Nyheder
OK23 Stormøde sender klart signal: Stem NEJ Over 100 tillidsrepræsentanter, formænd og fagligt aktive på tværs af fag og brancher, og fra hele landet, har været samlet til møde for at vise deres utilfredshed med resultatet af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger.
Læs her udtalelse fra mødet:

Vi er samlet over 100 tillidsrepræsentanter, formænd og fagligt aktive på tværs af fag og brancher, og fra hele landet, for at vise vores utilfredshed med resultatet af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger. Vi har alle det til fælles at vi anbefaler vores kollegaer at stemme nej og dermed forkaste resultatet.

Der er mange gode grunde til at stemme nej ved denne overenskomst. Vi har alle vores egne branchebestemte udfordringer og grunde til at stemme nej. Men vi er alle enige om at vi vil arbejde aktivt for et nej og støtte hinanden loyalt i vores krav på tværs af brancher.

Vores forhandlere har valgt at nøjes med de forbedringer som arbejdsgiverne har ville imødekomme og dermed tilsidesat baglandets rimelige krav.

Den økonomiske ramme er for snæver

Vi har stået i en af den mest fordelagtige forhandlingssituationer i mange år. Med rekordoverskud i mange virksomheder og en historisk høj inflation, har der været store forventninger til økonomien ved netop denne overenskomstforhandling.

Den økonomiske ramme ved de centrale forhandlinger sikrer ikke reallønnen for nogen kollegaer på gulvet. I en tid med tårnhøj inflation har efterslæbet været stort blandt flere grupper. Derudover er mange lærlinge stillet væsentligt ringere nu end de var inden OK23 forhandlingerne blevet indledt. Dette i en tid hvor der er stor mangel på faglærte i alle fagene.

De lokale forhandlinger har i den foregående overenskomstperiode vist sig utilstrækkelige på adskillige arbejdspladser. Vi vil som minimum sikre alle kollegaers realløn ved de centrale forhandlinger. Det har vi desværre ikke opnået og utallige kollegaer har mistet deres købekraft.

Vi må også spørge os selv om det, i opgangstider som disse, virkelig er nok bare at gå i nul. Eller om det er nu vi skal sikre en reel økonomisk fremgang, der ruster os til dårligere tider.

Intet markant løft af bunden

Det har i mange år været et centralt krav at hæve de lavest lønnede inden for vores overenskomster. Det er et solidarisk krav, der giver et kollektivt løft af de lavest lønnede. Det gælder for de udenlandske kollegaer, såvel som lavtlønnede danske kollegaer. Igen har vi fået en usolidarisk løsning i procentstigninger, der fremmer de højest lønnede imens de dårligst lønnede står tilbage på perronen. Vi vil ikke acceptere denne fortsatte skævvridning blandt kollegaer. Vi vil ikke acceptere A- og B-hold på det danske arbejdsmarked.

Tyveriet af storebededag

Vi er kommet ud af en overenskomstforhandling med en højere arbejdstid end vi havde, da vi gik ind til forhandlingerne. Det er en historisk forringelse af vores tilkæmpede rettigheder. I en tid med øget nedslidning og en støt stigende pensionsalder, er det fuldstændigt uacceptabelt at vi får inddraget en fridag. Mange fagforeninger har rejst kravet om en nedsættelse af arbejdstiden, som kompensation for den stigende pensionsalder. I stedet har vi mistet en fridag. SVM-regeringens tyveri af storebededag er et frontalangreb på vores faglige organisationer og vores overenskomster. Hvis vi lader regeringen slippe afsted med at øge vores arbejdstid og underkende overenskomsterne, så vil dette blot være begyndelsen. Derfor er det en absolut nødvendighed for at sikre vores tilkæmpede rettigheder, at medlemmerne af fagbevægelsen sætter foden ned nu! Lærlinge har i dag fri med løn på store bededag, men nyder ingen kompensation når den afskaffes.

Ingen medlemsfordele

Fra tillidsrepræsentanter og fagforeninger landet over har kravet lydt om særlige fordele for medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger. Organiseringsgraden falder og falder. Kollegaer fravælger vores fagforeninger til fordel for de gule eller vælger at stå helt udenfor.

Typisk er forklaringen at ”de alligevel får goderne som fagforeninger forhandler hjem”. Det er en kæmpe trussel imod vores overenskomstsystem at så mange kollegaer fravælger os. Det kan ende katastrofalt hvis fagforeningerne, og dermed overenskomsterne, mister opbakningen fra kollegaerne. Vi har akut behov for konkrete organiseringsværktøjer, som tillidsrepræsentanterne kan bruge på arbejdspladserne. Vi ønsker en fondsløsning styret af FH.
Intet kædeansvar

Særligt i byggeriet ville et kædeansvar sikre, at store entreprenører ikke kan spekulere i at udnytte underbetalt arbejdskraft som underentreprenører. Bygningsarbejderne har i mange år råbt efter et reelt værn imod social dumping og kædeansvar har været et hovedkrav, også denne gang.

Stem NEJ til OK23

Af disse grunde opfordrer vi alle kollegaer til at forkaste overenskomstresultatet. Historisk set er de største landevendinger for fagbevægelsen opnået i direkte forlængelse af, at arbejderne har sat foden ned og i igangsat en aktiv konflikt. Vi mener ikke at vi har fået hvad vi skulle have ved forhandlingsbordet, til trods for at vores forhandlere har gjort deres absolut bedste. Derfor mener vi, at der kan opnås større resultater igennem kamp. Hvis ikke arbejdsgiverne kommer til lommerne ved forhandlingsbordet, må vi bruge den danske models stærkeste værktøj, nemlig konfliktværktøjet.

Vi opfordrer alle til at arbejde aktivt for et NEJ i deres lokalområde.

Deltag i den nationale aktionsdag onsdag den 5. april. Læs mere under aktiviteter eller på Facebook.

Del flyers ud, hæng et banner op på din arbejdsplads, tag et billede af dig og kollegaerne og del det på Facebook under #StemNejTilOK23 - alle aktiviteter er et positivt bidrag!

 

Medunderskrivere:
Nikolaj Christensen, TR 3F Århus Rymarken. Eva Hallum, Dansk Socialrådgiverforening, faglig EU debat. Alexander Thomsen, 3F TLB, SU-repræsentant. Reidar Kogstad 3F Aalborg, Byggegruppeformand. Henning Møllegaard, 3F Esbjerg, Afdelingsbestyrelse og byggegruppe bestyrelse. Connie Trudslev, 3F Aalborg, fagligt aktiv. Kim Smed, 3F transport. Martin Nielsen, 3F Transport. Erika Lange, 3F Aalborg, TR/AMR. Bent Skibsted, 3F TLB, tømrersvend. Torkel Høeg, Dansk El forbund. Lars Frederiksen, 3F BJMF, Murer og bestyrelsen i Murerbrancheklubben København. Kasper Ahrensborg, 3F Vejle, Murer. Lars Jensen, BJMF, Murerarbejdsmand. Gerd Moss Christensen, Malernes Fagforening, fagligt aktiv. Karin Nicolaisen, fagligt aktiv. Emil Jakobsen, Midtjylland, fagligt aktiv maler. Peter Stensig, 3F Transport Esbjerg. Uffe Binker, 3F Esbjerg, Rasmus Gudmandsen, BJMF, Faglig medarbejder. Jacob Tirgaard, 3F Transport Esbjerg, fagligt aktiv. Christian Sørensen, 3F BJMF, Faglig sekretær. Lasse Bertelsen, Malerne København, TR GSG. Kurt Emil Udbye, 3F BJMF, Fagligt aktiv murerarbejdsmand. Brian Andersen, 3F. Erik Voss. Morten Christensen, 3F, TR. Lasse M. Petersen, 3F Industri, AMR. Ole Søborg, 3F BJMF, Næstformand Offentligt gruppe. Brian Rünitz, 3F BJMF, Fællestillidsmand. Sonny Malm Andersen, 3F BJMF, fagligt aktiv murerarbejdsmand. Kim Esman, 3F Transport. Alex Thomsen, 3F Transport. Jan Nielsen, 3F Industri, TR. Benny Hansen, 3F Industri, TR. Majse Vick-Nielsen, Dansk El-forbund Ungdom København. Thomas Carl Grundahl, 3F BJMF, AMR. Tobias Ågren Jensen, Dansk El-forbund Ungdom, Landsudvalgs suppleant. Elias Olsen Haack, 3F BJMF, bestyrelsesmedlem Murerklubben KBH. Henning Skovgaard, 3F industrigruppen Århus, Formand industri Århus. Jan Andreasen, Uddannelsesforbundet, sektionsformand. Isabel Berg, Uddannelsesforbundet, sektions næstformand. Steffen Nyland Jensen, 3F Odense, Mureropmåler. Johnny Jensen, 3F Esbjerg. Thomas Frydendal, 3F Esbjerg. Michael Petersen, 3F Esbjerg Transport, faglige medarbejder. Jonas Moudahl, 3F Horsens, Bestyrelsen Godschaufførernes Landsklub, Bestyrelsen 3F Horsens. Chris Levin, 3F transport Esbjerg. Simon, 3F transport Esbjerg. Peter Kleist, 3F Transport. Michael Bidstrup, 3F BJMF. Claus Westergreen, 3F BJMF, Formand. Lærke Hagen Aagard, 3F BJMF, SNBK bestyrelse. Teddy Andersen, 3F Esbjerg, TR. Lene Junker, Dansk lærerforening, fagligt aktiv. Gert Klyver, 3F Esbjerg. Thomas Greve, 3F BJMF, tømrer TR. Thomas F. Hansen, Maler og TR. Frank Thomsen, Murer TR. Jonas Andersen, 3F BJMF, Formand Murerklubben KBH. Peter Gram, 3F Esbjerg Transport. Phillip Jensen, 3F Transport. Martin Rasmussen, 3F Transport. Brian Reichle, formand Losseklubben Esbjerg Havn. Chris Larsen, 3F Transport. Svend Thomsen, 3F Transport. Eny Thomsen, 3F Transport. Michael Vesterlund, 3F Transport. Jesper Højer Larsen, Maler og AMR. Maria Nielsen, 3F, faglig medarbejder Esbjerg. Christian Nielsen, 3F BJMF, Formand murersvendenes stiftelse København. Inez Baré, Dansk El Forbund. Jesper Weihe, 3F BJMF, faglig sekretær. Joshua Christensen, Dansk El Forbund Ungdom, Næstformand. Franz Krejberg, ELS, TR. Peter N. Christensen, 3F BJMF, bestyrelsesmedlem murerbrancheklubben KBH. Thomas Bernhardt, Murer, Vejle. Tim F. Jakobsen, bestyrelsesmedlem Murerklubben Århus. Jesper Jakobsen, bestyrelsesmedlem murerklubben Vejle. Henrik Jensen, 3F Esbjerg. Martin Arum, 3F Vestfyn, Faglig sekretær. Karsten Klint, 3F BJMF, Faglig sekretær. Christina Mølholm, 3F Ringkøbing, TR. Rasmus Petersen, 3F Esbjerg, Næstformand. Torben Bøgh Jensen, 3F Esbjerg. Anton Just, 3F Esbjerg. Karen Sunds, Anlægsgartner, offentligt ansat. Niels Peter Hansen, 3F Transport Esbjerg, AMR. Per Thorendahl, 3F TLB Århus, fagligt aktiv murer. Per Nielsen, 3F TLB Chauffør, TR. Casper Lykke, 3F Industri, TR. Nicolai With Pedersen, 3F BJMF, TR. Henning Tarp, Malerne Nordjylland, næstformand. Emil Olsen, formand for murerklubben Nordjylland. Søren Andersen, 3F Vejle. Jan Christensen, formand industrigruppen 3F Randers. Dan Solhøj Tolstrup, 3F Aalborg TR. Carsten B. Hansen, 3F BJMF, formand for byggegruppen. Bo Nielsen, 3F BJMF. Jimmy Andresen, 3F BJMF, Fælles TR. Claus Borg, 3F BJMF, fagligt aktiv murer. Bent Lyngsø, 3F Aalborg TR. Henrik Skavenborg, 3F Aalborg. Jacob Vibæk, Malernes fagforening TR. Jan Nielsen, Odense Transport. Lars Lindgaard, 3F BJMF, bestyrelsesmedlem byggegruppen. Jette Jørgensen, 3F BJMF, bestyrelsesmedlem Snedker-Tømrernes Brancheklub KBH. Michael Hansen, 3F BJMF, bestyrelsesmedlem murersvendenes brancheklub KBH. Jonas Brynnum, 3F BJMF, Fagligt aktiv tømrer.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt