Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er alfa og omega for din trivsel på jobbet.

Alene på jobbet

Læs mere her Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke arbejde alene. Der kan dog opstå situationer, hvor du bliver nødt til at være alene på jobbet.

Alkohol, medicin og narkotika

Læs mere her Er du eller din kollega afhængig af alkohol, medicin eller narkotika, er der hjælp at hente.

APV (Arbejdspladsvurdering)

Læs mere her Arbejdspladsvurderingen er et vigtigt redskab i arbejdet for et stadigt bedre arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøberegner

Læs mere her Beregn, hvad dårligt arbejdsmiljø koster din arbejdsplads.

Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere her Alle virksomheder skal have et organiseret samarbejde om arbejdsmiljøet.

Ensidigt arbejde og tunge løft

Læs mere her Dine arbejdsforhold skal være indrettet, så risikoen for nedslidning er mindst mulig.

Har du lyst til at blive arbejdsmiljø​​repræsentant

Læs mere her Trivsel og sikkerhed på jobbet er særdeles vigtigt, og måske har du lyst til og mod på at yde en særlig indsats for dine kolleger.

Hjælp til arbejdsmiljøet

Læs mere her Hvis du har brug for et godt råd om arbejdsmiljø, kan du altid henvende dig hos din lokale 3F fagforening.

Hvad laver en arbejdsmiljø​repræsentant

Læs mere her En arbejdsmiljørepræsentant er de ansattes talerør til ledelsen i spørgsmål om arbejdsmiljøforhold.

Hvem kan vælges som arbejdsmiljø​​repræsentant

Læs mere her Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt de ansatte på virksomheden.

Hvor mange arbejdsmiljø​repræsentanter kan I vælge

Læs mere her Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, der kan vælges, afhænger af, hvor mange ansatte I er på virksomheden.

Hvornår skal der vælges en arbejdsmiljø​repræsentant

Læs mere her Normalt bliver arbejdsmiljørepræsentanten valgt for to år. Nogle steder aftaler man, at perioden er fire år.

Indeklima

Læs mere her Indeklimaet har stor indflydelse på vores arbejdsmiljø og evne til at arbejde effektivt.

Kan arbejdsgiveren fyre en arbejdsmiljø​repræsentant

Læs mere her En arbejdsmiljørepræsentant har en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Kun i særlige tilfælde kan arbejdsmiljørepræsentanten blive sagt op.

Farlige kemiske stoffer og materialer

Læs mere her På de fleste 3F-arbejdspladser er der kemiske stoffer og materialer, der kan være skadelige for sundheden. Det er vigtigt at undgå, at man bliver udsat for skadelige kemiske stoffer og materialer.

Nedslidning

Læs mere her Nedslidning på jobbet skal forebygges. Derfor skal dit arbejde tilrettelægges, så du ikke bliver syg af det.

Personalepolitik

Læs mere her Det er et vigtigt element i det psykiske arbejdsmiljø, at din arbejdsplads har en nedskrevet personalepolitik.

Regler for hviletid (11 timers reglen)

Læs mere her Der er regler for arbejdstid og hviletid. Hvileperioden skal være på mindst 11 sammenhængende timer, men kan dog nedsættes.

Skiftende arbejdstider

Læs mere her Værd at vide, når du arbejder om natten eller har skiftende arbejdstider.

Støj og vibrationer

Læs mere her Arbejder du under støjbelastning, er der klare regler for din sikkerhed.

Stress

Læs mere her Et passende arbejdstempo og god trivsel på arbejdet er afgørende for at undgå stress.

Sådan er arbejdsmiljø​organisationen bygget op

Læs mere her Alle virksomheder med mindst 10 ansatte skal have en formel arbejdsmiljøorganisation, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Sådan kommer arbejdsmiljø​repræsentanten på kursus

Læs mere her Alle medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation skal gennemgå en tredages obligatorisk og grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse.

Trivsel på jobbet

Læs mere her At trives på jobbet betyder blandt andet, at man oplever, at arbejdet er inspirerende, lærerigt, udviklende og sjovt.