Offentlig ydelse
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen var tidligere kendt som integrationsydelse. Der er mange regler, du skal være opmærksom på – bliv klogere på dem her.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er overførselsindkomster, som gives til personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 år inden for de seneste 10 år, og som derfor ikke er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er for dig, som:

 • Tager lovligt ophold i Danmark efter 1. september 2015 eller rejser tilbage til Danmark efter et ophold i udlandet.
 • Ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 år ud af de seneste 10 år.
 • Ikke opfylder beskæftigelseskravet om at have haft arbejde svarende til 2 år og 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse (4.810 løntimer) inden for de seneste 10 år.

Du skal opfylde de samme krav som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det betyder, at:

 • Du skal være påvirket af eksempelvis sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, hvilket har betydet, at du ikke har mulighed for at forsørge dig selv og din familie.
 • Dit behov for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser - eksempelvis arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
Ansøg om integrationsydelse
Undtagelser fra reglen om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse. Opholdskravet skal som udgangspunkt ikke opfyldes, hvis du modtog uddannelses- eller kontanthjælp efter 1. januar 2019, hvor den nye lovgivning trådte i kraft. Kravet gælder dog, hvis du har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 2 hele kalendermåneder eller længere efter 1. januar 2019.

Søger du ydelsen igen, er du omfattet af kravet om ophold i Danmark i mindst 9 år ud af de seneste 10 år samt beskæftigelseskravet, som betyder, at du skal have været i arbejde i 2 år og 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse (4.810 løntimer) inden for de seneste 10 år.

I forhold til opfyldelse af opholdskravet gælder særlige regler for danske statsborgere, som har haft ophold i et EU/EØS-land. Her tages beslutningen om, hvorvidt personen skal modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, ud fra en konkret vurdering af borgerens samlede tilknytning til Danmark.

Andre undtagelser fra reglen om integrationsydelse:

 • Er du EU-borger, der har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, og har du fået arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, så er du ikke omfattet af reglerne om integrationsydelse.
 • Har du været udsendt på militærmission for den danske stat eller opholdt dig i udlandet under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, gælder der særlige regler, og du er ikke omfattet af reglerne for integrationsydelse.
 • Hvis du har opholdt dig i udlandet i sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, forretningsrejser m.v., ligestilles dette med ophold i Danmark, hvis du har beholdt din bopæl her i Danmark.
 • Hvis du er dansk eller nordisk statsborger og er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land, hvor du ikke var arbejdstager, men vurderet til at have en stærk tilknytning til Danmark.
Danskbonus (tidligere dansktillæg)

Danskbonus er et tidsbegrænset tillæg til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som du har ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, FVU trin 2, tilsvarende eller en højere prøve i dansk.

Danskbonus er et tidsbegrænset månedligt tillæg til integrationsydelsen, som kan modtages i en sammenhængende periode på 6 måneder, fra retten til danskbonus er opnået. Når retten til danskbonus er aktiveret, ophører den efter 6 måneder.

Modtager du hverken selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du få udbetalt danskbonus som engangsbeløb. Denne engangsbetaling kræver, at du har bestået prøve i Dansk 2, FVU trin 2, tilsvarende eller en højere prøve i dansk.

Du kan desuden have ret til danskbonus, hvis du har en diagnosticeret langvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og derfor ikke er i stand til at bestå en prøve i Dansk 2.

Du søger om danskbonus ved at udfylde et ansøgningsskema. Skemaet findes på borger.dk. Har du et dansk eksamensbevis (folkeskolens afsluttende prøve i dansk med karakteren 2 eller højere), har du ret til dansktillæg uden prøve.

Vælg kommune (borger.dk)
Ferie på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har du ikke ret til ferie. Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at tidspunktet udskydes for, hvornår du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Jobcenteret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt