Ensidigt arbejde og tunge løft

Dine arbejdsforhold skal være indrettet, så risikoen for nedslidning er mindst mulig.

Det er dit arbejde, der skal passe til dig - ikke omvendt.

Maskiner og redskaber skal være ergonomisk korrekte, og dine arbejdsopgaver skal tilrettelægges, så risikoen for, at du bliver nedslidt, er mindst mulig. 

Det er din arbejdsgiver, der skal sikre, at dit arbejde kan udføres ergonomisk korrekt. Alle arbejdsstillinger, al brug af redskaber og alle arbejdsrutiner skal vurderes og tilpasses til den enkelte ansatte. 

Derfor kræver lovgivningen, at ergonomien vurderes i Arbejdspladsvurderingen (APV) på din virksomhed. 

Pas på tunge løft

Der løftes stadig meget - og ofte forkert - på danske arbejdspladser. Hvis det er teknisk muligt, skal de tunge løft mekaniseres.

Pas især på:

  • tunge løft
  • løft i akavede arbejdsstillinger
  • løft under knæhøjde
  • løft over skulderhøjde

De forskellige arbejdsmiljøråd (BAR) har udarbejdet konkrete vejledninger i løfteteknik. Vejledningerne er målrettet til enkelte brancher, og du finder dem på hjemmesiden www.bar-web.dk

Arbejder du i plejesektoren, er der hjælp at hente på hjemmesiden www.forflyt.dk. Her kan du få vejledning i, hvordan man løfter andre mennesker. 

Arbejdsmiljø i Danmark har udgivet en bekendtgørelse om brug af tekniske hjælpemidler

Pas på ensidigt arbejde

På alle virksomheder, hvor der udføres ensidigt arbejde, er ledelsen forpligtet til at have en plan for, hvordan den type opgaver kan reduceres eller helt fjernes. 

Meget af det ensidige arbejde er allerede forsvundet, fordi der er indført ny teknik, eller fordi produktionen er flyttet til fjerne lande. Men det findes stadig som for eksempel ved rengøringsarbejde og monteringsarbejde på samlebånd. 

Selvom de enkelte bevægelser ikke er belastende, kan den gentagne og hurtige brug af samme muskelgrupper føre til skader. 

Typiske skader er:

  • seneskedehindebetændelser
  • skuldersmerter
  • tennisalbue
  • hovedpine, koncentrationsbesvær og stress  

Arbejdsmiljø i Danmark har udarbejdet en vejledning om ensidigt arbejde.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis din arbejdsplads har arbejdsmiljøproblemer, I ikke selv kan løse.