Alkohol, medicin og narkotika

Er du eller din kollega afhængig af alkohol, medicin eller narkotika, er der hjælp at hente.

Misbrug forekommer i samfundet og på arbejdspladserne. Det er derfor godt, hvis din arbejdsplads har en misbrugspolitik. Så er det lettere at finde hjælp, når problemet opstår. 

En misbrugspolitik vil typisk indeholde regler for:

  • Omgang med alkohol i arbejdstiden
  • Brug af narkotiske stoffer i arbejdstiden
  • Andre misbrug
  • Regler for, hvornår et forbrug er acceptabelt, og hvornår der er tale om misbrug
  • Hvilke hjælpemuligheder, arbejdspladsen stiller til rådighed ved et problem
  • Konsekvenser af overtrædelser af regelsættet.

Alkoholpolitik kan drøftes i arbejdspladsens samarbejdsorganer og bør besluttes efter bredest mulig debat med alle berørte.

Der er en lang række behandlinger, man kan henvise misbrugere til, og mange virksomheder vælger at betale helt eller delvist for sådanne behandlinger. 

Du kan få mere information på: www.soberspace.dk/arbplads.htm.

Medicin

Undersøgelser viser, at smertestillende medicin er udbredt på mange arbejdspladser. Medicinen bruges mod smerte i muskler eller hovedpine. 

Er du eller dine kolleger ofte nødt til at bruge smertestillende medicin, kan forklaringen være, at der er problemer med arbejdsmiljøet.  

Derfor bør medicinforbruget diskuteres, når I skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV)

Forbruget af smertestillende midler kan i sig selv være vanedannende. På sigt kan de være skadelige for din krop.

Narkotika

Flere undersøgelser viser, at der også indtages narkotiske stoffer på arbejdspladserne.  

Undersøgelserne viser, at det især er opkvikkende stoffer som amfetamin og kokain, der bruges på arbejdspladser med hurtigt arbejdstempo eller lange arbejdstider. 

Et begrænset misbrug af opkvikkende stoffer kan være svært at opdage, fordi misbrugerne ikke har ydre tegn på misbruget. Men længerevarende misbrug vil give misbrugeren problemer med at klare det daglige arbejde og med at fungere socialt i forhold til kolleger.

Søg hjælp

Har du en formodning om, at en kollega har et misbrug, eller har du selv et misbrug, så tag en snak med din arbejdsmiljørepræsentant.  

Der er en lang række behandlingstilbud til folk med misbrug. Mange virksomheder vælger at betale eller give tilskud til behandlinger. 

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis din arbejdsplads har arbejdsmiljøproblemer, I ikke selv kan løse.