Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Graviditet og barsel Adoption De fleste overenskomster, 3F har indgået, giver ret til fuld løn i mindst 14 uger af barselsorloven. Her kan du læse mere om, hvilke regler du skal være særligt opmærksom på ved adoption og orlov.

Hvis du skal adoptere et barn, har du ret til orlov, når du modtager barnet. Orlovens længde afhænger af, om du modtager barnet i Danmark eller i udlandet.

Efter modtagelsen af barnet er orlovsreglerne stort set de samme som ved barselsorlov. Men bemærk, at der først er ret til adoptionsorlov efter modtagelse af barnet, når de adoptionsundersøgende myndigheder har bestemt, at adoptanten (personen, der adopterer barnet) eller den ene af de adopterende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet, jf. barselslovens § 8, stk. 5.

Under hjemtagelses- og adoptionsorlov har I ret til løn eller dagpenge efter de gældende regler for barselsorlov. Ved adoption skal I så vidt muligt overholde de samme varslingsfrister som ved barselsorlov. Skal I hente barnet i udlandet, har I pligt til hurtigst muligt at orientere jeres arbejdsgivere om, hvornår I har modtaget barnet samt tidspunktet for afrejse.

Regler for orlov ved adoption

Adoptionsorlov: Den ene forælder har ret til to ugers adoptionsorlov. Den anden har ret til 14 ugers adoptionsorlov. De to første uger efter modtagelsen kan I holde orlov sammen. De efterfølgende 12 uger kan kun den ene forælder holde adoptionsorlov.

Forældreorlov: Efter de første 14 uger kan begge forældre holde 32 ugers forældreorlov, men I har kun ret til dagpenge i 32 uger i alt. De 32 ugers forældreorlov kan I frit fordele mellem jer. I kan for eksempel holde 16 uger sammen, hvor I begge modtager dagpenge.

Forlænget orlov og udskudt orlov: Arbejdsløse kan udvide forældreorloven på 32 uger til 40 uger. Lønmodtagere kan udvide forældreorloven til 46 uger. Desuden er der mulighed for at udskyde dele af forældreorloven til senere. Det kan du læse mere om på siden om udskudt forældreorlov.

Læs om udskudt forældreorlov
Læs også om rettigheder under graviditet og barsel

Skal du modtage jeres barn i Danmark, kan både du og din partner holde en uges hjemtagelsesorlov før selve modtagelsen. Hjemtagelsesorloven kan i nogle tilfælde udvides op til to uger. Retten til hjemtagelsesorlov gælder ikke, hvis barnet allerede bor hos jer. Hvis du skal til udlandet for at hente adoptivbarnet, har du ret til fire ugers hjemtagelsesorlov. Orloven kan udvides op til otte uger, hvis opholdet i udlandet bliver længere end fire uger, og du ikke selv er årsag til forlængelsen.

Det er en betingelse for retten til hjemtagelsesorlov, at der er tale om en adoption, som er formidlet af en godkendt organisation efter adoptionsloven eller en privat fremmedadoption gennemført med Familiestyrelsens tilladelse jf. barselslovens § 8, stk. 3. Ifølge barselslovens § 8, stk. 3 har I først modtaget barnet, når alle formelle ting for at rejse hjem med barnet er på plads. Barnet skal for eksempel først have pas og tilladelse til at rejse ind i Danmark. Ofte vil I altså være sammen med jeres barn længe inden det officielle modtagelsestidspunkt, som adoptionsorloven beregnes ud fra.

Det er en rigtigt god idé at opsøge Adoption & Samfund, som arbejder for bedre vilkår for adoptanter. Foreningen arrangerer blandt andet møder og kurser. På deres hjemmeside kan du læse mere om reglerne for adoption.

Læs mere om Adoption og Samfund

På samme måde en gravid er beskyttet mod afskedigelse, er en adoptant det også. Under både hjemtagelses- og adoptionsorlov er du beskyttet mod afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven. 

Også i perioden op til orloven kan du være beskyttet af ligebehandlingsloven, hvis du har informeret din arbejdsgiver om den kommende adoption.


OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kontakt