Bliv medlem
Kontingent til 3F og a-kassen Her finder du prisen for kontingenterne til 3F og 3F’s a-kasse. Du kan også se, hvad pengene går til, og hvordan du melder dig ind.

Prisen for at være medlem i 3F og i 3F’s a-kasse afhænger af flere ting. En del af det faglige kontingent går nemlig til din lokale 3F fagforening og fastsættes af de enkelte afdelinger. Derfor kan det variere lidt.
Fradrag for kontingent

Når du er medlem af en fagforening, kan du trække dit kontingent fra i skat. 3F indberetter helt automatisk dit medlemskab, så du automatisk får skattefradraget. 

Reglerne er sådan, at du højst kan trække 6.000 kr. fra i skat om året for dit faglige kontingent, mens a-kassekontingentet og efterlønsbidraget er fuldt fradragsberettiget.

Alt i alt betyder det, at dit kontingent for fagforening og a-kasse i gennemsnit er 752 (2021) kroner om måneden.

Lærlinge, efterlønnere og andre med fagforeningskontingent under 6.000 kr. om året kan trække hele kontingentet fra i skat.

Læs mere om fradrag hos Skat
Kontingenter Fuldtid cirka 468 (2021) kroner pr. måned (efter skat cirka 359 (2021) kroner pr. måned) - inklusiv gruppelivsforsikring.

Deltid under 30 timer om ugen cirka 351 (2021) kroner pr. måned (efter skat cirka 271 (2021) kroner pr. måned) - inklusiv gruppelivsforsikring.

+ eventuelt fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen er gratis de første tre måneder for nyindmeldte.

Fuldtidsforsikrede cirka 992 (2021) kroner pr. måned (efter skat cirka 752 (2021) kroner pr. måned)
+ eventuelt fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen er gratis de første tre måneder for nyindmeldte.
+ eventuelt efterlønskontingent på 520 (2021) kroner om måneden 

Deltidsforsikrede (under 30 timer om ugen) cirka 752 (2021) kroner pr. måned (efter skat cirka 572 (2021) kroner om måneden)
+ eventuelt fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen er gratis de første tre måneder for nyindmeldte.
+ eventuelt efterlønskontingent på 347 (2021) kroner om måneden

Kontingentet er inklusiv gruppelivsforsikring.

Fuldtidsforsikret: 524 (2021) kroner pr. måned (efter skat cirka 393 (2021) kroner pr. måned)
+ eventuelt efterlønskontingent på 520 (2021) kroner om måneden

Deltidsforsikret (under 30 timer om ugen): 401 (2021) kroner pr. måned (efter skat cirka 301 (2021) kroner pr. måned)
+ eventuelt efterlønskontingent på 347 (2021) kroner om måneden

Ledige hvor dagpengeperioden er udløbet: Hos 3F's a-kasse har du mulighed for at søge om fritagelse for betaling af a-kassekontingent, når du ikke længere har ret til dagpenge. Tal med din lokale 3F a-kasse om det.
Voksenlærlinge - cirka 439 (2021) kroner pr. måned (hvis du er over 25 år og får voksenlærlingeløn (efter skat cirka 338 (2021) kroner pr. måned).

(Der er dog nogle lokale 3F fagforeninger, der tilbyder et lavere kontingent, når du er i voksenlære. Kontakt derfor din lokale 3F fagforening og hør nærmere).

Under grundforløbet er medlemskab gratis.

+ eventuel fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Den er gratis de første tre måneder for nyindmeldte.

Kontingentet er inklusiv gruppelivsforsikring.
Unge under 18 år med højst 30 timer om ugen, cirka 34 (2021) kroner pr. måned.

Unge over 18 år og under 25 år med højst 30 timer om ugen cirka 67 (2021) kroner pr. måned.

Priserne er gennemsnitspriser, da der kan være en mindre forskel i kontingentet i den lokale 3F fagforening.

+ eventuelt fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen er gratis de første tre måneder for nyindmeldte.

Kontingentet er inklusiv gruppelivsforsikring.
Elev/lærling 65 kroner pr. måned, hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn (efter skat cirka 57 kroner pr. måned).

3F Studie
Medlemskabet er gratis, hvis du modtager SU og har et studiejob i en 3F-branche. 

3F Studie Plus
Studerende der modtager SU og har et studiejob i en 3F-branche - 65 kroner om måneden.

Læs mere om medlemskaberne her.

Tal med din lokale 3F fagforening. Kontingentet kan variere fra afdeling til afdeling.
Hvis du kommer bagud med betalingerne Det er vigtigt at få betalt kontingentet til a-kassen til tiden. Kommer du bagud, får du en rykker. Rykkeren skal betales inden tre uger, ellers bliver du slettet som medlem. Du kan blive medlem igen, hvis du betaler det, du skylder senest fire uger efter, at du fik brevet om, at du blev slettet.

Får du genoprettet dit medlemskab, udelukkes du fra at få dagpenge i 7,4 timer.

Kontakt din lokale 3F a-kasse snarest muligt.
Betalingsservice

Du kan vælge at få tilmeldt dit kontingent til Betalingsservice, så du er sikker på at få betalt til tiden. Du kan selv gøre det eller kontakte din bank og oplyse følgende:

PBS nummer: 03795578

Debitorgruppenummer: 00001

Fakta Sådan bruger a-kassen dit kontingent Hvis du både betaler til a-kasse og efterløn, koster det 1.027 kroner om måneden.

Ud af de penge beholder a-kassen 154 kroner til administration. De fleste af pengene sendes videre til staten, og så er der også et lille beløb til ATP.

Husk at kontingentet kan trækkes fra i skat. 3F's a-kasse indberetter automatisk dit kontingent til Skat.

Har du spørgsmål, så kontakt din lokale 3F a-kasse.
Der er meget at miste 

Får du ikke betalt og genoprettet dit medlemskab i tide, kan det koste dyrt.

Du risikerer at miste:

 • retten til dagpenge. Melder du dig ind i a-kassen igen senere, vil der gå et helt år, før du tidligst får ret til dagpenge igen
 • retten til seniorjob og efterløn
 • mulighed for vejledning om CV og job
 • muligheden for at optjene skattefri præmie i efterlønsordningen med mere.

I forhold til faglig afdeling risikerer du at miste:

 • faglig rådgivning og hjælp til gode løn- og arbejdsforhold
 • hjælp hvis du får en arbejdsskade
 • konfliktunderstøttelse ved strejker og lockout
 • fagligt sammenhold på arbejdspladsen
 • gruppelivsforsikring
 • den kollektive fritidsulykkesforsikring
 • rabatter ved Alka og via LO Plus-kortet.

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt