Uddannelse
Tag uddannelse eller kursus på dagpenge 6 ugers jobrettet uddannelse, uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og andre kurser ligger inden for dine muligheder, når du er ledig – især hvis du er ufaglært.

Der er mange gode muligheder for at tage kurser og uddannelse, hvis du er på dagpenge. Det gælder både faglærte og ufaglærte.

Det kan være et kort, fagligt kursus på et AMU-center, danskundervisning eller forløb, der varer noget længere. Der er endda mulighed for at blive faglært. Mulighederne afhænger af din baggrund, din alder, om du er faglært eller ufaglært og andet.

Generelt skal a-kassen godkende dit kursus eller din uddannelse i forvejen. Så tal altid med a-kassen om det.

Som udgangspunkt bevarer du din ret til dagpenge under de kurser/uddannelser, der er tale om her, men igen må du tale med a-kassen om, hvad der konkret gælder for dig. I øvrigt skal du oplyse på dit ydelseskort, at du er på kursus.

I a-kassen kan du få konkret vejledning om, hvilke muligheder der er, herunder undervisning i dansk, for ordblinde med mere. Her får du et overblik.

Fakta Ekstra gode muligheder efter corona

På grund af corona-situationen er der indgået flere politiske aftaler, der giver bedre muligheder for at uddanne sig.

  • Siden august 2020 har du som ufaglært eller faglært fået mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med 110 procent dagpenge. Ordningen er forlænget, så den nu gælder i år og hele 2022.
  • Et krav er, at du skal være fyldt 30 år og begynde på en uddannelse med gode jobmuligheder.
  • En anden forbedring er, at forsikrede ledige (medlemmer af a-kassen) kan gå i gang med seks ugers jobrettet uddannelse allerede fra første ledighedsdag, og ikke først efter fem uger, som reglen ellers er.
  • Desuden får ledige, der har en konkret aftale med en arbejdsgiver om et job, ret til at starte på et kort erhvervsrettet kursus.
6 ugers jobrettet uddannelse

Er du faglært eller ufaglært, kan du få 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger. Der er dog også i nogle tilfælde mulighed for at komme i gang straks.

Hvis du er gået i gang med jobrettet uddannelse i din opsigelsesperiode, eller hvis kurset er et kursus, der er særligt relevante for arbejdsmarkedets behov, vil du kunne få jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag.

Der er dog ikke frit valg på alle hylder: Din 6 ugers jobrettede uddannelse skal stå på den såkaldte positivliste. Af denne liste vil de kurser som er særligt relevante for arbejdsmarkedets behov også fremgå.

Under uddannelsen får du dagpenge fra a-kassen, og hvis du er:

  • Over 25 år, skal du gennemføre de seks uger inden for de første ni måneder, du er ledig.
  • Under 25 år, skal du gennemføre de seks uger inden for de første seks måneder, du er ledig.

Under uddannelsen skal du fortsat være tilmeldt som ledig og have et aktivt cv på jobnet.dk, men du behøver ikke aktivt at søge job, udfylde joblog og deltage i samtale med jobcenteret eller a-kassen. 

A-kassen skal godkende uddannelsen eller kurset, før du begynder.

Fakta Søg befordringsgodtgørelse 

Mens du uddanner dig, kan du søge befordringsgodtgørelse – støtte til transporten til og fra dit uddannelsessted.

Der ydes kun støtte efter de første 24 kilometer.

Støtten er på 0,98 kroner pr. kilometer.

Du skal søge om støtten i a-kassen.

Blanketten finder du her

Hvad er positivlisten?
  • Positivlisten sætter grænser for, hvilke kurser du kan tage under seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Udgangspunktet er de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, der er koblet til en fælles kompetencebeskrivelse, kurser i taxikørsel og udvalgte moduler på akademiuddannelserne
Se positivlisten over uddannelser du kan tage her
Uddannelsesløft - bliv faglært på dagpenge

Uddannelsesløft giver mulighed for at blive faglært, mens du er ledig. Det kræver, at du er over 30 år, at du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Først skal du typisk have vurderet dine nuværende kompetencer og de kurser, du allerede har, for at se, hvad du mangler for at blive faglært. Du vil normalt blive vurderet af det uddannelsessted, der har uddannelser inden for det område, hvor du har erfaring.

Du kan få hjælp af dit jobcenter, a-kassen og/eller af uddannelsesstedet til at få sammensat det forløb, du skal bruge for at blive faglært. 

Forsøg i perioden frem til 31. december 2020   
Indtil 31. december 2020 kan du, hvis du er faglært for mindst 18 måneder siden, få et ekstra trin i din uddannelse.

Forsøg i perioden frem til 31. marts 2021
Det er muligt at få godkendt et uddannelsesløft til et grundforløb, hvis

  • du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter eller
  • uddannelsen er på positivlisten for uddannelsesløft.

Kontakt din lokale 3F fagforening, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om uddannelsen er på positivlisten for uddannelsesløft.

Du får udbetalt 110% af din individuelt beregnede dagpengesats, hvis du starter på en uddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft, og uddannelsen er påbegyndt inden den 31. december 2021.

Listen over områder med mangel på arbejdskraft findes i link her på siden. 

Får du godkendt et uddannelsesløft efter reglerne om forsøg til uddannelsesløft til et grundforløb, kan du få din normale dagpengesats under uddannelsen.

Hvis du ønsker en uddannelse, som ikke er på listen, får du 80 procent af dagpengene imens. Her kan du til gengæld låne op til fuld sats i din a-kasse. 

Under uddannelsen skal du ikke være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Det er jobcentret, der skal bevilge uddannelsen, og det er a-kassen, der udbetaler dagpengene.

Se listen over områder med mangel på arbejdskraft
Læs mere 6 ugers jobrettet uddannelse Hent pjece Fra ufaglært til faglært Hent pjece
Kontakt