Nyheder
Asbest Tømrere rejser asbestkrav i Bruxelles Stram reglerne og straf forbryderne, så klart var budskabet fra en gruppe danske tømrere, der havde taget turen til EU-parlamentet.

Tre danske tømrere tog i april måned turen til EU-parlamentet, for at sætte fokus på problemer med asbest i byggeriet. Det var venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet, der havde inviteret de tre tømrere til en faglig konference for tillidsfolk og aktivister fra hele EU.

Tømrerne har selv været udsat for asbest, og fik i september 2021 bortvist og politianmeldt en byggeleder. Byggelederen forfalskede asbestprøver fra arbejdspladsen på toppen af en københavnsk beboelsesejendom. Tømrersjakket tog kampen og politianmeldte deres arbejdsgiver og advarede beboerne. Mange gange opdager håndværkerne ikke asbesten, og derfor skal der ifølge tømrerne strammes endnu mere op på reglerne.

– Der er ikke en skrap nok lovgivning på området. Arbejdstilsynet har ikke midler eller lovhjemmel til at skride ind i en sag, som den vi oplevede. Og politiet er ikke gearet til at efterforske sager på arbejdsmiljøområdet, siger Laurits Bo Lillelund, en af de tre tømrer der deltog i konferencen.

Tømrernes krav
Tømrernes krav er en national kortlægning af asbest i bygningsmassen, autoriseret asbestnedrivning, og at virksomheder skal miste deres autorisation, hvis de begår brud på loven.

EU-parlamentariker fra Enhedslisten, Nikolaj Villumsen har kæmpet for at skærpe lovgivningen mod asbest. Han arbejder for, at der skal oprettes onlineregistre over bygninger med asbest, forbud mod indkapsling af asbesten og en certificering så kun virksomheder, der har indgående kendskab kan få lov at stå for håndteringen.

I 2019 døde mere end 90.000 af asbestrelaterede sygdomme i EU. I Danmark dør årligt over 300.

EU-kommissionen har annonceret, at den vil fremlægge en revidering af asbestlovgivningen til efteråret, og det er tidligere lykkedes at samle et flertal i EU-parlamentet bag kravet om ambitiøs handling mod asbest.

Artiklen har været bragt i Faglig Fokus nr. 2 2022


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt