Hjælp til arbejdsmiljøet

Hvis du har brug for et godt råd om arbejdsmiljø, kan du altid henvende dig hos din lokale 3F fagforening. Du kan også læse en masse om arbejdsmiljø på nettet.

Der er mange måder at få viden om arbejdsmiljø på.  Er du i tvivl om forhold på din arbejdsplads, kan du altid henvende dig hos din lokale 3F fagforening.

Du kan også bruge dit netværk til at spørge om hjælp. Netværket kan være dine kolleger, eller hvis du har fået kontakt til medarbejdere på andre virksomheder.

Internettet giver også adgang til en række nyttige hjemmesider om arbejdsmiljø og arbejdsforhold. 

Nyttige links

Arbejdstilsynet og Videncenter for arbejdsmiljø (AMID)
Her finder du en masse brugbare bud på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. Det er også her, du finder arbejdsmiljøloven, bekendtgørelserne og vejledningerne. Og du kan for eksempel også se interne instrukser om, hvordan Arbejdstilsynet skal fungere. Du kan også finde rapporter, vejledninger og undersøgelser, som har betydning for arbejdsmiljøet.
Få mere at vide

BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR)
Der er 11 branchearbejdsmiljøråd, der henvender sig til hver deres område, for eksempel Bygge og Anlæg, Industri, Privat Service eller Social og Sundhed. Her finder du parternes fælles bud på, hvordan man løser konkrete arbejdsmiljøproblemer.
Få mere at vide

Nationalt Forskningscenter for arbejdsmiljø
Her findes en mængde videnskabelige rapporter om arbejdsmiljø, om forskning og en række statistiske oplysninger om forholdene på arbejdspladserne.
Få mere at vide    

Søfartens Arbejdsmiljøråd
Hjemmesiden indeholder meget relevant viden om arbejdsmiljøet til søs.
Få mere at vide  

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
Fiskerne har deres helt eget arbejdsmiljøsystem. På hjemmesiden for fiskeriets arbejdsmiljøråd er der vejledninger, rapporter, undervisningsmateriale og nyhedsbreve.
Få mere at vide

Søfartsstyrelsen
Forholdene til søs reguleres af Søfartsstyrelsen. Reglerne er grundlæggende som på land, men tilpasset søfartens særlige forhold.
Få mere at vide 

Energistyrelsen
Arbejdet på de danske produktionsplatforme er reguleret ved særlig lovgivning og kontrolleres af Energistyrelsen. 
Få mere at vide på Energistyrelsens hjemmeside