Pension
Ressourceforløb Et ressourceforløb er med til at afklare, om du kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet, så du undgår førtidspension.

I langt de fleste tilfælde vil du blive tilbudt et ressourceforløb, som skal undersøge muligheden for at videreudvikle din arbejdsevne. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe dig i arbejde eller i gang med en uddannelse i stedet for en førtidspension.

Ressourceforløb er målrettet dig, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som risikerer at komme på førtidspension, hvis der ikke bliver gjort en særlig indsats.
Hvad er et ressourceforløb

I ressourceforløbet får du en helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle din arbejds- og uddannelsesevne. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs af institutioner.

Ressourceforløb kan bestå af mange forskellige ting, f.eks.:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere f.eks. stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion.
Hvor længe varer et forløb Et ressourceforløb kan vare i 1-5 år. Målet er en afklaring af din arbejdsevne, så der kan tages stilling til, om du har ret til fleksjob eller førtidspension. Det kan også vise sig, at indsatsen i et ressourceforløb har betydet, at du kan få et arbejde, eller at der er mulighed for revalidering.

Det er muligt at få tilbudt flere forløb.
Ydelser i ressourceforløb

Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælpsniveau, dog uden hensyn til formue og eventuelle samlever- og ægtefælleindtægter.

Ydelsen kan blive justeret undervejs, hvis du for eksempel bliver gravid.

Ferie og ressourceforløb Du har ret til ferie, når du har været i ressourceforløb i 12 måneder. I din ferieperiode må du gerne tage til udlandet.

Hvis du har optjent feriegodtgørelse eller ferietillæg, kan du holde ferie for den periode, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække.

Når du har optjent ret til ferie, kan ferien afholdes efter aftale med jobcenteret, selvom du ikke har opnået ret til ferie med ressourceforløbsydelse i op til fem uger.

Kontakt