Hjælp til arbejdsmiljøet

Hvis du har brug for et godt råd om arbejdsmiljø, kan du altid henvende dig hos din lokale 3F fagforening.

Der er mange måder at få mere viden om arbejdsmiljø på.  Er du i tvivl om forhold på din arbejdsplads, kan du altid henvende dig hos din lokale 3F fagforening.

Du kan bruge dit netværk til at spørge om hjælp. Netværket kan være dine kolleger eller et arbejdsmiljøudvalg i din lokale 3F fagforening. 

Er du medlem af 3F og arbejdsmiljørepræsentant, har du også mulighed for uddannelse igennem 3F.

Nyttige links

Arbejdstilsynet og Videncenter for arbejdsmiljø (AMID)
Her finder du en masse brugbare bud på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. Det er også her, du finder arbejdsmiljøloven, bekendtgørelserne og vejledningerne. Og du kan for eksempel også se interne instrukser om, hvordan Arbejdstilsynet skal fungere. Du kan også finde rapporter, vejledninger og undersøgelser, som har betydning for arbejdsmiljøet.
Få mere at vide

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA) 

Der er 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø, der henvender sig til hver deres område, nemlig

  • Velfærd og Offentlig administration
  • Bygge og anlæg
  • Industri
  • Handel, finans og kontor
  • Transport, service, turisme og jord til bord 

www.bfa-web.dk kan du finde links til de 5 branchefællesskaber. Her finder du parternes fælles bud på, hvordan man løser konkrete arbejdsmiljøproblemer. 
Få mere at vide

Nationalt Forskningscenter for arbejdsmiljø
Her findes en mængde videnskabelige rapporter om arbejdsmiljø, om forskning og en række statistiske oplysninger om forholdene på arbejdspladserne.
Få mere at vide    

Søfartens Arbejdsmiljøråd
Hjemmesiden indeholder meget relevant viden om arbejdsmiljøet til søs.
Få mere at vide  

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
Fiskerne har deres helt eget arbejdsmiljøsystem. På hjemmesiden for fiskeriets arbejdsmiljøråd er der vejledninger, rapporter, undervisningsmateriale og nyhedsbreve.
Få mere at vide

Søfartsstyrelsen
Forholdene til søs reguleres af Søfartsstyrelsen. Reglerne er grundlæggende som på land, men tilpasset søfartens særlige forhold.
Få mere at vide 

Energistyrelsen
Arbejdet på de danske produktionsplatforme er reguleret ved særlig lovgivning og kontrolleres af Energistyrelsen. 
Få mere at vide på Energistyrelsens hjemmeside   

Byggeriets arbejdsmiljøbus (Bam-Bus)
Bam-bus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis til byggevirksomhederne og deres ansatte. Formålet er at forbedre den forebyggende arbejdsmiljøindsats og samarbejdet om arbejdsmiljø med besøg.
Få mere at vide på Bam-Bus hjemmeside