Efterløn
Efterløn og gradvis tilbagetrækning Har du dit efterlønsbevis, kan du udskyde din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Samtidig kan du optjene en skattefri præmie, så du får endnu mere ud af dit efterlønsbevis. Se her hvordan.

Med efterlønsbeviset i hus kan du vælge at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men har du stadig lyst og kræfter til at fortsætte og have noget at stå op til og møde kollegerne, så er efterlønsordningen indrettet, så du fx kan gå ned i tid og så få efterløn for de manglende timer.

Vælger du ikke at bruge din efterløn – eller kun bruge den delvist – så kan du til gengæld optjene en skattefri præmie.

Sådan optjener du skattefri præmie

Du skal først have et efterlønsbevis. Så skal du som hovedregel fortsætte med at arbejde, til du opfylder en udskydelsesregel. Reglerne er forskellige afhængigt af din alder.

Fortsætter du med at arbejde, optjener du en præmieportion, hver gang du har haft 481 løntimer.

Løntimer er de timer med løn, du får fra en arbejdsgiver. Er du selvstændig kan dit omregnede overskud fra den selvstændige virksomhed også tælle med. Er du på sygedagpenge, men stadig ansat af en arbejdsgiver eller får du sygedagpenge, mens du har en selvstændig virksomhed, kan du også tælle de timer med, som du har fået sygedagpenge for. Tal med a-kassen om det.

Når du når din folkepensionsalder, lægges alle dine timer sammen og deles med 481. Det giver et antal præmieportioner.

Hvor stor er den skattefri præmie?

Hver portion er på 13.912 (2021) kroner (fuldtidssats). Du kan højst få i alt 12 præmieportioner, svarende til 5.772 løntimer. Det svarer til, at du kan optjene skattefri præmie i tre år. Dermed kan præmien blive på højst 166.944 (2021) kroner, som du få skattefrit efter tre år.

Altså en ekstra bonus ved at blive på arbejdsmarkedet i tre år, selvom du kunne have gået på efterløn.

Når du bliver pensionist, udbetaler a-kassen pengene som et engangsbeløb. Med mindre du har været selvstændig eller fået B-indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregistret. I de tilfælde kan a-kassen først opgøre alle præmieportionerne, når din årsopgørelse er gjort endelig op.

Se hvornår du kan gå på efterløn
Fakta Delvis tilbagetrækning

Efterlønsordningen giver god mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet lidt efter lidt. Det behøver ikke være enten-eller.

Efterløn kan kombineres med arbejde. Man kan arbejde lige så meget, man vil, men lønnen modregnes i efterlønnen.


Kontakt