Bornholm
Om 3F Bornholm

3F Bornholm er en del af Fagligt Fælles Forbund.

Afdelingen har ca. 2.700 medlemmer.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i hele Bornholms Regionskommune.
Læs mere Vedtaegter 2021 116 KB PDF Hent dokument Værd at vide

3F Bornholm er en moderne fagforening, som er dannet ved sammenlægning af SiD Bornholm og KAD Bornholm den 1. januar 2005.

Efterfølgende er RBF Bornholm sammenlagt med 3F Bornholm den 1. juli 2006 og TIB Bornholm er sammenlagt med 3F Bornholm den 1. januar 2011.

Hvis du ønsker at blive medlem af 3F Bornholms Efterløns- & Seniorklub og deltage i nogle af klubbens mange aktiviteter, kan du kontakte klubbens formand og høre om betingelserne for medlemsskab.

Bestyrelsen i 3F's efterløns og seniorklub

 • Formand Ulla Engell, tlf. 56 96 44 61
 • Næsteformand Inger Holm, tlf. 20 15 13 62
 • Kasserer Orla Madsen, tlf. 20 23 73 53

Bestyrelsesmedlemmer

 • Ingrid Skov tlf. 28 57 55 41
 • Hans Preben Holm tlf. 56 95 73 62 / 24 61 77 62

Suppleanter

 • Gert Vevest
 • Anette Sjøholm

Afdelingen udbetaler kontingentrefusioner og andre betalinger fra fagforeningen til medlemmerne via NemKonto.

Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning, som loven kræver, at vi giver dig.

Underretning efter Persondataloven 
Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af et skyldigt beløb.

Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

Du vil i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nummer, såfremt du har givet samtykke til, at vi må anvende dette, hvilket er sket ved din indmeldelse eller såfremt vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle personnumre.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer og tilbagesender betalingsmeddelelsen, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af det skyldige beløb til din NemKonto.

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler

NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på support@nemkonto.dk.

Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto 
Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto.

I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os i afdelingen eller på mail til bornholm@3f.dk og bede om at udbetalinger til dig finder sted på en sådan anden måde (f.eks. til en anden konto), som du måtte ønske.

Mere information
Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).

Du er som altid meget velkommen til at kontakte afdelingen, hvis der skulle være yderligere spørgsmål

Bestyrelsen

 • Formand Jonna Nielsen Formand, valgt i lige år, tlf. 40469337, mail: jonna.nielsen@3f.dk 
 • Næstformand Merete Koch, valgt i ulige år, tlf. 29637805, mail: merete.koch@3f.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Bo Moll Nielsen, valgt for Byggegruppen i lige år, tlf. 88922039, mail: bo.nielsen@3f.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Anne Rustand ,A-kasseleder, tilforordnet bestyrelsen, tlf. 70300800, mail: anne.rustand@3f.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Rikke Brandt, Økonomiansvarlig, tilforordnet bestyrelsen, tlf. 70300800, mail: rikke.brandt@3f.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Ole Kure, valgt for Industrigruppen i lige år, tlf. 56957129, mail: karolinevej@mail.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Michael Krogsgaard, valgt for Industrigruppen i ulige år, tlf. 46762140, mail: michaelkrogsgaard@hotmail.com 
 • Bestyrelsesmedlem Michael Kofoed, valgt for Byggegruppen i lige år, tlf. 24462544, mail: mjkofoed@dlgmail.dk
 • Bestyrelsesmedlem Susanne Knudsen, valgt for Den Offentlige Gruppe i lige år, tlf. 23323125, mail: landmine@live.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Michael Lau, valgt for Den Offentlige Gruppe i ulige år, tlf. 51958562, mail: mlau1962@gmail.com 
 • Bestyrelsesmedlem Jens Ole Maegaard, valgt for Transportgruppen i lige år, tlf. 56951226, mail: jensolemaegaard@live.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Helle Andersen, valgt for Transportgruppen i ulige år, tlf. 56657704, mail: PaHa@live.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Eydfrid Poulsdóttir Hansen, valgt for Privat Service, Hotel & Restauration i lige år, tlf. 26254048, mail: eydfridp@hotmail.com 
 • Bestyrelsesmedlem Carsten Ulrik Jensen, valgt for Den Grønne Gruppe i lige år, tlf. 56788321, mail: carstenjensen124@gmail.com 
 • Bestyrelsesmedlem Reno Larsen, valgt for Byggegruppen i ulige år, tlf. 21292073, mail: reno.larsen@hotmail.dk 

Bestyrelsessuppleanter 

August 2021
Juni 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021

Afdelingen udbetaler kontingentrefusioner og andre betalinger fra fagforeningen til medlemmerne via NemKonto.

Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning, som loven kræver, at vi giver dig.

Underretning efter Persondataloven 
Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af et skyldigt beløb.

Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

Du vil i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nummer, såfremt du har givet samtykke til, at vi må anvende dette, hvilket er sket ved din indmeldelse eller såfremt vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle personnumre.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer og tilbagesender betalingsmeddelelsen, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af det skyldige beløb til din NemKonto.

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler

NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på support@nemkonto.dk.

Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto 
Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto.

I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os i afdelingen eller på mail til bornholm@3f.dk og bede om at udbetalinger til dig finder sted på en sådan anden måde (f.eks. til en anden konto), som du måtte ønske.

Mere information
Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).

Du er som altid meget velkommen til at kontakte afdelingen, hvis der skulle være yderligere spørgsmål

Jobcenter Bornholm
Campus Bornholm
VUC Bornholm
AOF Bornholm
Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole
Bornholms Regionskommune
Bornholms Tidende
Netavisen Bornholm
TV2 Bornholm

Kontakt