Offentlig ydelse
Fleksjob Du kan søge om et fleksjob, hvis du har nedsat arbejdsevne. Her på siden kan du få svar på de mange forhold, du skal være opmærksom på ved fleksjob som f.eks. løn, ydelse og ferie.

3F er fagforening for mange fleksjobbere, så hvis du arbejder inden for et fag eller en branche, som 3F organiserer, kan du få hjælp hos 3F.

Du kan søge om et fleksjob, hvis du har nedsat arbejdsevne.

For at få fleksjob er det et krav, at du ikke kan have et arbejde på normale vilkår på grund af væsentlige og varige begrænsninger i din arbejdsevne. Hvis du er under 40 år, kan du få fleksjob i op til fem år ad gangen. Og hvis du er over 40 år, kan du efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at du aldrig kan få eller fastholde et almindeligt job på normale vilkår.

Det kan 3F hjælpe med 

Hvis du er medlem af 3F, kan vi hjælpe dig med at finde hoved og hale i alle reglerne, som f.eks. hvad du skal have i løn, og hvad din arbejdsgiver må sætte dig til.

Derudover kan du altid få hjælp, hvis du bliver snydt, ikke får den rigtige løn, hvis virksomheden går konkurs eller med andet.

Husk altid at kontakte din lokale 3F fagforening, når du skal i fleksjob eller skifter fleksjob. De kender reglerne og kan give dig personlig rådgivning.

Fleksydelse

Når du er under fleksordningen, hvad enten du er ledig eller i fleksjob, har du ikke mulighed for at gå på efterløn. I stedet har du mulighed for at få fleksydelse. Hvis du er tilmeldt fleksydelsesordningen, har du mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet med fleksydelse inden pensionsalderen.

Her kan du se, hvilke muligheder du har, ift. hvornår du er født.

Så kan du modtage fleksydelse som 60-årig og få fleksydelse i fem år. Så bliver fleksydelsesalderen gradvist forhøjet fra 60 til 64 år. Fleksydelsesperioden bliver gradvist forkortet fra 5 til 3 år. Så kan du kun få den høje fleksydelsessats, hvis du venter med at gå på fleksydelse til tre år før folkepensionsalderen.

Satsen for højeste fleksydelse er 229.056 kroner om året.
Har du nået fleksydelsesalderen, men er ikke tilmeldt fleksydelsesordningen, er hovedreglen, at du kan få ledighedsydelse svarende til 89 procent af dagpengesatsen i 6 måneder.

Når du modtager ledighedsydelse, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge fleksjob, selvom din fleksydelsesalder er nået.

Efter 6 måneders ledighedsydelse får du 60 procent af dagpengesatsen indtil folkepensionsalderen.
Læs også om

Det er vigtigt, at du kontakter din lokale 3F fagforening, inden du indgår en aftale om lønnen for dit fleksjob. De kender reglerne og ved, hvad du bør have i løn. Vilkårene i din aftale med din arbejdsgiver skal være på din effektive arbejdsindsats og dit skånebehov.

Fleksjob på virksomhed med overenskomst
Hvis du bliver ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads, bliver din løn og dine arbejdsvilkår fastsat efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler med videre samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. Spørg tillidsrepræsentanten eller din lokale 3F fagforening om indholdet i overenskomsten på arbejdspladsen.

Fleksjob på virksomhed uden overenskomst
På arbejdspladser, der ikke er dækket af overenskomst, bliver løn og øvrige arbejdsvilkår aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Hvis der er en relevant sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i den. Du er også altid velkommen til at kontakte din lokale afdeling for gode råd og vejledning.

Tilskud til lønnen fra kommunen
Du får løn for de timer, du arbejder, og du får tilskud til lønnen fra kommunen på op til 18.936 kroner om måneden. Tilskud og løn kan maksimalt udgøre niveauet for overenskomstmæssig fuldtidsløn for tilsvarende arbejde. Niveauet skal fremgå af din fleksjobaftale. Reglen skal forhindre indkomstfremgang, når man går fra almindeligt arbejde til fleksjob.

Størrelsen på dit tilskud afhænger af din løn. Det bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 15.264 kroner om måneden før skat. Når månedslønnen før skat overstiger 15.264 kroner, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af lønnen.

Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inklusive pension på cirka 39.600 kroner om måneden.  

Pension og fleksjob
Din arbejdsgiver indbetaler til pension for de effektive arbejdstimer, du arbejder. Kommunen indbetaler fem procent af fleksløntilskuddet - dog maksimalt 500 kroner om måneden til ATP. Du skal være opmærksom på, at du som fleksjobber har mulighed for at fortsætte med din nuværende pensionsordning. Desuden tilbyder flere pensionsselskaber ordninger, som sikrer mere til indbetaling på pension. For nærmere information skal du kontakte dit pensionsselskab.

Hvis du er indstillet til fleksjob og er ledig, vil du modtage ledighedsydelse, mens du søger fleksjob.

Ledighedsydelse er uafhængig af din formue og ægtefælles indkomst. Kommer du fra sygedagpenge, barsel, revalidering eller har været ansat ni måneder i fleksjob inden for de seneste 18 måneder, kan du få 17.198 kroner pr. måned.

Ellers vil ledighedsydelsen udgøre:

  • 11.698 kroner om måneden, hvis du ikke har børn
  • 15.547 kroner om måneden, hvis du har børn.

Du kan optjene ret til den høje sats efter ansættelse i fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder

Andre regler ved ledighed
Har du nået fleksydelsesalderen og er ledig, gælder der andre regler.   Hovedreglen er, at du de første seks måneder får en ledighedsydelse på 17.198 kroner. Herefter får du 11.698 kroner, hvis du ikke har børn under 18 år, og 15.547 kroner, hvis du har børn under 18 år, indtil du når folkepensionsalderen. Selvom du har nået fleksydelsesalderen, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge fleksjob.

Læs mere om fleksydelse på borger.dk

Du har ret til at holde ferie, når du bliver ansat i fleksjob eller modtager ledighedsydelse.

Retten gælder fra det ferieår, hvor du opnår ret til ledighedsydelse, eller hvor du første gang ansættes i et fleksjob.

Optjening af feriedage
Du optjener et forskelligt antal feriedage afhængig af, hvornår du er ansat eller får ret til ledighedsydelse:

  • 15 feriedage svarende til sammenlagt 3 ugers ferie, hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. maj til 31. juli.
  • 10 feriedage svarende til sammenlagt 2 ugers ferie, hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. august til 31. december.
  • 5 feriedage svarende til sammenlagt 1 uges ferie, hvis ansættelsen er sket, eller retten til ledighedsydelse er opnået i perioden 1. januar til 30. april.

Fem ugers ferie
Hvis du i et fleksjob arbejder under fem dage om ugen, har du ret til at holde fem ugers ferie i alt. Det vil sige, at ferien dækker både arbejdsdage og arbejdsfrie dage.
Ledighedsydelsen udbetales med det beløb, du er berettiget til at modtage i ledighedsydelse.

Du får løn for de effektive arbejdstimer under sygdom, hvis din arbejdsplads betaler løn under sygdom efter overenskomstens regler. Kommunen supplerer med fleksløntilskuddet.

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening om aftalerne om løn under sygdom på din arbejdsplads.

Virksomheder uden overenskomst
Hvis du ikke får løn under sygdom, vil du få sygedagpenge fra kommunen for de timer, du skulle havet været på arbejdspladsen.
Sygedagpengene vil blive modregnet i dit fleksløntilskud. Det betyder, at du samlet vil få udbetalt et beløb svarende til 98 procent af højeste dagpengesats.

Hvis jobcenteret vurderer, at din ledighed er selvforskyldt, får du tre ugers karantæne. Hvis du bliver ledig, og jobcenteret vurderes det som selvforskyldt, får du tre ugers karantæne, før du kan få ledighedsydelse. Hvis du afviser at tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob eller stopper i et fleksjob inden for en 12-måneders periode (fra at du er blevet vurderet som selvforskyldt ledig), vurderes det også som selvforskyldt, og du mister retten til ledighedsydelse.

Du skal selv aktivt søge efter et fleksjob. Via "Min Side" på Jobnet får du adgang til digitale værktøjer, der understøtter din jobsøgning. Som ledig skal du have kontaktsamtale med jobcenteret hver tredje måned. Du har desuden ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. 

Du bevarer retten til fleksjob, hvis du flytter til en ny kommune, så længe du ikke er selvforskyldt ledig.

Hvis du vil opsige et fleksjob i forbindelse med flytning til en anden kommune, skal du sørge for at få opsigelsen godkendt i tilflytningskommunen, da det ellers kan vurderes som selvforskyldt ledighed, og du kan miste retten til ledighedsydelse i tre uger.

Inden du siger et fleksjob op ved flytning, er det en god idé at rådføre dig med kommunen, så du ikke mister retten til ledighedsydelse.  

Hvis du er i fleksjob og skal på barsel, kan du enten få løn under din barsel eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Det er altid en god idé at kontakte 3F så tidligt i din graviditet som muligt. Vi kender reglerne og ved, om du vil få løn under barsel.

Virksomheder med overenskomst
Du kan få løn under barsel, hvis din arbejdsplads betaler løn under barsel efter overenskomstens regler. Kommunen supplerer med fleksløntilskuddet. Husk, at du altid kan spørge tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller kontakte din lokale 3F-afdeling, hvis du vil høre, hvad reglerne er for dig.

Virksomheder uden overenskomst
Hvis du ikke får løn under barsel, vil du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark for de timer, du skulle have været på arbejdspladsen. Barselsdagpengene vil blive modregnet fuldt ud i dit flekslønstilskud. Det betyder, at du sammenlagt vil få udbetalt et beløb svarende til 98 procent af højeste dagpengesats.

Ledighedsydelse og rådighed
Når du får ledighedsydelse, skal du være aktivt jobsøgende efter et fleksjob. Det betyder blandt andet, at du skal deltage i opfølgningssamtaler på jobcenteret og lægge dit cv i Jobnet senest tre uger efter, at du har opnået ret til ledighedsydelse. Hvis jobcenteret vurderer, at du ikke har vilje til at overtage et fleksjob og dermed ikke står til rådighed, mister du retten til ledighedsydelse.

Hvis du skal ansættes i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, er der forskellige retningslinjer, som skal overholdes. Retningslinjerne er afhængig af, hvor mange år der er til, du kan gå på folkepension.

Mere end 6 år til folkepensionen
Det er ikke muligt at gå direkte fra almindeligt job til fleksjob på din egen arbejdsplads.

Du kan først blive ansat i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, når du har været ansat på stedet i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel. Det gælder også, hvis du er ansat på et ikke-overenskomstdækket område eller på et overenskomstdækket område uden sociale kapitler.  

Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder dog ikke, hvis det er åbenbart formålsløst for eksempel på grund af en alvorlig arbejdsskade eller sygdom.

Skriftlig aftale
Du og din arbejdsgiver skal lave en skriftlig aftale, som beskriver konkrete skånehensyn og funktioner, der er svære for dig at udføre. Drøft mulighederne med din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

Mindre end 6 år til folkepensionsalderen
Har du 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du blive ansat i et fleksjob på din egen hidtidige arbejdsplads uden først at skulle opfylde kravet om, at du skal have været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Du skal dog opfylde de almindelige betingelserne for fleksjob.

Flekslønsberegner

3f har udviklet en beregner, der gør det muligt for dig, der starter i fleksjob eller skal overgå til nyt fleksjob, at beregne din månedsløn efter regler der gælder fra 1. januar 2013.

For at beregne din fleksjobløn skal du kende den såkaldte grundløn, der betyder den overenskomstmæssige fuldtidsløn for det tilsvarende arbejde. Hvis du er i fleksjob nu, er det den løn du får månedsvis fra din arbejdsgiver.

Beregn
Månedlig lønandel fra arb. giver inkl pension {{form.response && form.response.data['MaanedligLoenAndelInkPension']}} Offentligt tilskud pr måned {{form.response && form.response.data['OffentligLoentilskud']}} Månedlig bruttoløn inkl. pension {{form.response && form.response.data['MaanedligBruttoLoeninklPension']}} Heraf arbejdsgivers pensionsbidrag {{form.response && form.response.data['ArbejdsgiverPensionsBidrag']}} Heraf ATP af offentlig løntilskud (max 500 kr) {{form.response && form.response.data['AtpAfOffentligLoentilskud']}} Månedsløn før skat {{form.response && form.response.data['MaanedsloenFoerSkat']}} Ny beregning Print resultat
Beregneren benytter 2021-satser.

Resultatet er naturligvis vejledende. Den konkrete udregning af dit fleksløntilskud foretages af din kommune.

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt