Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Uddannelse Tag uddannelse eller kursus på dagpenge 6 ugers jobrettet uddannelse, uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og andre kurser ligger inden for dine muligheder, når du er ledig – især hvis du er ufaglært.

Der er mange gode muligheder for at tage kurser og uddannelse, hvis du er på dagpenge. Det gælder både faglærte og ufaglærte.

Det kan være et kort, fagligt kursus på et AMU-center, danskundervisning eller forløb, der varer noget længere. Der er endda mulighed for at blive faglært. Mulighederne afhænger af din baggrund, din alder, om du er faglært eller ufaglært og andet.

Generelt skal a-kassen godkende dit kursus eller din uddannelse i forvejen. Så tal altid med a-kassen om det.

Som udgangspunkt bevarer du din ret til dagpenge under de kurser/uddannelser, der er tale om her, men igen må du tale med a-kassen om, hvad der konkret gælder for dig. I øvrigt skal du oplyse på dit ydelseskort, at du er på kursus.

I a-kassen kan du få konkret vejledning om, hvilke muligheder der er, herunder undervisning i dansk, for ordblinde med mere. Her får du et overblik.

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du faglært eller ufaglært, kan du få 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger. Der er dog også i nogle tilfælde mulighed for at komme i gang straks.

Hvis du er gået i gang med de 6 ugers uddannelse allerede i din opsigelsesperiode, har du ret til at fortsætte, også når du bliver ledig.

Der er dog ikke frit valg på alle hylder: Din 6 ugers jobrettede uddannelse skal stå på den såkaldte positivliste.

Under uddannelsen får du dagpenge fra a-kassen, hvis du er:

  • Over 25 år, skal du gennemføre de seks uger inden for de første ni måneder, du er ledig.
  • Under 25 år, skal du gennemføre de seks uger inden for de første seks måneder, du er ledig.

Mens du er i gang, skal du ikke stå til rådighed for arbejde eller andre tilbud fra jobcentret, og du behøver ikke søge job imens.

A-kassen skal godkende uddannelsen eller kurset, før du begynder.

Fakta Søg befordringsgodtgørelse 

Mens du uddanner dig, kan du søge befordringsgodtgørelse – støtte til transporten til og fra dit uddannelsessted.

Der ydes kun støtte efter de første 24 kilometer.

Støtten er på 0,98 kroner pr. kilometer.

Du skal søge om støtten i a-kassen.

Blanketten finder du her

Hvad er positivlisten?
  • Positivlisten sætter grænser for, hvilke kurser du kan tage under seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Udgangspunktet er de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, der er koblet til en fælles kompetencebeskrivelse, kurser i taxikørsel og udvalgte moduler på akademiuddannelserne
Se positivlisten
Uddannelsesløft - bliv faglært på dagpenge

Uddannelsesløft giver mulighed for at blive faglært, mens du er ledig. Det kræver, at du er over 30, at du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, og at din uddannelse skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor du har ret til dagpenge.

Først skal du typisk have vurderet dine nuværende kompetencer og de kurser, du allerede har, for at se, hvad du mangler for at blive faglært. Du vil normalt blive vurderet af det uddannelsessted, der har uddannelser inden for det område, hvor du har erfaring.

Du kan få hjælp af dit jobcenter, a-kassen og/eller af uddannelsesstedet til at få sammensat det forløb, du skal bruge for at blive faglært. 

Forsøg i perioden frem til 31. december 2020 
Her i oversigten kan du læse, hvilke muligheder du har for uddannelsesløft i forsøgsperioden.

  • Faglærte som tidligere har gennemført trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse for mere end 18 måneder siden, kan få et uddannelsesløft til trin 2 eller 3.
  • Ufaglærte kan få et uddannelsesløft til trin 1 i en erhvervsuddannelse. Der gælder også, selvom du ingen erhvervserfaring har for området.
  • Ufaglærte kan få bevilget et uddannelsesløft, hvis 4/5 af en erhvervsuddannelse kan færdiggøres indenfor dagpengeperioden og en evt. forlængelse. Det kan også lade sig gøre, hvis du vil færdiggøre resten af uddannelsen på almindelige vilkår.

Forsøg i perioden 1. december 2019 til 31. marts 2021
Det er muligt at få godkendt et uddannelsesløft til et grundforløb, hvis

  • du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter eller
  • uddannelsen er på positivlisten for uddannelsesløft.

Kontakt din lokale 3F fagforening, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om uddannelsen er på positivlisten for uddannelsesløft.

Du får udbetalt 100% af din individuelt beregnede dagpengesats, hvis du starter på en uddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft, og uddannelsen er påbegyndt inden den 31. december 2020, eller hvis du får godkendt et uddannelsesløft efter reglerne om forsøg til uddannelsesløft til et grundforløb.

Listen over områder med mangel på arbejdskraft findes i link her på siden.

Hvis du ønsker en uddannelse, som ikke er på listen, får du kun 80 procent af dagpengene imens. Her kan du til gengæld låne op til fuld sats i din a-kasse. Også her skal du være i gang med uddannelsen i løbet af 2020.

Mens du er i gang, skal du IKKE stå til rådighed for arbejde eller andre tilbud fra jobcentret, og du behøver ikke søge job imens.

Det er jobcentret, der skal bevilge uddannelsen, og det er a-kassen, der udbetaler dagpengene.

Se listen over områder med mangel på arbejdskraft
Læs mere 6 ugers jobrettet uddannelse Hent pjece Sådan får du råd til uddannelsen Hent pjece
OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kontakt