledelsen, at overvågningen ikke ville blive brugt i personalesager, og det blev skrevet ind i vores retningslinje.

Vrede kolleger
I vinter valgte ledelsen i Teknik- og Miljøforvaltningen at opsige retningslinjen. De henviste til at Koncernservice havde pålagt dem at udføre stikprøver og bruge GPS til personalesager. Det blev kollegerne både skuffede og vrede over!

I den løbeseddel, som blev uddelt ved økonomiudvalgets møde, stod der: ”Vi er ikke så overraskede over at embedsmændene er vilde med overvågning og straf.” og fortsatte:

”Vi håber at I politikere vil vise at København er en arbejdsplads, der viser tillid og satser på motivation, ikke overvågning og straf. Det giver glade og motiverede medarbejdere.”

Kollegerne er også bekymret for, hvordan GPS-overvågningen ville blive brugt af Enhedscheferne, som det fremgik af løbesedlen:

”Samtidig er der desværre lokale chefer som har svært ved at få øjnene væk fra skærmen, hvor de og alle vi andre medarbejdere kan følge hvert enkelt køretøj og chauffør i kommunen. Vi mener at det er ulovlig overvågning og brud på GDPR.”

Økonomiudvalget uenige
I Økonomiudvalget var der ikke enighed om, hvordan de skulle reagere. De fleste partier gav udtryk for, at de var imod overvågning af medarbejderne i forskellige grader.

Enhedslisten og SF stillede et forslag, der ville begrænse brugen af GPS-oplysninger til særligt grove tilfælde, og at der altid skulle være en tillidsrepræsentant til stede, når der blev kigget på GPS-data.

Flere partier mente, at forslaget var stillet i det forkerte udvalg, og udvalget vedtog i stedet følgende forslag, der blev fremsat af Socialdemokratiet:

TMF opfordres til i dialog med medarbejderne at finde en passende balance mellem driftsmæssige hensyn og hensynet til, at medarbejderne ikke føler sig overvåget via GPS”.

Forslaget blev vedtaget med seks stemmer mod fire. Tre medlemmer undlod at stemme. For forslaget stemte: Socialdemokratiet, Konservative og Dansk Folkeparti. Imod stemte: Enhedslisten og SF. Alternativet, Radikale og Venstre undlod at stemme.

Vi arbejder videre
Beslutningen giver tillidsfolkene noget at arbejde videre med. Samtidig undrer vi os over, at det er så ugennemsigtigt, hvor ansvaret for GPS-overvågningen er.

Det bliver vi nødt til at komme til bunds i, og vi håber ikke at kollegerne bliver gidsler i et politisk abespil op til kommunalvalget.

Artiklen har været bragt i branchesiderne for Offentlig Grøn Industri i Fagligt Fokus nr. 4/2021


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt