Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind

Grundet corona-situationen kan der være andre regler og politiske tiltag, der gør sig gældende.

Læs mere i vores FAQ om coronavirus og arbejdsliv.

Dagpenge Sådan får du dine G-dage Arbejdsgiverne skal som udgangspunkt betale dine første to ledighedsdage: G-dage (arbejdsgivergodtgørelse). Her får du et overblik over reglerne.

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver betale for de første to dage, du er blevet ledig, hvis han/hun har fyret eller hjemsendt dig. Det kaldes G-dage (godtgørelsesdage), og godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats.

Arbejdsgiveren skal dog højst betale for 16 dage pr. kalenderår.

Betingelsen for at få G-dage er, at du har arbejdet ved arbejdsgiveren i mindst 74 timer inden for de seneste fire uger. Du skal også være medlem af en a-kasse.
Fakta Skal man have G-dage, hvis man bliver          hjemsendt pga. Corona?

Reglerne om G-dage bliver midlertidigt sat på standby, gældende fra den 27. marts 2020. Det betyder, at arbejdsgivere, der er ramt af corona-krisen, ikke længere skal betale de to første ledighedsdage, hvis du bliver sendt hjem eller på arbejdsfordeling. 

 • Gælder de nye midlertidige regler for G-dage for alle? 
  Nej. Bliver du fyret på almindelig vis og får et opsigelsesvarsel, gælder G-dagsreglerne stadig. 
 • Hvorfor vil regeringen midlertidigt fjerne reglerne om G-dage? 
  Normalt betaler arbejdsgiverne for de første to ledighedsdage, når de sender en medarbejder hjem. Godtgørelsen svarer til dagpengenes niveau. Den midlertidige fjernelse af G-dage er en ekstra økonomisk lettelse til virksomheder, der er ramt af krisen. 
 • Hvordan påvirker den midlertidige ændring mig? 
  Det ændrer intet økonomisk for dig, at G-dagene fjernes. Du vil stadig få dagpenge for de to dage i stedet, hvis du er hjemsendt eller på arbejdsfordeling på grund af krisen. Dog skal du huske at tilmelde dig Jobcenteret fra første dag, for at du kan få udbetalt dagpenge. (Nogle få vil dog blive ramt af en mindsteudbetalingsregel, som kan betyde, at de ikke kan få dagpenge for de to dage).

Fjernelse af G-dage gælder indtil 31. maj 2020. 

Hvordan får jeg udbetalt G-dage? Normalt vil du få en tro-og-love-erklæring fra arbejdsgiveren, hvor du skal skrive under på, at du ikke har fået andet arbejde, er syg eller holder ferie. Du har højst 14 dage til at svare, ellers falder din ret til G-dage væk.

Ovenstående er hovedregler. Men lovgivningen er kompliceret, for eksempel når det gælder G-dage og ferie, arbejdsfordeling, weekend, kursus med mere. Tal med din lokale 3F a-kasse om det.
Fakta Hvad er G-dage?

G’et står for ”godtgørelse”. Arbejdsgiveren skal betale G-dage, hvis han/hun fyrer eller hjemsender dig. 

Betingelsen er, at du har været ansat ved arbejdsgiveren mindst 74 timer inden for de seneste fire uger.

I 2020 er satsen på 881 kroner om dagen.

Ledig på fuldtid eller deltid  Når du får G-dage, kan du ikke få dagpenge for de samme dage. Så G-dagene trækkes fra dine dagpenge. Det vil sige, at der bliver trukket 7,4 timer fra dine dagpenge for én dag (881 kroner) og altså 14,8 timer for to dage, hvis du er blevet fuldtidsledig (mere end fire timer om dagen).

Er du deltidsledig (fire timer eller mindre om dagen), er godtgørelsen fra arbejdsgiveren på 441 kroner om dagen, og du trækkes i dagpenge for 3,7 timer om dagen.
Undtagelser hvor arbejdsgiveren IKKE skal betale G-dage
 • Du selv har sagt op.
 • Du er startet på andet arbejde.
 • Du er syg.
 • Du holder ferie.
 • Du er startet i et løntilskudsjob.
 • Du går på efterløn.

OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt