Hvem kan vælges som arbejdsmiljø​​repræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt de ansatte på virksomheden.

Elever, arbejdsledere og arbejdsgivere kan ikke vælges. Men eleverne kan godt stemme.

Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om anciennitet og kvalifikationer, men som "tommelfingerregel" følges ofte retningslinjerne for valg af tillidsrepræsentant fra det pågældende overenskomstområde.

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle faggrupper i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker i virksomheden.

Det er vigtigt, at I vælger en arbejdsmiljørepræsentant, der både har lyst og evner til at varetage tillidshvervet. Det bør være en person, som nyder respekt blandt kolleger og ledelse, har empati og diplomatiske evner. Desuden er det vigtigt at have indsigt i spillereglerne på virksomheden og arbejdsmarkedet i det hele taget.

3F kan rådgive og vejlede de arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af 3F.

3F har tilbud om kurser, der kan opkvalificere arbejdsmiljørepræsentanten. 

Kan arbejdsgiveren udpege en arbejdsmiljørepræsentant

Nej, det er kun de ansatte, der vælger arbejdsmiljørepræsentanten.

Det er arbejdspladsens leder, der er ansvarlig for, at der bliver holdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen.

En arbejdsmiljørepræsentant kan ikke væltes af kollegerne ligesom en tillidsrepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten sidder perioden ud.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten vælger at stoppe i utide, kan ledelsen i arbejdsmiljøorganisationen indkalde til nyvalg.

Husk, at både arbejdsgiveren og 3F skal have besked om, hvem der er valgt. 

Skal arbejdsmiljørepræsentanten være medlem af fagforeningen

Langt de fleste arbejdsmiljørepræsentanter er medlem af en fagforening. Men det er ikke et krav.

Men hvis man ikke er medlem af en fagforening, kan man komme til at stå lidt alene. Man er som arbejdsmiljørepræsentant sine kollegers talerør over for ledelsen, og derfor kan man risikere at være under pres fra både ledelse og kolleger. 3F kan hjælpe og rådgive arbejdsmiljørepræsentanten. Desuden tilbyder 3F relevante kurser.

Hvis der er tale om en ansat, der ikke er medlem af fagforeningen, skal bestemmelserne om valgbarhed følge reglerne for tillidsrepræsentantvalg inden for tilsvarende overenskomstområde. Men der kan ikke stilles krav om, at den pågældende skal være medlem af et fagforbund.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du vil vide mere om reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentant.

Sådan foregår valget

Valget skal foregå på en måde, så alle i arbejdsmiljøgruppens område har mulighed for selv at stille op og stemme på den foretrukne kandidat.

Selve valghandlingen kan derfor foregå på forskellig vis, for eksempel:

  • Som et egentligt valg på et møde, hvor alle har mulighed for at deltage.
  • Som en skriftlig afstemning, hvor alle har mulighed for at aflevere deres stemme inden for en given periode.
  • Som et opslag på tavlen, hvor det meddeles, at en given medarbejder vil acceptere at blive valgt, men hvor der er mulighed for at komme med modkandidat.

Alle ansatte i arbejdsområdet, og altså også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter, skal have mulighed for at deltage i afstemningen. Hvis du arbejder indenfor kontor- og administrationsområdet, butiksansat og er beskæftiget mindre end ti timer om ugen, har du ikke valgret.

Der skal afholdes valg, selv om der kun er en, der stiller op som arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget.

Sådan giver I besked om valget

Så snart valget er overstået, skal resultatet fortælles til arbejdspladsens ledelse. Ledelsen kan gøre indsigelse mod valget, men kun hvis der sættes spørgsmålstegn ved, om valget er foregået efter reglerne. Ledelsen kan ikke gøre indsigelse mod den konkrete person, der er valgt til arbejdsmiljørepræsentant.

Nogle steder gives beskeden til virksomhedens ledelse gennem den faglige organisation.

Medlemmer af 3F, der bliver valgt til arbejdsmiljørepræsentant, skal snarest give besked om dette til den lokale 3F fagforening. Dermed sikres, at den nyvalgte kan få hjælp og kurser fra 3F.