APV (Arbejdspladsvurdering)

Arbejdspladsvurderingen er et vigtigt redskab i arbejdet for et stadigt bedre arbejdsmiljø.

På alle arbejdspladser skal der løbende laves en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøet.

Loven kræver, at vurderingen som minimum skal laves hvert tredje år.

En arbejdspladsvurdering består af:

  • en vurdering af arbejdsmiljøet
  • forslag til løsninger på problemer
  • en prioriteret handlingsplan
  • en plan for hvornår og hvordan, der skal følges op.

Alle ansatte skal være med til at vurdere arbejdsmiljøet. Hvordan vurderingen skal foregå, besluttes af arbejdsgiveren i samarbejde med  arbejdsmiljøorganisationen.

Det kan APV’en bruges til

Alle spørgsmål kan tages op i en arbejdspladsvurdering - både fysiske og psykiske arbejdsforhold.

Hver enkelt arbejdsopgave skal gennemgås, og I skal vurdere, om opgaven har en arbejdsmiljømæssig risiko.

Derefter skal arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads udarbejde forslag til en handlingsplan, der viser, hvad der skal løses her og nu, og hvad der kan vente. Handlingsplanen skal også vise, hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver, og hvornår opgaverne skal være løst.

I sidste ende er det arbejdsgiveren, der skal beslutte, hvad handlingsplanen skal indeholde.

Arbejdspladsvurderingerne kan også bruges til at diskutere fremtidige arbejdsforhold, så vurderingerne virker forebyggende. Det kan for eksempel være, fordi I skal have nye maskiner, fordi virksomheden skal flytte, eller fordi der er en fyringsrunde på vej.  

Mere om APV

Der skal altid laves en ny vurdering, hvis forholdene på arbejdspladsen ændres, og ændringerne har konsekvenser for arbejdsmiljøet.  

Men I skal lave en ny vurdering af arbejdsmiljøet minimum hvert tredje år.

 Brug vurderingerne til at diskutere både nuværende og fremtidige arbejdsforhold.

Her kan du få mere at vide

APV- sådan gør I

Hvordan laver vi helt konkret en arbejdspladsvurdering?
Der er ingen specifikke krav til en APV, og det er derfor helt op til ledelse og arbejdsmiljøorganisationen at beslutte, hvordan APV’en skal gennemføres. Loven indeholder ingen krav til metode. Hvordan I får hul på diskussionerne, vælger I altså selv. I skal bare sikre jer, at I får en præcis beskrivelse af arbejdsmiljøet i alle afdelinger af virksomheden. I kan for eksempel starte med:

  • at spørge hver medarbejder direkte
  • at bede alle medarbejdere om at udfylde et skema
  • at tage en fælles diskussion på et møde, som alle indkaldes til
  • at få en person med forstand på arbejdsmiljø til at hjælpe jer.  

Kan en arbejdspladsvurdering bruges til at diskutere stress?
Ja, det psykiske arbejdsmiljø skal diskuteres. APV’en skal vurdere, om der er risiko for stress eller andre former for nedslidning.

APV’en skal også indeholde en vurdering af, hvorvidt sygefraværet kan blive lavere, hvis der ændres på arbejdsmiljøet.

Er det hele arbejdspladsvurderingen, der skal laves om, hvis der sker ændringer på virksomheden?
Nej. I skal kun diskutere og måske ændre den del af vurderingen, der er direkte berørt af ændringerne. Hvis I for eksempel får nye maskiner, eller der skal ske fysiske ændringer i et rum, behøver I ikke lave en ny vurdering for hele arbejdsmiljøet.

Hvorfor skal arbejdspladsvurderingen være skriftlig?
Arbejdspladsvurderingen skal kunne ses af alle - også nye medarbejdere. Alle skal kende indholdet i både analysen og handlingsplanen. Desuden skal vurderingen altid kunne vises frem, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg.