Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Unge i 3F Når du har fået et fritidsjob Det er fedt at være ung og tjene nogle penge på et fritidsjob, men husk, at der nogle regler, din arbejdsgiver skal overholde. Reglerne er lavet, så du ikke bliver overbelastet, når du arbejder efter skole.

Det er dejligt at have fået et fritidsjob, hvor du kan snuse til arbejdsmarkedet og – selvfølgelig – tjene nogle penge.

Der er dog en del ting, du skal have styr på. Der er f.eks. en del regler, som din arbejdsgiver skal have styr på, så du har de bedst mulige forhold på dit nye arbejde. Reglerne er lavet, så du ikke bliver overbelastet, når du arbejder efter skole.

For det første er det en rigtig god idé at få jeres aftale om det nye job på skrift, f.eks. på e-mail. Og så skal du have en ansættelseskontrakt. Faktisk har du krav på en ansættelseskontrakt, hvis du skal arbejde mere end otte timer om ugen. Kontrakten skal du have senest en måned efter, at du er blevet ansat. Både du og din arbejdsgiver skal skrive under på ansættelseskontrakten. Bed om at få en kopi.

Det skal der stå i ansættelseskontrakten 

Ansættelseskontrakten er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om alt det, der gælder for dit job.

Det er blandt andet:

 • Den overenskomst eller aftale, du er ansat under
 • Hvor du skal arbejde
 • Hvad du skal have i løn
 • Hvad du skal have i eventuelle tillæg, for eksempel for at arbejde om søndagen
 • Hvilke regler, der er for opsigelse, både for dig og for din arbejdsgiver
 • Hvornår du skal arbejde
 • Hvor mange timer, du skal arbejde
 • Eventuelle særlige omstændigheder ved dit job. 
Tal med 3F, inden du skriver under på kontrakten Er du medlem af 3F, kan du få din fagforening til at se din ansættelseskontrakt igennem, inden du skriver under. Det er også godt at vise den til dine forældre, og hvis du er under 18 år, skal dine forældre skrive under. 

Det er en rigtig god idé at være medlem af 3F eller en anden fagforening, som dit job hører ind under. Så kan du få hjælp, hvis din arbejdsgiver ikke følger reglerne for din ansættelse. Hvis du for eksempel ikke får den løn, I har aftalt, eller hvis du bliver fyret uden grund.
Bliv medlem af 3F
 • Det koster kun ca. 33 kroner om måneden at være medlem af 3F, hvis du er under 18 år,
 • Det koster kun ca. 66 kroner om måneden, når du er over 18 år og under 25 år.

Prisen er et gennemsnit, fordi der kan være en mindre forskel i kontingentet i den lokale 3F fagforening.

Løn som fritidsjobber

Det er en stor fordel for dig at arbejde et sted, hvor der er overenskomst. Så skal du nemlig som minimum have den mindsteløn, der er forhandlet i overenskomsten. 

Er du ansat et sted uden overenskomst, skal du selv forhandle din løn. Det kan være meget besværligt, og det er langt fra sikkert, at du kan få lige så meget i løn, som hvis du arbejdede under overenskomst.

Hvis du er medlem af 3F, kan du altid komme til din lokale 3F fagforening, hvis du ikke får den løn, du burde.

I vores Guide til Fritidsjob er der masser af hjælp at hente. Her står lønsatser og tillæg for f.eks. aften- og weekendarbejde for de mest almindelige overenskomster inden for fagene.

Feriepenge

Ferieloven giver alle lønmodtagere – også unge under 18 år med fritidsjob – ret til 12,5 procent i feriepenge af den optjente løn og tillæg.

Feriepenge beregnes særskilt af løn og tillæg. Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusive feriepenge. Din arbejdsgiver skal indsætte feriepengene på Feriekonto eller feriekort.

Feriepenge tjenes i et kalenderår og udbetales det følgende år efter den 1. maj, hvor ferieåret begynder.

2019 og 2020 er et specielt ferieår, fordi der træder en ny ferielov i kraft i 2020. De feriepenge, som du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du holde i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020. De feriepenge, som du tjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver indefrosset, til du forlader arbejdsmarkedet – medmindre beløbet er på 1.500 kr. eller mindre, for så vil de blive udbetalt til dig.

Hvis du fratræder dit job og højst har optjent 750 kr. i feriepenge efter skat, må din arbejdsgiver udbetale feriepengene direkte til dig, når du stopper – også selvom du ikke holder ferie.

Hvis du har optjent 1.500 kr. eller mindre i feriepenge, når ferieåret begynder, bliver pengene automatisk udbetalt. Feriekonto udbetaler pengene til din Nemkonto.

Hvis du har 2.250 kr. eller mindre til gode, når ferieåret slutter, bliver pengene automatisk udbetalt. Feriekonto udbetaler pengene til din Nemkonto.

Du skal kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge senest den 15. juni.

Det er en betingelse, at feriepengene er fra enten:

 • Holdt ferie
 • Den 5. ferieuge
 • En ansættelse, der er ophørt senest den 30. april.

Hvis du efter 1. maj har feriepenge til gode fra forrige år, skal du huske at skrive til din arbejdsgiver (behold selv en kopi) inden for tre år, hvorefter feriepengene ellers forældes.

Efter 1. september 2020 skal du også reagere over for din arbejdsgiver, hvis du har feriepenge til gode. Det skal du gøre inden fem år, hvorefter feriepengene forældes.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis der er noget omkring feriepenge, du er i tvivl om.

Arbejdstid Der er mange regler omkring arbejdstid, når du er ung og fritidsjobber. Her kan du se en oversigt over, hvilke regler der gælder for dig.

Så må du:

 • Arbejde maks. to timer om dagen på skoledage
 • Arbejde maks. syv timer på andre dage (ferie, weekend med videre)
 • Arbejde maks. 12 timer ugentligt i skoleugerne
 • Arbejde maks. 35 timer ugentligt uden for skoleugerne. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på min. 14 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde mellem 20.00 om aftenen til 06.00 om morgenen
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

- og omfattet af undervisningspligten*, må du: 

 • Arbejde maks. to timer om dagen på skoledage
 • Arbejde maks. otte timer på andre dage (ferie, weekend med videre)
 •  Arbejde maks. 12 timer ugentligt i skoleugerne
 • Arbejde maks. 40 timer ugentligt uden for skoleugerne. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på min. 14 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde mellem klokken 22.00 og 06.00 (i bagerier klokken 04.00)
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

*Du er omfattet af undervisningspligten, indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse.

- og ikke er undervisningspligtig, må du:

 • Arbejde maks. otte timer om dagen
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen.

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 24.00 og 06.00
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

-og ikke undervisningspligtig, må du:

 • Arbejde maks. otte timer om dagen
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen.

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 24.00 og 06.00
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

-og ikke undervisningspligtig, må du:

 • Arbejde maks. otte timer om dagen
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen. Ved force majeure* aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over fire måneder.

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 20.00 og 06.00
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

-og ikke undervisningspligtig, må du:

 • Arbejde maks. otte timer om dagen
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen. Ved force majeure* aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over fire måneder. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 19.00 og 04.00
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover. 

*Force majeure er en udefrakommende omstændighed, som mennesker ikke kan afværge. For eksempel en naturkatastrofe.

Læs mere Guide til fritidsjobbere Hent pjece
OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt