Nyheder
OK23 Ja til OK23 – NEJ til Byggegruppen i 3F Pressemeddelelse fra BJMF om resultatet af afstemningen om OK23 siger, at forhandlingspositionen ikke blev udnyttet til fulde, og at arbejdsgiverne ikke har givet sig tilstrækkeligt ved forhandlingsbordet.

I dag kom resultatet af afstemningen om OK23, hvor et flertal af bygningsarbejdere landet over stemte nej. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening har udsendt en pressemeddelelse, der slår fast at de tre hovedkrav som bygningsarbejdere i Danmark havde prioriteret slet ikke blev opfyldt. Læs hele udtalelsen her: 

"Resultatet af overenskomstafstemningen er landet. Et samlet FH har valgt at stemme ja til OK23 med 79%.

Medlemmerne har talt, men blandt vores medlemmer i BJMF mærker vi en markant utilfredshed med resultatet – og vi har tilmed haft historisk høj stemmedeltagelse blandt BJMF’s medlemmer.

Der kan være mange grunde til utilfredsheden. Vi mener, at den økonomiske ramme fra industriforliget ikke er stor nok til at sikre en reallønsfremgang for det store flertal af kollegaerne, ligesom vi heller ikke har fået tilstrækkelige værn mod social dumping i form af et kædeansvar.

Vi har stået i en historisk god forhandlingsposition med rekordoverskud hos virksomhederne, stigende inflation og regeringens indblanding i overenskomsterne.

Vi mener ikke at forhandlingspositionen er udnyttet til fulde, og vi mener ikke arbejdsgiverne har givet sig tilstrækkeligt ved forhandlingsbordet.

Det samlede resultat i 3F’s Byggegruppe blev et NEJ Til OK23. De 3 hovedkrav for bygningsarbejderne på landsplan var ifølge 3F’s byggegruppes spørgeskema:

  • Kædeansvar
  • Fuld løn under sygdom
  • En forbedring af arbejdsmiljøet.

Vi må sande, at disse krav ikke blev indfriet ved OK23 og at dette må være hovedårsagen til at af bygningsarbejderne i 3F har stemt NEJ til overenskomsten.

BJMF har haft en aktiv overenskomstkampagne, hvor vi har stået sammen og støttet hinanden på tværs af fag og brancher. Vi mødtes med gode kollegaer fra hele landet i Fredericia d. 1. april, hvor vi gav håndslag på bakke op om hinandens krav og kæmpe loyalt sammen for et NEJ til OK23. Her blev der sået et frø til et fælles samarbejde, som vi vil bygge videre på frem til næste overenskomstforhandling i 2025.

Der venter mange store sværdslag forude. Når vi har en regering, der kan underkende vores overenskomster og fratage os en fridag. Samtidig ytrer de, at dette blot er begyndelsen, og danskerne skal arbejde mere. Så ved vi at fagbevægelsen får travlt i den kommende tid.

Om lidt starter forhandlingerne for de offentligt ansattes overenskomst, OK24. Når lønstigningerne på det private arbejdsmarked er for spinkle i forhold til inflationen, så bliver det ikke uden kamp at vores offentlige kollegaer får sikret deres lønninger. Vi stiller os solidariske med de offentligt ansatte, og støtter kampen for at deres forhold bliver løftet!

Vi vil forsætte den aktive kamp for gode løn-og arbejdsforhold for alle kollegaer. Det gælder når vi laver fagforeningsarbejde i dagligdagen, men også når vi kigger frem imod OK24 og OK25.

Kærlighed og klassekamp!"


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt