Nyheder
Arbejdsmiljø: Træfiberprodukt er nu blevet undersøgt På baggrund af undersøgelsen, som 3F BJMF har fået udarbejdet, er konklusionen, at man skal bruge åndedrætsværn og heldragt, når man arbejder med produktet, og huske på at materialer, der er bedre for miljøet og klimaet, ikke nødvendigvis er bedre for sundheden

I foråret 2022 bragte 3F BJMF en historie om, at flere tømrere i et sjak havde oplevet åndedrætsbesvær, hoste og hudsymptomer efter de havde arbejdet med træfiberproduktet ”Woodfiber Safe”.

På baggrund af en undersøgelse, som 3F BJMF har fået udarbejdet, er konklusionen fortsat, at man skal bruge åndedrætsværn og heldragt når man arbejder med produktet.

Generelt anbefaler 3F BJMF, at man bruger åndedrætsværn og heldragt ved forarbejdelse af alle støvende produkter, herunder også træfiber.

For et år siden fik flere tømrere åndedrætsbesvær, hoste og irriteret hud. De havde gennem en længere periode arbejdet med en vindspærrer med navnet ”Woodfiber Safe”, og derfor blev produktet undersøgt som en mulig årsag. For de fleste var symptomerne kortvarige og ikke alvorlige, men 2 tømrere udviklede langvarige symptomer, og den ene udredes nu for astma.

Konklusionen fra Arbejdsmiljømedicinsk Klinik er at ammoniumsalte og polyuretanresin i vindspærrepladerne kan være årsagen til både luftvejs- og hudsymptomerne hos tømrerne.

Det kan heller ikke udelukkes, at den pågældende tømrer har udviklet astma på grund af støvet fra Woodfiber Safe. De kan dog ikke give et sikkert svar på, hvad årsagen er. Symptomerne kan også være fremprovokeret af andet byggestøv på pladsen. Arbejdsmiljømedicinsk Klinik anbefaler derfor, at man beskytter sig med åndedrætsværn.

”Det er en meget alvorlig situation, at en kollega formentlig har udviklet astma af at gå på arbejde. Det er en reminder om, at vi altid skal beskytte os mod støv og kemi, især når vi arbejder med støvende produkter”, siger Brian Westermann fra 3F BJMF.

”Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om ét bestemt produkt, nemlig vindspærreren Woodfiber Safe, og ikke Woodfibers øvrige produkter”.

3F BJMF og Woodfiber har holdt møde om sagen, og der er enighed om, det generelt er vigtigt at bruge værnemidler ved alt støvende arbejde.

Henrik Andreasen fra Woodfiber udtaler:
”Vi er i Woodfiber meget opmærksomme på arbejdsmiljøet. Vi skal passe på klimaet, men vi skal også udvikle byggematerialer, der gør hverdagen lettere, så man undgår tunge løft og andre gener”.

Han tilføjer:

”Tak til 3F BJMF et meget konstruktivt samarbejde i forbindelse med udredningen. Det kunne ikke fastslås, at det var støv fra vores plade eller andet byggestøv der har voldt medarbejderne gener, da pladen lå under grænseværdierne – men vi skal klart opfordre til at man benytter sig af sug og værnemidler, når man arbejder med skærende værktøjer. Dette er altid beskrevet i Woodfibers montagevejledninger.”

Manglende information om indhold

I forbindelse med undersøgelsen af produktet har den virksomhed, der leverer brandhæmmeren i produktet, ikke ville oplyse om de kemiske stoffer, der blev anvendt.

Det tager 3F BJMF skarpt afstand fra, og opfordrer altid producenter af byggematerialer til at kræve fuld åbenhed fra deres leverandører.

”Det er jo ikke vores ansvar som fagforening at grave frem, hvad et specifikt byggemateriale indeholder”, siger Brian Westermann. ”Det må være producenten, der sørger for at der er åbenhed og gennemsigtighed”.

Brian Westermann mener, at der er et generelt problem med lovgivningen om kemi i produkter.
”Lovgivningen tager for meget hensyn til kemiproducenternes behov for at hemmeligholde information om kemi for konkurrenter. I stedet burde der være krav om åbenhed og fuld information af hensyn til sundhed og miljø”, siger han.

Miljøvenligt er ikke det samme som arbejdsmiljøvenligt

”Vi skal huske, at materialer, der er bedre for miljøet og klimaet, ikke nødvendigvis er bedre for vores sundhed”, udtaler Brian Westermann.

”Vi møder rigtig mange materialer på byggepladserne, hvor vi ikke kender de kortvarige og langvarige arbejdsmiljøeffekter. Denne her sag viser netop, at kontrollen med byggematerialer ikke er skrap nok i forhold til de sundhedsmæssige konsekvenser. Derfor skal vi generelt nedbringe mængden af støv og beskytte os med værnemidler. Det gælder alle materialer der støver eller frigiver kemi. Lige meget om de er nye eller gamle eller om de er miljøvenlige eller ej. At produkterne kræver værnemidler, er ikke et udtryk for, at vi ikke vil arbejde med dem, og det gælder også produktet i denne sag. Men omvendt så gælder det også om at have et forsigtighedsprincip omkring alle materialer, også selvom de er bæredygtige” siger Brian Westermann.

FAKTA

Beskyt dig altid mod støv
Anbefalingen fra Arbejdsmiljømedicinsk Klinik er, at man beskytter sig med åndedrætsværn ved arbejde med støvende processer. Ved længerevarende behov anbefales airstream hjelm/turbo maske.

3F BJMF anbefaler desuden brug af heldragt. Dette gælder arbejde med alle materialer, der støver, når man arbejder med dem. Især hvis de indeholder kemi, som f.eks. brandhæmmer.

Kø på Mit3F Der er i øjeblikket længere svartider på 3f.dk. Du kan derfor opleve at blive sat i kø, når du vil tilgå funktioner på Mit3F.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt