3F Djursland
Om 3F Djursland

3F Djursland er en professionel og moderne fagforening og a-kasse. Vi kender de lokale arbejdsgivere, tegner overenskomster og sikrer dig et trygt arbejdsliv.

Vi tegner overenskomst med arbejdsgivere i Norddjurs og Syddjurs kommune: Allingåbro, Ebeltoft, Trustrup, Auning, Ørsted, Grenå, Kolind, Nimtofte, Knebel, Mørke, Hornslet, Ørum Djurs, Ryomgård, Glesborg og Balle.

Læs mere 3F Djursland vedtaegter revideret 9 april 2024 112 KB PDF Hent vedtægt Værd at vide

Fagbevægelsen 3F Djursland er en organisation, som befinder sig i et nærmiljø (lokalområde) bestående af flere interessenter, med hvem der skal være et samspil. Nærmiljøet udgør:

 • Medlemmer.
 • Regionskontoret.
 • Kommuner. ( Norddjurs & Syddjurs)
 • Jobcentre.
 • Andre lokal relaterede afdelinger af fagbevægelsen og LO Djursland
 • Skoler og uddannelsesinstitutioner
 • Offentlige og private arbejdspladser
 • Arbejdsgiverorganisationer
 • Erhvervslivet

Desuden er organisationen, og dens nærmiljø, under påvirkning af et fjernmiljø som udgør:

 • 3F hovedforbund
 • Regionskontoret,
 • Politisk situation (regeringsparti el. opposition)
 • Økonomi (Konjekturer og vækst, national og global økonomi)
 • Faglige organisationer (LO, FTF, AC)
 • Arbejdsgiverorganisationer.
 • Lovgivning.
 • EU.
 • Regionerne.

3F Djurslands mission er et udtryk for organisationens idégrundlag, eller med andre ord dens eksistensberettigelse.

Missionen udtrykker, hvad det er for et behov organisationens dækker, hos lokalområdets interessenter. Tillige udtrykker missionen, hvad der gør organisationen relevant for området.

Kort sagt - hvad det er ved 3F Djursland som skaber værdi for medlemmernes interessenter.

Missionen er 
At bevarer 3F Djursland, samt sikre medlemmer der er tilknyttet arbejdsmarkedet de bedst mulige arbejdsforhold, uddannelses muligheder og rettigheder lokalt og centralt.

 • At øge kendskabet til 3F Djursland. At sikre en stabilitet i medlemstallet, og fremstå som en aktiv organisation, med innovation og fremdrift.
 • At sikre en leve og bære dygtig organisation.
 • At fastholde og udvikle 3F Djursland som en attraktiv arbejdsplads.

3F Djursland er en fagforening med en faglig funderet A-kasse, som fungerer i samspil med lokalområde og andre organisationer. Dette samspil bygger på at være:

 • Synlig.
 • Professionel.
 • Troværdig.

Det er 3F Djurslands opgave at sikre medlemmernes rettigheder på arbejdsmarkedet og som ledige og videreudvikle disse gennem sit virke. Dette skal ske ved at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, samt at være medlemmernes talerør over for lokal og landspolitikere.

 • 3F Djursland er en synlig organisation, der er aktivt til stede. Det være sig på arbejdspladser, skoler og lokale arrangementer, samt ved at være en del af den politiske debat, og være forgangsmænd, både lokalt og centralt.
 • 3F Djursland er en professionel organisation, der varetager medlemmernes interesse i en kompetent og ligeværdig dialog.
 • 3F Djursland yder en høj og ensartet service både i a-kassen og i den faglige del, dette uanset hvilket kontor medlemmet henvender sig til, eller om henvendelsen er telefonisk/elektronisk.
 • 3F Djursland optræder professionelt i deres opsøgende arbejde, på uddannelsesinstitutioner og rundt på lokale arbejdspladser, med respekt for de enkelte arbejdsgivere.
 • I de mange udvalg 3F Djursland deltager i fremstår de, som kompetente, med viden og indsigt på de forskellige områder, hvor de er med til at præge udviklingen og rettighederne for lønmodtagere og arbejdsledige.

Ved at tage udgangspunkt i den aktuelle virkelighed, både politisk og økonomisk, vil 3F Djursland opbygge et forhold af tillid og troværdighed, til både medlemmer, arbejdsgivere, andre organisationer og politiske organer.

3F Djursland vil være det naturlige valg som dialog og samarbejdspartner både for lønmodtagere, arbejdsgivere, lokalpolitiker og andre organisationer og dermed virke som en samlende kraft i lokalområdet.

Faglig Politisk Grundlag
 • 3F Djursland bygger på medlemsdemokrati. Alle beslutninger tages tæt på de medlemmer, beslutningen vedrører.
 • 3F Djursland er selvbærende og håndterer professionelt alle de opgaver som fællesskabet beslutter skal løftes af en moderne, fremsynet og aktiv fagforening.
 • 3F Djursland skal bygge på et tæt samspil mellem det faglige og A-kassen, som supplerer og understøtter hinanden.
 • 3F Djursland har i kraft af sin størrelse og placering, en forpligtelse til at markere sig og præge lokalområdet, både politisk, kulturelt og socialt.
 • 3F Djursland arbejder sammen med andre forbund igennem LO regionen og Lo sektionen om faglige og politiske spørgsmål.
 • 3F Djursland er medlemmernes afdeling. Den skal opleves som et sted, der danner rammen for en række aktiviteter tilpasset medlemmernes interesse og behov. Der skal stilles medlemsfaciliteter til rådighed til brug for enkeltmedlemmer, klubber og tillidsrepræsentanter.

3F Djursland arbejder for, at det enkelte medlem med udgangspunkt i det kollektive får indflydelse og handlemuligheder i forhold til sit eget liv med den nødvendige balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Medlemsservice skal være optimal, tidssvarende og tage udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker gennem hele arbejdslivet.

Medlemmerne mødes af tillidsvalgte og ansatte i 3F Djursland, som udtrykker engagement, indlevelse, positivitet samt leverer kvalificeret faglig bistand, herunder, information, rådgivning og vejledning individuelt som kollektivt.

3F Djursland vil igennem det opsøgende arbejde på arbejdspladserne sikre en løbende kontakt om alle relevante faglige spørgsmål. 3F Djursland vil arbejde for, at alle arbejdspladser og medlemmer er overenskomstdækket herunder også lønmodtagere med atypiske ansættelsesformer.

3F Djursland vil arbejde for, at der udarbejdes en nedskreven politik om intro for nye tillidsvalgte, hvor der lægges vægt bl.a. på den personlige kontakt.

At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgte. Der skal udarbejdes uddannelsesplaner for hver enkelt tillidsvalgt.

Udarbejde en strategi for at få flere tillidsvalgte.

Arbejde for oprettelse af klubber på arbejdspladserne.

3F Djursland er synlige på arbejdspladserne, såvel store som små, ikke blot i forbindelse med løsning af akutte problemer, men med løbende tilbud om information og rådgivning til medlemmerne.

3F Djurslands A-kasse er fagligt funderet, og der er en naturlig kobling mellem arbejdet i a-kassen og faglig afdeling, hvor a-kassen er en integreret del af det faglige politiske arbejde.

Kendskabet til overenskomster og aftaler danner baggrunden for, at a-kassen kan give medlemmerne den bedste mulige service. Lediges rettigheder og interesser skal håndhæves. A-kassen skal formidle arbejde i samarbejde med faglig afdeling og tillidsrepræsentanterne.

3F Djursland skal arbejde på at styrke medlemmernes uddannelsesmuligheder igennem målrettet indsats over for uddannelsessystemet. Skabe lige muligheder for adgangen til efteruddannelse, faglige erhvervsuddannelser og almene uddannelsessystemer med særlig vægt på nærmiljøet, samt de enkelte overenskomstområder.

3F Djursland skal arbejde på, at fremme udviklingen af et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne, opsamle og synliggøre arbejdsmiljøproblemer og formulere ønsker til fremtidig politik. Der skal dannes netværk mellem faglige og politiske organisationer, samt sikkerhedsrepræsentanter og miljøinteresseret medlemmer.

At sikre et tæt samarbejde mellem de faglige sekretærer og socialrådgiveren.

3F Djursland skal være stedet, hvor man kan henvende sig for at få støtte, rådgivning og hjælp, når medlemmer bliver sat i en situation, som kan medføre udstødning fra arbejdsmarkedet eller gøre det svært at komme i arbejde igen. 3F Djursland skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked, der sikrer plads til alle.

3F Djursland skal have en bred ekspertise inden for arbejdsfastholdelse og det sociale område i forhold til arbejdsskadelovgivningen, sociallovgivningen m.v.

3F Djursland skal varetage de unges interesser og skabe rum for at unge kan udveksle synspunkter og ideer. Unge har, på tværs af arbejde og faglig tilknytning, fælles interesser i forhold til arbejde, uddannelse og stiftelse af familie. Desuden udvikler unge samværsformer, som adskiller sig fra ældre generationer. De unge skal påvirke 3F Djurslands arbejde på deres egne præmisser. 3F Djursland vil samarbejde med andre faglige og politiske organisationer, som arbejder for, at fremme arbejderens interesser i ind og udlandet. 3F Djursland vil arbejde for ligestilling/ligebehandling i alle forhold for alle medlemmer, uanset køn, etniske grupper, alder, m.v.
Bestyrelser og udvalg
 • Afdelingsformand Morten Jacobsen, tlf. 70300934, e-mail: morten.jacobsen@3f.dk 
 • Afdelingsnæstformand Jens Rasmussen, tlf. 70300934, e-mail: Jens.Rasmussen@3f.dk
 • A-kasseleder, Maj-Britt Elgaard Schmidt, tlf. 70300934
 • Bestyrelsesmedlem Lars Krogh Jensen, tømrer
 • Bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Dyreborg, falckredder
 • Bestyrelsesmedlem Ole Andersen, specialarbejder
 • Bestyrelsesmedlem Justina Novatkiene, A-kasse medarbejder
 • Bestyrelsesmedlem Stig Andersen, tjener
 • Bestyrelsesmedlem Lasse Drastrup Nielsen, specialarbejder
 • Bestyrelsesmedlem Allan Ogdal Jensen, postarbejder
 • Bestyrelsesmedlem Inge Jacobsen, træindustriarbejder
 • Bestyrelsesmedlem Susanne Pasgaard, gravermedhjælper
 • Bestyrelsesmedlem Niels Holm Rasmussen, anlægsarbejder
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Grønlund Andersen, Industriarbejder
 • Bestyrelsesmedlem Jesper Østergaard, Kartonnagearbejder
 • Bestyrelsesmedlem Gert Skovgaard Rasmussen, Tømrer
 • Tilforordnet Vibeke Mai Pedersen, Økonomi ansvarlig


 • Kim Ryom, Gruppeformand - opmåler, faglig sekretær, tlf. 3035 3473, e-mail: kim.ryom@3f.dk 
 • Jens Rasmussen, afdelingsnæstformand, tlf. 70300934, e-mail: Jens.Rasmussen@3f.dk 
 • Niels Rasmussen, Gruppemedlem - TR ved VAM A/S
 • Lars Krogh Jensen, Gruppemedlem - Koed Tømrer- og Byggeforretning
 • Per Martinussen, Gruppemedlem - Pensionist
 • Henrik Frederiksen, Gruppemedlem - TR ved Entreprenør Erik Pedersen A/S
 • Gert Skovgaard Rasmussen, Gruppemedlem - AMR ved Raunstrup
 • Rune Schildt Konge, Gruppemedlem, voksenlærling ved Koed Tømrer- og Byggefirma


 • Lars Christensen, gartner, e-mail: larschristensen2@msn.com 
 • Karen Sunds, gartneriarbejder
 • Sanne Priergaard, gravermedhjælper
 • Poul Møller, gartneriarbejder
 • Susanne Pasgaard, Gravermedhjælper
 • Morten Søndergaard Huber, Gartneriarbejder
 • Heidi Karnøe, faglig sekretær, E-mail: heidi.karnoe@3f.dk 
 • Kjeld Skov, Faglig sekretær, e-mail: kjeld.skov@3f.dk 
 • Erling Lindhardt Hansen, udvalgsmedlem, chauffør
 • Martin Lund Dyrborg Johansen, udvalgsmedlem, lufthavnsarbejder
 • Peter Brøste, udvalgsmedlem, chauffør
 • Torben Bjørn Dyreborg, tilforordnet til transportgruppen, redder
 • Anita Houen, udvalgsmedlem, chauffør
 • Frank Corfitz Andersen, udvalgsmedlem, renovationsarbejder
 • Jesper Klit, udvalgsmedlem, chauffør

 

 • Henrik Grønlund Andersen, Industriarbejder
 • Kim Kjeldsen, faglig sekretær
 • Allan Ogdal Jensen, postarbejder
 • Inge Jakobsen, træindustriarbejder
 • Jesper Østergaard, Kartonnagearbejder
 • Lene Susanne Kanne Hansen, Industriarbejder
 • Casper Rytter Hoijer, træindustriarbejder
 • Ole Andersen, Gruppeformand, specialarbejder
 • Anette Thinnesen, rengøringsassistent
 • Lars Kvistgaard, gartner
 • Lasse Drastrup Nielsen, specialarbejder
 • Jørgen Bachmann Hansen, specialarbejder
 • Lars Thrue, specialarbejder
 • Henrik Hansen, specialarbejder
 • Heidi Christiansen, specialarbejder
 • Joan Mogensen, Rengøringsassistent
 • Lise Sørensen, Rengøringsassistent
 • Leif Kolding, faglig sekretær, tlf. 70300934, e-mail: leif.kolding@3f.dk 

 

 • Grethe Andersen, 
 • Kjeld Skov, faglig sekretær, tlf. 28110766
 • Stig Andersen, tjener
 • Lillian Kammersgaard


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt