Nyheder
Kontaktsvende Nyt netværk af svende skal hjælpe lærlinge Arbejdet med at fastholde lærlinge i uddannelsen er blevet styrket med nyt projekt, der kobler svende og lærlinge sammen

Frafaldet på landets erhvervsskoler er for højt, og det har Hustømrerforeningen besluttet sig for at gøre noget ved. Trygfonden bevilligede sidste år midler til et treårigt projekt, hvor svende hjælper lærlinge på tværs af branchen, i håb om at klæde flere lærlinge på til at holde fast i deres uddannelse.

- Helt enkelt går projektet ud på, at erfarne svende siger ja til at blive kontaktsvend for en lærling, som de så holder kontakt med under læretiden. De udveksler telefonnumre, og lærlingene har mulighed for at vende større eller mindre udfordringer de støder på, og få en udenforstående svends ærlige råd og vejledning, fortæller Daniel Skovhus, formand for Hustømrerforeningen.

Vi har et ansvar
Daniel påpeger, at svende har et ansvar for lærlingene og siger:

- Som svende har vi i Hustømrerforeningen siden 1691 haft ansvaret for at sikre os, at lærlinge blev dygtige svende og gode kollegaer. Det kan vi gøre endnu mere ud af, end vi gør i dag. Vi har en stærk uddannelse, hvor vores lærlinge lærer af at blive konfronteret med virkeligheden tidligt. Sådan har det altid været, og det er godt, fordi vi i høj grad lærer bedst med hænderne.

Set i forhold til dem, der starter på gymnasiet er frafaldet på erhvervsskolerne højt, hvilket Daniel også har nogle bud på.

- Set i forhold til et hyggeligt gymnasie fyldt med jævnaldrende, fester og varme stole, så kan det godt være en lidt slidsom affære at møde kl. 6.30 i et skur i Vanløse med to gamle svende på din farfars alder for at isolere skillevægge. Til gengæld vokser man af, at der bliver stillet krav, særligt hvis man har nogen at vende tingene med, når man bliver i tvivl i hverdagen, siger Daniel Skovhus.

Uddanner svendene
Projektet blev skudt i gang i januar og har indtil videre afholdt sit første et-dags AMU-kursus for svende og besøgt nogle af H1 klasserne for tømrerlærlinge på NEXT.

Daniel Skovhus fortæller, at der i det første halve år afholdes to kurser for svende og fremover et hvert halve år.

- Vi forsøger at klæde svendene på til at hjælpe, støtte og vejlede de unge bedst muligt. Det første kursus er allerede afholdt, og de første svende og lærlinge har meldt sig. Det næste kursus forventes afholdt i juni. Vi er nu gang med at gøre os de første erfaringer med at parre svende og lærlinge, fortæller Daniel.

Hustømrerforeningen forventer, at opgaven vil køre ukompliceret, men påpeger også, at hvis man som svend støder på tungere udfordringer end man magter, så står Hustømrerforeningen klar til at tage over.

Er du interesseret i at være kontaktsvend, varetage en af fagets ældste opgaver og bidrage til at få hjulpet nye godt ind i faget, så skriv til formand@hustømrerforeningen.dk

Artiklen har været bragt i fagforeningsbladet Faglig Fokus nr. 2/2022


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt