Nyheder
Byggegruppen Vi står sammen om et godt arbejdsliv Arbejdere i byggebranchen dør tidligere end resten af befolkningen. Vi har også flere år med nedsat livskvalitet på grund af nedslidning og støvrelaterede lungesygdomme end resten af befolkningen. Det er urimeligt siger Byggegruppen i BJMF i en udtalelse vedtaget på generalforsamlingen den 5. oktober.

Alle i samfundet nyder godt af os bygningsarbejdere, vores håndværk og vores kunnen. Vi udfører en vigtig samfundsopgave, men vi betaler med vores liv og helbred. Vi fastholder at vores liv er lige så meget værd, som alle andres.

Vi oplever generelt et stort svigt fra arbejdsgiverne, men desværre også fra myndighedernes side. Arbejdstilsynet er tilsyneladende underbemandet og mangler beføjelser. Politikerne virker uinteresserede i vores arbejdsmiljø, samtidig med at de forventer at pensionsalderen kan hæves løbende.

Bedre regler for tagarbejde
Vi har det sidste år set flere alvorlige faldulykker i forbindelse med tagarbejde og har endda mistet en kollega, der faldt ned fra et tag. I fællesskab, har vi løftet problemstillingen op til politikerne, som har tilkendegivet at der vil komme en lovændring. Dette beviser at vi som fællesskab i BJMF og i fagbevægelsen kan ændre vores arbejdsliv til det bedre, når vi står sammen.

Branchevejledning for benyttelse af arbejdsplatforme.

Vi har i samarbejde med arbejdsgiverorganisationen været medvirkende til at lave en branchevejledning omkring platformsarbejde. Alt for mange platforme bliver overlæsset på vores byggepladser og det kan i værste tilfælde ende med dødsulykker. Vi må og skal holde fast på, at vores helbred ikke sættes på spil, blot fordi vi passer vores arbejde.

Fælles indsats mod asbest
BJMF vil styrke kampen for en sikker håndtering og afvikling af asbest. Både myndigheder og arbejdsgivere svigter pt deres ansvar. Vi vil forsøge at få ændret lovgivningen og styrke indsatsen fra myndighederne, således at:

  • Der ikke differentieres mellem indendørs og udendørs arbejde med asbest
  • Vi genindfører retten til at håndhæve det objektive arbejdsgiveransvar
  • Vi straffer hårdere ved udsættelse for og spredning af asbest
  • Alle danske bygninger bliver screenet for asbest og indført i et nationalt register
  • Der vedtages en landsdækkende plan for fjernelse af asbest i den danske bygningsmasse
  • Indkapsling af asbest stoppes

Vi står sammen om at sige nej til farligt arbejde
Alt for mange finder sig i at virksomhederne ikke har styr på arbejdsmiljøet. Vores bedste våben er at sige fra hver eneste gang arbejdsmiljøet ikke lever op til lovgivningen. Arbejdsmiljørepræsentanter spiller en nøglerolle i kampen for et bedre arbejdsmiljø. De skal styrkes, uddannes og have alt den opbakning de behøver. Både fra fagforeningen, fra myndighederne og ikke mindst fra fællesskabet.

Vi vil ikke finde os i, at vores liv skal være kortere og mere præget af nedslidning og nedsat livskvalitet, fordi vi arbejder i byggebranchen.

Vi vil sige nej til farligt og sundhedsskadeligt arbejde – ingen skal stå alene når de står fast på retten til en sikkert og sundt arbejdsmiljø

Udtalelse vedtaget på BJMFs Byggegruppes generalforsamling tirsdag den 5. oktober 2021


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt