Nyheder
Nye regler for indretning af skurvogne For skurvogne, der er produceret efter den 1. juli 2021 gælder nye og supplerende regler

De nye og supplerende regler:

Spiserum:

 • Spiserummet skal være mindst 0,9 m² pr. person + i tillæg 1 m² til det samlede areal.
 • Der skal være et køleskab og mulighed for at opvarme mad og vand til kaffe o.lign.
 • Rummet skal have to aftræksventiler, mekaniske ventilatorer el.lign.
 • Vinduerne skal udgøre mindst 10 % af gulvarealet. De skal have solafskærmning, og mindst ét vindue skal kunne åbnes og fungere som redningsåbning.

Toiletter skal:

 • have et gulvareal på mindst 0,95 m² og være forsynet med en aftræksventil på mindst 100 cm², mekanisk ventilator el.lign.
 • have mulighed for at komme af med sanitært affald.
 • være forsynet med vandudskylning og kunne tilsluttes kloak eller, hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, være monteret med en kværn med tilstrækkelig kapacitet, der evt. er tilsluttet en opsamlingstank.
 • Der bør endvidere være en kurv el.lign. til opbevaring af nyt toiletpapir på toilettet.

Håndvaske:

Der skal være indvendig adgang fra omklædningsrum til håndvaske, der skal opfylde følgende krav:

 • Der skal være rindende koldt og varmt vand
 • Gulvarealet omkring hver håndvask, eller blandingsbatteri skal mindst udgøre 1 m².
 • Der skal være mulighed for at have de fornødne rensemidler.

Flere køn:

Der skal være et aflåseligt bade- og omklædningsrum, så alle køn kan bruge skurvognen samtidig.

Omklædning:

 • Rummet skal være forsynet med to aftræksventiler på mindst 100 cm², mekanisk ventilator el.lign.
 • Arbejdstøjet skal kunne tørres i et tørreskab i skurvognen.

Bad:

 • Brusebadet skal være forsynet med rindende koldt og varmt vand.
 • Brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør, siddeplads og mulighed for ophængning eller aflægning af rent og beskidt tøj på en hensigtsmæssig måde. Forrummet skal kunne holdes tørt under brug af badet. Gulvarealet i brusebadet og forrummet skal tilsammen være minimum 1,8 m².
 • Der skal være udluftning ved brusebade i tilstrækkeligt omfang ved mekanisk ventilation.

Kilde: BFA Bygge & Anlæg

Læs mere i håndbogen på www.bfa-ba.dk.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt