Nyheder
Nyt fagforeningshus: Ekstraordinær generalforsamling i BJMF Kom til ekstraordinær generalforsamling i BJMF tirsdag den 24. oktober kl. 16.00 om køb af nyt fagforeningshus

Indkaldelse til ekstraordinærgeneralforsamling i
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
tirsdag den 24. oktober 2023, kl. 16.00
Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Dagsorden:

 1. Velkomst ved Claus Westergreen, formand
 2. Valg af 2 dirigenter
 3. Formalia: a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer b. Godkendelse af dagsorden c. Godkendelse af forretningsorden
 4. Beslutning om at sælge fagforeningens ejendom og købe ny ejendom på Sluseholmen 2-4. 

  Forslag til behandling:
  Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til:
  "At sælge fagforeningens ejendom i Valby, samt at købe ejendommen på Sluseholmen 2-4, København SV (tidligere Arbejdernes Landsbank), hvis bestyrelsen vurderer, at handlen ansvarligt kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer og forudsætninger, der allerede eksisterer og/eller vil være til rådighed i forbindelse med salg og køb, herunder en eventuel sammatrikulering af grundene i Valby."

  Motivation: Fagforeningen har gennem en årrække sonderet mulighederne der foreligger, for at sælge vores ejendom i Valby, med henblik på at købe et nyt fagforeningshus som opfylder de behov og standarder vi som fagforening, klubber og medlemmer stiller til et sådant hus. Vi mener at vi nu har fundet det absolut mest kvalificerede hus på Sluseholmen i Sydhavnen.

  Ejendommen på Sluseholmen 2-4, opfylder efter bestyrelsens overbevisning vores behov for at drive optimalt fagforenings- og A-kasse arbejde, aktivistisk klubarbejde mv., hvorfor en enstemmig bestyrelse anbefaler generalforsamlingen at stemme for nærværende beslutningsforslag.

  Det er bestyrelsens ambition, at salget af vores ejendom i Valby og købet af den nye ejendom på Sluseholmen hverken skal påvirke vores generalforsamlingsfastsatte fagforeningskontingent eller være årsag til en reduktion i personalet. Overgangen fra vores nuværende ejendom og til den nye, skal således have så lidt indflydelse som muligt på de nuværende konditioner udover optimeringen af nye, bedre og mere velegnet boligforhold.

  Der har i alt for lang tid været et uacceptabelt arbejdsmiljø herunder pladsmangel, for store temperaturer svingninger mv. i vores nuværende ejendom i Valby, hvorfor vi som ansvarlig forening og arbejdsgiver bør håndtere førnævnte udfordringer indenfor en rimelig tidsfrist.

  Bestyrelsen vurderer at vi ved det forestående grundlag, kan handle på nogle yderst favorable vilkår og betingelser for såvel klubber, aktivister og medarbejdere i fagforeningen, dette er blandt andet én af bevæggrundene for den accelererede beslutningsproces.

  Forslagsstiller: BJMFs bestyrelse, 25. september 2023

 5.  Afslutning

Vær opmærksom på BJMF’s vedtægter:
§ 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer.
§ 7 stk. 10 – Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen.
Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen.   

Filer Indkaldelse til ekstraordinaer generalforsamling den 24 10 2023 290 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt