Nyheder
Arbejdsmiljørepræsenter: Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Er du arbejdsmiljørepræsentant? Har du taget det obligatoriske kursus? Hvis ikke, så se lige her:

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren sørge for, at der stilles den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljørepræsentanter (og arbejdsledere) til at deltage i både den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i uddannelser.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøgruppen varer tre dage.

Der undervises i:

 • Lov om arbejdsmiljø
 • Arbejdsopgaver, funktioner og roller, rettigheder, pligter og ansvar
 • Forebyggende arbejde
 • AMO’s og virksomhedens strukturer samt arbejdsmiljøcertifikat
 • Samarbejdsrelationer med interne og eksterne aktører
 • Metoder til registrering af arbejdsmiljøforhold
 • Det systematiske arbejdsmiljøarbejde, processer og resultater
 • Formidling og pædagogiske virkemidler

Undervisningsdage

 • 16/12 - 17/12 2024 og 20/12 2024

Pris pr. deltager
Kurset koster kr. 4795,- inkl. forplejning. Der betales ikke moms for individuelle deltagere, der tilmeldes kurset.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til kursus@nextkbh.dk (sikker mail) med følgende informationer:

 • Holdnummer (se ovenfor)
 • Cpr.nr. (angives kun hvis du kan sende sikker mail - ellers ringer vi til dig efterfølgende)
 • Navn
 • Mobilnummer
 • Mailadresse
 • Cvr. nr. på din arbejdsgiver
 • P-nummer (eller din fysiske arbejdsadresse, hvis du ikke kender p-nummer)
 • Evt. betalingsreference til faktura

Betalingskurser
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og den opfølgende uddannelse om arbejdsmiljø er betalingskurser.
Kurserne er ikke dækket af AMU, og der ydes derfor ikke VEU-godtgørelse


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt