Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Coronavirus Hvis du er ledig eller bliver ledig Er du i tvivl om, hvordan du er stillet, hvis du er ledig, bliver sendt hjem eller fyret i forbindelse med corona-krisen? Her får du et overblik over, hvad der gælder.

Spørgsmål og svar revideres og opdateres løbende.

Måske er du ledig, eller måske frygter du at blive ledig i forbindelse med corona-krisen, som ventes at gå hårdt ud over mange virksomheder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har lavet en aftale, som giver støtte til virksomheder, der sender medarbejdere hjem med løn, i stedet for at fyre folk. Det vil forhåbentlig redde mange arbejdspladser. Men der vil givetvis komme fyringer.

Her kan du se, hvordan du er stillet, hvis du bliver fyret eller hjemsendt, eller allerede er ledig. Retningslinjerne nedenfor er vejledende, og regler og anvisninger kan ændre sig dag for dag. Følg med på 3f.dk, her er nyeste information om konsekvenserne af corona virussen samlet.

Du kan også kontakte din lokale 3F a-kasse. På grund af smittefaren pt. skal du ikke møde op personligt i a-kassen i din lokale afdeling, men du er velkommen til at ringe eller skrive til a-kassen.

Ledige får en rådigheds time-out

På grund af den ekstraordinære situation, har regeringen vedtaget, at ledige får en timeout. Jobcentre og a-kasser drosler ned, og som ledig behøver du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet lige for tiden.

Det betyder:

  • du skal ikke til samtaler i jobcenter eller a-kasse
  • du skal ikke søge to job om ugen, du behøver ikke søge job overhovedet
  • du skal ikke bruge jobloggen

Har du en aftale om en jobsamtale, så kontakt arbejdsgiveren og hør, om du skal møde op. 

A-kassen opfordrer dog fortsat til, at man søger job i det omfang, det er muligt. 

Reglerne gjaldt i første omgang indtil 29. maj, men 30. marts blev de forlænget på ubestemt tid.

G-dage

Reglerne om G-dage bliver midlertidigt sat på standby, gældende fra den 27. marts 2020. Det betyder, at arbejdsgivere, der er ramt af corona-krisen, ikke længere skal betale de to første ledighedsdage, hvis du bliver sendt hjem eller på arbejdsfordeling. 

Fjernelse af G-dage gælder indtil 31. maj 2020.

Ofte stillede spørgsmål om G-dage

Nej. Bliver du fyret på almindelig vis og får et opsigelsesvarsel, gælder G-dagsreglerne stadig.

Normalt betaler arbejdsgiverne for de første to ledighedsdage, når de sender en medarbejder hjem. Godtgørelsen svarer til dagpengenes niveau. Den midlertidige fjernelse af G-dage er en ekstra økonomisk lettelse til virksomheder, der er ramt af krisen.

Det ændrer intet økonomisk for dig, at G-dagene fjernes. Du vil stadig få dagpenge for de to dage i stedet, hvis du er hjemsendt eller på arbejdsfordeling på grund af krisen. Dog skal du huske at tilmelde dig Jobcenteret fra første dag, for at du kan få udbetalt dagpenge. (Nogle få vil dog blive ramt af en mindsteudbetalingsregel, som kan betyde, at de ikke kan få dagpenge for de to dage).


Ofte stillede spørgsmål hvis du er ledig

 Ja det kan man godt. Hvis du er ledig og får dagpenge, så får du også dagpenge for helligdagene.

Det vil sige, at næste gang du får din månedsudbetaling af dagpenge, er der ikke sket nogen modregning for helligdagene i Påsken.

Perioden fra og med marts til og med maj medtælles ikke i din dagpengeanciennitet. Det vil reelt sige at dagpengeperioden er forlænget med tre måneder. Det er en betingelse, at du er medlem af a-kassen i perioden.
Har du opbrugt sin ret til dagpenge fra marts og eventuelt meldt dig ud af a-kassen, får du nu mulighed for at melde dig ind igen, og opnå ret til dagpenge i perioden. Det er en forudsætning, at du melder dig ind i a-kassen igen med virkning fra marts, og du skal efterbetale kontingent for den periode, hvor du ikke har været medlem.
Har du i perioden fra marts til og med maj måned fået sygedagpenge i mere end 22 uger i de forudgående ni kalendermåneder – det vil sige, at du når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler – så vil du få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.

Nej. På grund af den særlige situation lige nu, er der som udgangspunkt ikke samtaler. Det gælder både samtaler på jobcentret og i a-kassen. Du kan dog blive kontaktet af jobcentret om en samtale (f.eks. over Skype) om aktivering eller et ledigt job.

Nej. Indtil videre vil du ikke blive sanktioneret for ikke at søge job. Men det er en god ide at gøre det alligevel, i det omfang der er ledige job. A-kassen anbefaler, at du registrerer de job, du søger, i jobloggen.  

Hvis du har særlig risiko for at være udsat for smitte med Coronavirus, for eksempel efter en rejse, så kan du blive hjemme med dagpenge. Der er midlertidigt ikke krav om jobsøgning eller møder, når du er ledig. Er du ledig og bliver smittet eller kommer i karantæne, får du dagpenge i de første 14 dage, mens du er syg eller i karantæne. Er du stadig syg efter de 14 dage, skal du have sygedagpenge fra kommunen. A-kassen melder dit sygefravær til kommunen. Ja. Og du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig.
Hvis din arbejdsgiver vil sende dig hjem eller fyre dig

Her er flere mulige scenarier.

Det første er, at du bliver sendt hjem med løn, jævnfør aftalen fra 15. marts om kompensation til virksomhederne.

En anden mulighed er, at du bliver fyret:

  • hvis du IKKE har en overenskomst, skal arbejdsgiveren opsige dig med det fyringsvarsel, der står i din kontrakt. Når dit fyringsvarsel er udløbet, kan du søge om dagpenge. Det er vigtigt, at fyringsvarsler bliver overholdt, ellers anses det om ”selvforskyldt ledighed”, og du ka få tre ugers karantæne fra a-kassen.
  • hvis du HAR en overenskomst, så kan der være særlige muligheder for at blive hjemsendt og få dagpenge.
Fyret - hvad så?

Det er vigtigt, at du melder dig ledig på første ledighedsdag. Det foregår på jobnet.dk. Desuden skal du søge dagpenge. Det gør du på Mit3F, husk NemID.

Endelig skal du oprette et CV på jobnet.dk, eller opdatere dit CV, hvis du har et i forvejen.

At få dagpenge forudsætter, at du opfylder kravene til at få dagpenge, blandt andet at du har været medlem af a-kassen et år. Desuden skal du opfylde et indtægtskrav. Opfylder du ikke kravene, eller er du ikke medlem af a-kassen, må du kontakte kommunen  og søge om f.eks. kontanthjælp.

Registrer første ledighedsdag på Jobnet.dk
Log på Mit3F for at ansøge om dagpenge
Ofte stillede spørgsmål hvis du bliver ledig

Så kan du søge om dagpenge. Der er en række betingelser, man skal opfylde for at få dagpenge fra a-kassen. Man skal have været medlem af a-kassen i et år, og man skal desuden have haft en vis indtjening, i år er det 238.512 kroner.

Du skal melde dig ledig på jobnet.dk, samme dag som du bliver fyret. Og du skal logge dig ind på Mit 3F med NemID, for at søge om dagpenge fra a-kassen.

Du kanl også oprette et CV på jobnet.dk. Har du allerede et CV på jobnet, skal det opdateres hurtigst muligt, og senest 14 dage efter, at du har meldt dig ledig.

Meld dig ledig på Jobnet
Søg om dagpenge på Mit3F
Læs vores guide "Hvis du bliver ledig"
Hvis du bliver fyret, og ikke har ret til dagpenge, så må du kontakte kommunen, og eventuelt søge om kontanthjælp. Så vil du desværre ikke have mulighed for at få dagpenge. Du må kontakte kommunen, og undersøge om du kan få kontanthjælp.

OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt