Dagpenge
Karantæne og sanktioner - perioder uden dagpenge Du kan risikere at få karantæne eller på anden måde få en sanktion fra a-kassen af forskellige grunde. Det betyder, at du mister retten til dagpenge i en periode.

Er du ledig og glemmer at gå til et møde i a-kassen eller jobcentret, som du var indkaldt til, anses du for ”ikke til rådighed”. Derfor skal a-kassen stoppe dine dagpenge, indtil du igen tager kontakt. Derfor skal du altid holde dine aftaler med jobcenter og a-kasse.

Bliver du alligevel forhindret eller glemmer en aftale, skal du tage kontakt hurtigst muligt.
Får jeg karantæne hvis jeg selv siger op? Allerførst bør du kontakte din lokale 3F a-kasse, før du siger op.

Som udgangspunkt får du karantæne fra a-kassen i tre uger (111 timer), hvis du selv siger op, og a-kassen vurderer, at du ikke havde en gyldig grund.

Men har du en gyldig grund, kan du eventuelt undgå en karantæne. Du kan læse om gyldige grunde længere nede på siden.
Fakta Undgå karantæne, hvis du har en gyldig grund

Gyldige grunde kan for eksempel være, at:

  • du har en lægeattest på, at du ikke kan klare arbejdet
  • du er på vej i fast arbejde
  • du opbruger din ret til supplerende dagpenge
  • du ikke længere har mulighed for børnepasning.
  • du skal begynde på en uddannelse, der varer mindst et år, men der skal være en tidsmæssigt sammenhæng mellem din opsigelse og uddannelsesstart. Det er altid op til din a-kasse at foretage den konkrete vurdering af situationen. 
Tre ugers karantæne

Du får karantæne i tre uger hvis du - uden gyldig grund:

  • selv siger op
  • siger nej til et arbejde, du får henvist
  • siger nej til at skabe eller ændre ”Min Plan” fra jobcentret
  • siger nej til et tilbud om aktivering på grund af problemer med pasning af dit barn/børn, som du ikke allerede har oplyst om.
Gentagelses reglen

Hvis du to gange indenfor 12 måneder får en karantæne, mister du helt retten til dagpenge.

Du kan få dagpengeretten tilbage igen, hvis du får indberettet 300 løntimer (som fuldtidsforsikret) inden for tre måneder.

Der er andre regler for deltidsforsikrede, og også ved selvstændigt arbejde kan du genoptjene dagpengeretten.

Få mere at vide af din lokale 3F a-kasse.Kontakt